документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

( Указ відмінено згідно Кодексу
N 2341-III від 05.04.20
01, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
- набуває чинності з 01.09.2001 )

Про відповідальність за порушення порядку
користування картками споживача на право
придбання товарів та іншими офіційними документами

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 3, ст. 13 )

Президія Верховної Ради Української РСР постановляє :

I. У зв'язку з введенням порядку реалізації громадянам товарів за картками споживача з купонами і з метою встановлення відповідальності за порушення цього порядку в період його дії:

1. Встановити, що викрадення, а так само збут або скуповування бланків карток споживача з купонами чи бланків інших документів, які видаються підприємствами, установами, організаціями і надають право на придбання товарів, тягнуть за собою кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до одного року, або виправних робіт на той же строк, або штрафу в розмірі до однієї тисячі карбованців.

Викрадення карток споживача з купонами, купонів чи інших документів, які видаються підприємствами, установами, організаціями і надають право на придбання товарів, - карається позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі до однієї тисячі карбованців.

Дії, зазначені в частинах першій і другій цієї статті, вчинені повторно, або за попереднім зговором групою осіб, або у великих розмірах, - караються позбавленням волі на строк до трьох років з конфіскацією майна або без такої.

2. Підробка карток споживача з купонами чи інших документів, які видаються підприємствами, установами, організаціями і надають право на придбання товарів, а так само збут зазначених документів або використання завідомо підробленого такого документа - караються позбавленням волі на строк до двох років або виправними роботами на той же строк.

Ті ж дії, вчинені повторно, - караються позбавленням волі на строк до чотирьох років з конфіскацією майна або без такої.

3. Купівля, продаж або інша оплатна передача чи одержання карток споживача з купонами чи інших документів, які видаються підприємствами, установами, організаціями і надають право на придбання товарів, тягнуть за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі до ста карбованців з конфіскацією зазначених документів.

4. Порушення працівником підприємства, установи, організації встановленого порядку реалізації товарів за картками споживача з купонами або іншими документами на право придбання товарів тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі до п'ятисот карбованців.

Ті ж дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за таке порушення, а так само купівля, продаж або інша оплатна передача чи одержання карток споживача з купонами, купонів або інших документів на право придбання товарів, вчинені працівником підприємства (організації) державної торгівлі чи споживчої кооперації, при відсутності ознак іншого більш тяжкого злочину - караються виправними роботами на строк до двох років або штрафом у розмірі до двох тисяч карбованців з позбавленням права займати певні посади на підприємствах, в установах, організаціях на строк до трьох років.

5. Попереднє слідство у справах про злочин, передбачені статтями 1, 2 і частиною другою статті 4 цього Указу, провадиться слідчими органів внутрішніх справ.

6. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 3 і частиною першою статті 4 цього Указу, розглядаються протягом семи днів народними суддями районних (міських) народних судів на підставі протоколів, складених уповноваженими на те службовими особами органів внутрішніх справ, державної інспекції по якості товарів і торгівлі Міністерства торгівлі Української РСР, членами інспекції робітничого контролю профспілок.

II. Встановити кримінальну відповідальність за купівлю, продаж або іншу оплатну передачу чи одержання посвідчення або іншого офіційного документа, який видається підприємством, установою, організацією і надає права або звільняє від обов'язків, а також посилити кримінальну відповідальність за підробку документів, штампів і печаток та збут їх, вчинені повторно, і за використання завідомо підробленого документа.

У зв'язку з цим внести до Кримінального кодексу Української РСР (2001-05, 2002-05 ) такі доповнення і зміни:

1. Доповнити Кодекс статтею 193-1 такого змісту:

"Стаття 193-1. Купівля, продаж або інша оплатна передача чи одержання посвідчення або іншого офіційного документа

Купівля, продаж або інша оплатна передача чи одержання посвідчення або іншого офіційного документа, який видається підприємством, установою, організацією і надає права або звільняє від обов'язків, -

караються позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі до однієї тисячі карбованців.

Ті ж дії, вчинені повторно, -

караються позбавленням волі на строк від одного року до трьох років з конфіскацією майна або без такої".

2. У статті 194:

абзац другий частини другої викласти в такій редакції:

"карається позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі до двох тисяч карбованців";

доповнити статтю частиною третьою такого змісту:

"Дії, передбачені частиною 1 цієї статті, якщо вони вчинені повторно, -

караються позбавленням волі на строк до п'яти років з конфіскацією майна або без такої".

III. Встановити, що попереднє слідство в справах про злочини, передбачені статтею 193-1 Кримінального кодексу Української РСР, провадиться слідчими органів внутрішніх справ.

У зв'язку з цим частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1001-05, 1002-05 ) після цифр "193" доповнити цифрами "193-1".

IV. Цей Указ набирає чинності з дня опублікування його в газетах "Радянська Україна" і "Правда Украины".

Голова Верховної Ради Української РСР Л. КРАВЧУК

м. Київ, 26 грудня 1990 року
N 596-XII

^ Наверх
наверх