документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення
та Декрету Кабінету
Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Назву та абзац перший статті 170-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти у такій редакції:

"Стаття 170-1. Введення в обіг продукції, щодо якої немає сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності чи декларації про відповідність, а також неправомірне застосування національного знака відповідності

Введення виробником чи постачальником в обіг продукції (у тому числі імпортної), яка підлягає обов'язковому підтвердженню відповідності, але щодо якої немає сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності чи складеної відповідно до вимог технічного регламенту з підтвердження відповідності декларації про відповідність, а також неправомірне застосування національного знака відповідності".

2. У Декреті Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 27, ст. 289):

а) статті 2,3, 10, 11, 12, 17, 21-26 та абзац п'ятий статті 14 виключити;

б) в абзаці першому пункту 4 статті 5 слова "Міністерством України у справах будівництва і архітектури" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з будівництва та архітектури".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 20 лютого 2003 року
N 543-IV

^ Наверх