документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2911-VI від 11.01.20
11 )

Про дипломатичні ранги України

Цей Закон встановлює дипломатичні ранги в Україні, визначає порядок їх присвоєння та позбавлення.

Стаття 1. Дипломатичні ранги

Дипломатичний ранг - це спеціальне звання, яке присвоюється державним службовцям відповідно до цього Закону.

В Україні встановлюються такі дипломатичні ранги:

Надзвичайний і Повноважний Посол;

Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу;

Надзвичайний і Повноважний Посланник другого класу;

радник першого класу;

радник другого класу;

перший секретар першого класу;

перший секретар другого класу;

другий секретар першого класу;

другий секретар другого класу;

третій секретар;

аташе.

Дипломатичні ранги від Надзвичайного і Повноважного Посла до аташе прирівнюються до рангів державних службовців відповідно з першого до одинадцятого рангу.

Дипломатичний працівник, якому присвоєно дипломатичний ранг, за його заявою може перебувати на дипломатичній службі до досягнення ним 65-річного віку.

Стаття 2. Порядок присвоєння дипломатичних рангів

Дипломатичні ранги присвоюються особам, які перебувають на державній службі, принципи, завдання та функції якої відповідають дипломатичній службі в Україні і визначені Законом України "Про дипломатичну службу" ( 2728-14 ), і є державними службовцями згідно з Законом України "Про державну службу" (3723-12).

Державним службовцям, які працюють у системі органів дипломатичної служби, дипломатичний ранг присвоюється Міністром закордонних справ України.

Державним службовцям, які працюють в Апараті Верховної Ради України, Адміністрації Президента України та Секретаріаті Кабінету Міністрів України і фахова діяльність яких відповідає принципам, завданням та функціям дипломатичної служби в Україні згідно з Законом України "Про дипломатичну службу" ( 2728-14 ), дипломатичний ранг присвоюється Міністром закордонних справ України за поданням керівника відповідного органу чи установи.

Присвоєння дипломатичного рангу здійснюється згідно з посадою, яку займає державний службовець. Відповідність посад державних службовців дипломатичним рангам визначається Переліком посад, приписаних до дипломатичних рангів України, який затверджує Президент України.

Дипломатичні ранги Надзвичайного і Повноважного Посла, Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу присвоюються Президентом України за поданням Міністра закордонних справ України.

Керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України та Секретаріату Кабінету Міністрів України, а також голови комітетів Верховної Ради України мають право вносити подання до Міністерства закордонних справ України про присвоєння дипломатичного рангу працівникам відповідних органів, установ та їх структурних підрозділів.

Особа, яка вперше приймається на дипломатичну службу, призначається на приписану до дипломатичного рангу посаду з наступним присвоєнням дипломатичного рангу відповідно до займаної посади.

У разі призначення державного службовця на іншу посаду, приписану до дипломатичного рангу вищого рівня, йому може бути присвоєно відповідний дипломатичний ранг без урахування строків перебування у дипломатичних рангах, передбачених статтею 3 цього Закону.

В окремих випадках за значні успіхи в роботі та особливі заслуги дипломатичним працівникам може бути присвоєно черговий дипломатичний ранг до досягнення строків, передбачених статтею 3 цього Закону. Не допускається дострокове присвоєння дипломатичного рангу два рази підряд.

Якщо дипломатичний працівник перейшов на нижчу посаду або залишив дипломатичну службу, на яку потім повернувся, за ним зберігається присвоєний дипломатичний ранг.

Дипломатичні ранги, як правило, присвоюються особам віком до 60 років. За сумлінну працю дипломатичному працівникові в разі виходу на пенсію (відставку за станом здоров'я) може бути присвоєно черговий дипломатичний ранг поза межами посади, яку він займав.

Протягом року державному службовцю, який був призначений на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України, Постійного представника України при міжнародній організації, присвоюється відповідний даній посаді дипломатичний ранг.

У трудовій книжці державного службовця робляться записи про присвоєння дипломатичних рангів та позбавлення дипломатичного рангу.

Стаття 3. Строки перебування у дипломатичних рангах

Встановлюються такі строки перебування дипломатичних працівників у дипломатичних рангах:

аташе, третього секретаря, другого секретаря другого класу, другого секретаря першого класу, першого секретаря другого класу - два роки;

першого секретаря першого класу, радника другого класу - три роки.

Перебування в дипломатичних рангах радника першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу є безстроковим.

Стаття 4. Ранги адміністративно-технічних працівників

Адміністративно-технічним працівникам дипломатичні ранги не присвоюються. Їм присвоюються ранги державних службовців у випадках і порядку, передбачених Законом України "Про державну службу" ( 3723-12 ).

Стаття 5. Позбавлення дипломатичного рангу

Державний службовець, якому присвоєно дипломатичний ранг, перебуває у ньому довічно і може бути позбавлений дипломатичного рангу лише за вироком суду, а також у разі припинення громадянства України.

Позбавлення дипломатичного працівника дипломатичного рангу означає позбавлення його всіх попередніх рангів.

Позбавлення дипломатичного рангу у разі припинення державним службовцем громадянства України здійснюється органом чи посадовою особою, які його присвоїли.

Стаття 6. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

2. Внести до Закону України "Про дипломатичну службу" ( 2728-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 5, ст. 29) такі зміни:

1) у частині першій статті 12 слова "за умови, що на момент призначення на такі посади вони мали відповідний дипломатичний ранг" виключити;

2) розділ III визнати таким, що втратив чинність;

3) частину другу статті 24 визнати такою, що втратила чинність;

4) у частині першій статті 42 слова "на 5 років" замінити словами "до досягнення граничного віку 65 років".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 28 листопада 2002 року
N 253-IV

^ Наверх
наверх