документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статей 71 і 73
Кодексу законів про працю України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1981 р., N 32, ст. 513; 1983 р., N 6, ст. 87; 1991 р., N 23, ст. 267; Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 28, ст. 204) такі зміни:

1. Пункти 1 і 2 частини другої статті 71 викласти в такій редакції:

"1) для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;

2) для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна".

2. У частині четвертій статті 73:

слова "а також невідкладні ремонтні і вантажно-розвантажувальні роботи" виключити;

доповнити реченням такого змісту: "У ці дні допускаються роботи із залученням працівників у випадках та в порядку, передбачених статтею 71 цього Кодексу".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 20 березня 2003 року
N 639-IV

^ Наверх