документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо функціонування органів
і установ виконання покарань

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ):

1) у частині п'ятій статті 155 слова "Положенням про попереднє ув'язнення під варту" замінити словами "Законом України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 );

2) у статті 162 слово "двох" замінити словом "чотирьох".

2. У Законі України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360; 1999 р., N 4, ст. 35):

1) у частині першій статті 4 слова "і Служби безпеки України" виключити;

2) у статті 8:

а) у частині другій:

в абзаці третьому слово "тяжкими" замінити словами "тяжкими та особливо тяжкими";

в абзаці сьомому слово "тяжких" замінити словами "тяжких та особливо тяжких";

в абзаці восьмому слова "особливо небезпечних злочинів проти держави" замінити словами "злочинів проти основ національної безпеки України";

абзац дев'ятий виключити;

в абзаці одинадцятому слова "в тому числі засуджених, яким за судовим вироком визначено інший вид режиму виправно-трудової колонії" виключити;

б) у частині п'ятій слова "Службою безпеки України" виключити;

3) у статті 9:

а) в абзаці п'ятому частини першої слова "вагою до восьми кілограмів" і "без обмежень" виключити;

б) у частині другій слово "двох" замінити словом "трьох";

в) у частині четвертій слова "за вироком, ухвалою або постановою суду" замінити словами "Державним департаментом України з питань виконання покарань";

г) у частині п'ятій слова "і Службою безпеки України" виключити;

4) у частині п'ятій статті 11 слова "Службою безпеки України" виключити;

5) у частині першій статті 12 слово "двох" замінити словом "чотирьох";

6) у статті 13:

а) у частині першій слова "без обмежень" замінити словами "відповідно до закону";

б) частину другу після слів "Скарги, заяви і листи, адресовані" доповнити словами "Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини та";

7) частину п'яту статті 18 викласти у такій редакції:

"Дозвіл на проведення спеціальних операцій з використанням світло-звукових пристроїв відволікаючої дії, водометів, бронемашин та інших технічних засобів, застосування яких пов'язане з ризиком заподіяння шкоди здоров'ю оточуючих, дають начальники управлінь (відділів) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Київській області або особи, які їх замінюють, голова Державного департаменту України з питань виконання покарань або його заступник";

8) у частині першій статті 19:

слово "директора" замінити словом "голови";

слова "Голови Служби безпеки України" та "начальника Головного управління Служби безпеки України в Криму, начальника управління Служби безпеки України в області, місті Києві та Київській області, місті Севастополі" виключити;

після слів "в Автономній Республіці Крим, області" доповнити словами "місті Києві та Київській області";

9) у статті 20:

третє речення абзацу четвертого частини першої виключити;

частину другу викласти у такій редакції:

"Звільнення осіб з-під варти провадить начальник місця попереднього ув'язнення на підставі постанови особи, яка проводить дізнання, слідчого, судді, прокурора, у провадженні яких перебуває справа, судді або вироку чи ухвали суду. У випадку, передбаченому абзацом четвертим частини першої цієї статті, особи, взяті під варту, звільняються у перший день після закінчення цього строку. При цьому начальник місця попереднього ув'язнення направляє повідомлення особі чи органу, у провадженні яких перебуває справа, та відповідному прокурору, який здійснює нагляд за розслідуванням";

10) у частині першій статті 21 слова "та військовослужбовці служби безпеки" виключити.

3. Пункт 5 статті 25 Закону України "Про Службу безпеки України" (2229-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382; 2000 р., N 10, ст. 79; 2002 р., N 17, ст. 117) виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 6 лютого 2003 року
N 488-IV

^ Наверх