документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2003-05-152004-06-30  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
у зв'язку з прийняттям Закону України "Про вибори
народних депутатів України"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Статтю 6 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 1, ст. 1; 1997 р., N 15, ст. 115) доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Діяльність друкованих засобів масової інформації, пов'язана з передвиборною агітацією чи політичною рекламою під час виборчого процесу або процесу референдуму, провадиться з урахуванням вимог законодавства про вибори та референдуми".

2. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст. 43; 1998 р., N 2, ст. 6, N 34, ст. 233) статтю 28 викласти в такій редакції:

"Стаття 28. Діяльність телерадіоорганізацій, пов'язана
з виборчим процесом або процесом референдуму

Діяльність телерадіоорганізацій, пов'язана з передвиборною агітацією чи політичною рекламою під час виборчого процесу або процесу референдуму, провадиться з урахуванням вимог законодавства про вибори та референдуми.

Контроль за дотриманням телерадіоорганізаціями вимог законодавства про вибори та референдуми стосовно передвиборної агітації та політичної реклами здійснюють Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Центральна виборча комісія, окружні (територіальні) виборчі комісії, що проводять відповідні вибори чи референдуми.

Телерадіоорганізації та їхні керівники або уповноважені ними особи не несуть відповідальності за зміст виступів посадових осіб, представників політичних партій (блоків) і громадських організацій, кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів під час передвиборної агітації та під час підготовки і проведення референдумів, крім випадків, коли у виступах зазначених осіб, які транслюються в запису, міститься інформація, поширення якої заборонено законодавством.

У разі трансляції програм, що містять інформацію, поширення якої заборонено законодавством про вибори, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення за поданням Центральної виборчої комісії, окружної (територіальної) виборчої комісії може тимчасово (до закінчення виборчого процесу) зупинити дію ліцензії на право користуватися каналами мовлення. У разі інших порушень законодавства про вибори з боку телерадіоорганізацій тимчасове зупинення дії ліцензії здійснюється виключно за рішенням суду.

Діяльність телерадіоорганізацій може бути тимчасово припинена за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством про вибори.

У період між виборами державні телерадіоорганізації для об'єктивного висвітлення процесів та подій, що відбуваються в суспільстві, надають політичним партіям однакові можливості для висловлення своїх поглядів".

3. У статті 14 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 5, ст. 17):

1) пункт 8 після слова "здійснює" доповнити словом "вибірково";

2) пункти 9, 10 і 11 викласти в такій редакції:

"9) утворює одномандатні виборчі округи, оприлюднює повідомлення про утворення одномандатних виборчих округів із зазначенням їхніх номерів, меж, центрів, орієнтовної кількості виборців;

10) утворює виборчі дільниці у випадках, передбачених Законом України "Про вибори народних депутатів України" ( 2766-14 );

11) реєструє відповідно до законів України кандидатів у депутати, включених до виборчих списків політичних партій (блоків), та видає представникам політичних партій (блоків) копію рішення про реєстрацію, посвідчення кандидатів у депутати";

3) пункт 12 після слова "реєструє" доповнити словом представників";

4) пункт 13 викласти в такій редакції:

"13) оприлюднює виборчі списки кандидатів у депутати партії (блоку), перелік кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному виборчому окрузі у порядку, визначеному Законом України "Про вибори народних депутатів України" ( 2766-14 );

5) у пункті 14 слово "встановлює" замінити словом "затверджує";

6) пункти 19, 23 і 26 викласти в такій редакції:

"13) оприлюднює результати виборів депутатів";

"23) приймає рішення про проведення проміжних виборів у одномандатних виборчих округах, організовує проведення цих виборів";

"26) реєструє офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій та видає їм посвідчення за встановленою нею формою";

7) пункт 27 виключити;

8) у пункті 29 слово "списків" замінити словами "виборчих списків";

9) пункт 30 викласти в такій редакції:

"30) скасовує рішення в частині реєстрації у багатомандатному виборчому окрузі кандидата (кандидатів) у депутати, включеного (включених) до виборчого списку політичної партії (блоку), у випадках, передбачених Законом України "Про вибори народних депутатів України".

4. ( 548-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 194) доповнити після частини другої новою частиною такого змСтаттю 217 розділу "Загальні положення" Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України"істу:

"Для забезпечення вільного волевиявлення військовослужбовців строкової служби в день виборів надається звільнення не менш як чотири години, крім тих військовослужбовців, які призначені до складу добового наряду. Голосування військовослужбовців, які несуть службу в наряді, проводиться у вільний від несення цієї служби час".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

5. У Законі України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270; 2000 р., N 4, ст. 27):

1) частину сьому статті 17 після пункту "в" доповнити новим пунктом такого змісту:

"г) призовникам, які є кандидатами в народні депутати України, за їхньою заявою на період виборчого процесу".

У зв'язку з цим пункт "г" вважати пунктом "д";

2) статтю 29 після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:

"8. Військовозобов'язані, які є кандидатами в народні депутати України, за їхньою заявою звільняються від призову на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори під час виборчого процесу".

У зв'язку з цим частини восьму-десяту вважати відповідно частинами дев'ятою-одинадцятою;

3) частину першу статті 30 доповнити пунктом "к" такого змісту:

"к) військовозобов'язані, які зареєстровані кандидатами на виборах за їхньою заявою".

6. У статті 158 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ):

1) абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

"1. Видача членом виборчої комісії виборчого бюлетеня будь-якій особі з метою надання їй можливості проголосувати за іншу особу або проголосувати більше ніж один раз у ході голосування, видача виборчого бюлетеня особі, не внесеній до списку виборців на виборчій дільниці, або видача заповненого виборчого бюлетеня, а також незаконна передача іншій особі незаповненого виборчого бюлетеня";

2) абзац перший частини третьої після слів "завідомо неправильне" доповнити словами "встановлення чи".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 15 травня 2003 року
744-IV

^ Наверх
наверх