документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо забезпечення виконання покарань

У зв'язку з прийняттям Закону України від 11 липня 2001 року N 2636-III "Про внесення змін до Виправно-трудового кодексу України" Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У частині третій статті 408 Кримінально-процесуального кодексу України ( 1003-05 ) слова "виправних робіт" замінити словами "виправних чи громадських робіт".

2. У пункті 7 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1984 р., N 1, ст. 3) слова "умовного засудження і відстрочки виконання вироку" замінити словами "звільнення від відбування покарання з випробуванням", а слова "виправних робіт не за місцем роботи" виключити.

3. Додаток 6 до Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" ( 550-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 196; 2001 р., N 9, ст. 38), доповнити пунктами 26-1 та 38 такого змісту:

"26-1. Порядок і умови відбування арешту засудженими військовослужбовцями визначаються Виправно-трудовим кодексом України";

"38. Особливості обладнання приміщень гауптвахти, де тримаються військовослужбовці, засуджені до арешту, визначаються нормативно-нравовими актами Міністерства оборони України".

4. Статтю 26 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270) доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. Звільнення військовослужбовців з військової служби з підстав, визначених у пункті "в" частини третьої, пункті "з" частини шостої та пункті "є" частини сьомої цієї статті, здійснюється в порядку, передбаченому положеннями про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців".

5. У Законі України "Про загальну структуру і чисельність кримінально-виконавчої системи України" ( 1526-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 151):

1) в абзаці третьому статті 1:

після слів "слідчі ізолятори" доповнити словами "кримінально-виконавчі установи відкритого типу, арештні доми";

слова "інспекції виправних робіт" замінити словами "кримінально-виконавча інспекція";

2) у статті 2:

після слів "слідчих ізоляторів" доповнити словами "кримінально-виконавчих установ відкритого типу, арештних домів";

слова "інспекцій виправних робіт - одного відсотка" і "цих інспекціях" замінити відповідно словами "кримінально-виконавчої інспекції - п'яти відсотків" і "цій інспекції".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 6 лютого 2003 року
N 487-IV

^ Наверх