документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" ( 2558-14 ) Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 9 Закону України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360) доповнити після частини другої новою частиною такого змісту:

"Взяті під варту молоді громадяни (віком від 14 до 28 років) мають право отримувати психолого-педагогічну допомогу спеціалістів центрів соціальних служб для молоді".

У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою.

2. У Законі України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 211):

абзац восьмий статті 1 викласти у такій редакції:

центри соціальних служб для молоді - спеціальні заклади, уповноважені державою брати участь у реалізації державної молодіжної політики шляхом проведення соціальної роботи з дітьми та молоддю";

статтю 6 викласти у такій редакції:

"Стаття 6. Центри соціальних служб для молоді

Для підтримки соціального становлення та розвитку молоді утворюються центри соціальних служб для молоді та їх спеціалізовані формування.

Порядок утворення і функціонування центрів соціальних служб для молоді та їх спеціалізованих формувань визначається Законом України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" ( 2558-14 );

у частинах сьомій і десятій статті 7 слова "соціальними службами для молоді", "соціальним службам для молоді" замінити відповідно словами "центрами соціальних служб для молоді", "центрам соціальних служб для молоді".

3. У Законі України "Про охорону дитинства" ( 2402-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142):

частини третю і четверту статті 10 після слів "служби у справах неповнолітніх" доповнити словами "центри соціальних служб для молоді" у відповідному відмінку;

частину тринадцяту статті 24 після слів "покладається на органи опіки і піклування" доповнити словами "центри соціальних служб для молоді".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 7 березня 2002 року
N 3109-III

^ Наверх