документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо
встановлення відповідальності у сфері
цивільної оборони та захисту населення
і території від надзвичайних ситуацій

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10, 80732-10) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:

1. Доповнити Кодекс статтею 188-16 такого змісту:

"Стаття 188-16. Невиконання законних вимог посадових осіб
спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади, до компетенції якого
віднесено питання захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру

Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру щодо розроблення та реалізації заходів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Те саме діяння, вчинене повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

2. Статтю 221 та частину першу статті 294 після цифр "188-14" доповнити цифрами "188-16".

3. Пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:

"органів Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки (стаття 188-16)".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 3 квітня 2003 року
N 666-IV

^ Наверх