документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" ( 1835-14 ) Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:

1. У статті 185-10;

у назві статті слова "з охорони державного кордону України" замінити словами "з охорони громадського порядку і державного кордону";

частину першу після слів "члена громадського формування з охорони" доповнити словами "громадського порядку і".

2. Пункт 2 частини другої статті 255 після цифр "153" доповнити словом і цифрами "та 202".

3. У статті 259:

у частині першій слова "чи в штаб громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону працівником міліції або народним дружинником" замінити словами "чи до підрозділу Прикордонних військ України, штабу громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, чи громадського пункту з охорони громадського порядку працівником міліції, військовослужбовцем Прикордонних військ України або членом громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону";

у частині шостій слова "в штабі громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону" замінити словами "у штабі громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону чи громадському пункті з охорони громадського порядку".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 7 лютого 2002 року
N 3048-III

^ Наверх