документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статей 41 і 134 Кодексу
законів про працю України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1977 р., N 1, ст. 4; 1984 р., N 1, ст. 3; 1991 р., N 23, ст. 267; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 302; 1993 р., N 49, ст. 461; 1995 р.,N 28, ст. 204) такі зміни:

1. У частині першій статті 41:

пункт 1 після слова "організації" доповнити словами "всіх форм власності";

доповнити частину після пункту 1 пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1) винних дій керівника підприємства, установи, організації, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати".

2. Статтю 134 доповнити пунктом 9 такого змісту:

"9) керівник підприємства, установи, організації всіх форм власності, винний у несвоєчасній виплаті заробітної плати понад один місяць, що призвело до виплати компенсацій за порушення строків її виплати, і за умови, що Державний бюджет України та місцеві бюджети, юридичні особи державної форми власності не мають заборгованості перед цим підприємством".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 17 жовтня 2002 року
N 184-IV

^ Наверх