документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2000-03-112000-03-232001-05-292002-03-202006-02-152010-07-072016-06-02  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про деякі заходи щодо економії бюджетних коштів

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 13, ст.102 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1577-III від 23.03.20
00, ВВР, 2000, N 23, ст.178
N 2463-III від 29.05.20
01, ВВР, 2001, N 31, ст.155
Рішенням Конституційного Суду
N 5-рп/2002 від 20.03.20
02 )

З метою економії бюджетних коштів Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законів України:

( Положення пункту 1 статті 1 втрачає чинність як таке, що є неконституційним, на підставі Рішення Конституційного Суду N 5-рп/2002 від 20.03.2002 )
1) перше речення частини дванадцятої статті 44 Закону України "Про статус суддів" ( 2862-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 8, ст. 56) виключити;

2) частини третю і четверту статті 19 Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 7, ст. 56) виключити;

3) частину п'яту статті 18 Закону України "Про державну виконавчу службу" ( 202/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 36-37, ст. 243) виключити.

2. Призупинити дію частини другої статті 9 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (2011-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190) в частині одержання військовослужбовцями продовольчих пайків або за їх бажанням грошової компенсації замість них та замість речового майна (за винятком військовослужбовців Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Управління державної охорони та Головного управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, що використовують цивільний одяг, який зашифровує особу та відомчу належність військовослужбовців), а також дію абзацу першого частини першої статті 14 зазначеного Закону в частині забезпечення військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби) та членам їх сімей безоплатного проїзду у відпустку. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1577-III від 23.03.2000, N 2463-III від 29.05.2001 )

3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 17 лютого 2000 року
N 1459-III

^ Наверх