документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
(щодо банкрутства гірничих підприємств)

З метою запобігання знеціненню та втраті майна підприємств, у статутному фонді яких є державна частка цього майна, Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2001 р., N 11, ст. 52; 2002 р., N 17, ст. 117, N 33, ст. 235):

1) статтю 5 після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:

"6. Справи про банкрутство гірничих підприємств (шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), створених у процесі приватизації та корпоратизації, яким надається державна підтримка, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків і продаж акцій яких розпочався, можуть бути порушені не раніше, ніж через один рік від початку виконання плану приватизації (розміщення акцій)".

У зв'язку з цим частини шосту - дев'яту вважати відповідно частинами сьомою - десятою;

2) пункт 1 розділу VII "Прикінцеві положення" доповнити двома абзацами такого змісту:

"Справи про банкрутство гірничих підприємств (шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), яким надається державна підтримка, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків і продаж акцій яких розпочався, не порушуються з дня набрання чинності Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до 1 січня 2004 року.

Провадження у справах про банкрутство гірничих підприємств (шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), які були порушені після 1 січня 2000 року, підлягає припиненню".

2. Частину другу статті 27 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2000 р., N 33-34, ст. 273) після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"погашення боргів".

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - сімнадцятим.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН

м. Київ, 6 березня 2003 року
N 597-IV

^ Наверх