документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1506-VI від 11.06.20
09 )

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про боротьбу з корупцією"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 34, ст. 266) такі зміни:

1) у частині першій статті 10 слова "у пунктах "а" і "б" замінити словами і цифрою "у пунктах "а", "а-1" і "б";

2) у статті 12:

у частинах другій та четвертій слова "у пунктах "а" і "б" замінити словами і цифрою "у пунктах "а", "а-1" і "б";

друге речення частини п'ятої замінити трьома реченнями такого змісту: "Адміністративне стягнення за корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з корупцією, може бути накладено не пізніш як через шість місяців з дня його вчинення. Розгляд адміністративних справ про корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з корупцією, здійснюється відповідними судами у п'ятнадцятиденний строк з часу їх надходження до суду. Строк розгляду адміністративних справ про корупційні діяння призупиняється судом у випадках, коли особа, на яку складено адміністративний протокол про корупційні діяння, умисно ухиляється від явки до суду чи з поважних причин не може туди з'явитися (захворювання, від'їзд у відрядження чи на лікування, перебування у відпустці тощо)".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 12 вересня 2002 року
N 148-IV

^ Наверх