документiв в базi
550558
Подiлитися 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення змін і доповнень до Кодексу
Української РСР про адміністративні правопорушення,
Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів
Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1988, N 52, ст. 1184 )

( Указ затверджено Законом
N 8315-XI від 28.10.89, ВВР, 1989, N 45, ст. 6
34 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.20
01 )

Президія Верховної Ради Ураїнської РСР постановляє:

1. Внести до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст. 453, ст. 454, N 35, ст. 674; 1988 р., N 33, ст. 808) такі зміни і доповнення:

1) у статті 181:

частину першу викласти в такій редакції:

"Участь в азартних іграх (карти, рулетку, "наперсток" та інші) на гроші, речі та інші цінності, а так само прийняття ставок приватними особами на спортивних та інших змаганнях - тягнуть за собою попередження або накладення штрафу в розмірі до п'ятдесяти карбованців з конфіскацією грального приладдя, а також грошей, речей та інших цінностей, що є ставкою у грі, або без такої"; доповнити статтю після частини першої двома новими частинами такого змісту:

"Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до трьохсот карбованців з конфіскацією грального приладдя, а також грошей, речей та інших цінностей, що є ставкою у грі, або без такої.

Організація азартних ігор - тягне за собою накладення штрафу в розмірі від ста до п'ятисот карбованців з конфіскацією грального приладдя, а також грошей, речей та інших цінностей, що є ставкою у грі".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною четвертою;

2) у частинах першій і другій статті 218 слова і цифри "частиною другою статті 181" замінити словами і цифрами "частиною четвертою статті 181";

3) у статті 219 слова і цифри "частиною другою статті 181" замінити словами і цифрами "частиною четвертою статті 181";

4) у статті 221 слова і цифри "частиною першою статті 181" замінити словами і цифрами "частинами першою, другою і третьою статті 181";

5) у частині першій статті 294 слова і цифри "частиною першою статті 181" замінити словами і цифрами "частинами першою, другою і третьою статті 181";

6) у пункті 1 статті 313 слова і цифри "частиною першою статті 181" замінити словами і цифрами "частинами першою, другою і третьою статті 181".

( Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

3. Внести до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1001-05, 1002-05 ) такі доповнення:

1) частину першу статті 111 після цифр "213" доповнити словами і цифрами "частинами 1 і 2 статті 213-1";

2) частину другу статті 112 після цифр "213" доповнити словами і цифрами "частиною 3 статті 213-1".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 14 грудня 1988 р.
N 6976-XI

^ Наверх