документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
у зв'язку з прийняттям Закону України "Про платіжні
системи та переказ грошей в Україні"

З метою приведення деяких законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" (2346-14) Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст. 272, N 36, ст. 474; Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 13, ст. 85; 1998 р., N 14, ст. 61):

в абзаці другому пункту 1 статті 1 та в пункті 3 статті 24 слова "розрахункові (поточні) та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки";

у пункті 3 статті 3 слова "розрахунковий та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".

2. У частині першій статті 8 Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682) слова "розрахунковий та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".

3. У частині другій статті 1 Закону України "Про товарну біржу" (1956-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 10, ст. 139) слова "розрахунковий, валютний та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".

4. У пункті 2 статті 1 Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" ( 2114-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 272) слова "розрахунковий та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".

5. У пункті 1 статті 13 Закону України "Про споживчу кооперацію" (2265-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 414) слова "розрахункові та інші рахунки, включаючи валютні" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".

6. У частині п'ятій статті 4 Закону України "Про адвокатуру" ( 2887-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 9, ст. 62) слова "розрахунковий та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".

7. У частині першій статті 7 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110) слова "розрахункові та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".

8. У Законі України "Про селянське (фермерське) господарство" (2009-12) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 32, ст. 341; 2000 р., N 1, ст. 1):

у частині другій статті 9 слова "розрахунковий та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки";

у статті 25:

у частині першій слова "розрахунковий та інші рахунки, включаючи валютний" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки";

у частині другій слова "розрахункового рахунку" замінити словами "поточних та вкладних (депозитних) рахунків".

9. У пункті 8 статті 9 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358) слова "розрахункові та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".

10. У частині шостій статті 24 Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383) слова "розрахунковий та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".

11. У частині п'ятій статті 6 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472) слова "розрахунковий та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".

12. У частині четвертій статті 28 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 7, ст. 34; 2001 р., N 8, ст. 37) слова "розрахункові рахунки" замінити словами "поточні рахунки".

13. У частині четвертій статті 23 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 7, ст. 36; 2001 р., N 8, ст. 37) слова "розрахункові рахунки" замінити словами "поточні рахунки".

14. У частині другій статті 32 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст. 43; 1996 р., N 5, ст. 18) слова "розрахункового рахунку" замінити словами "поточного рахунку".

15. В абзаці першому пункту 2 частини першої статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84; 2001 р., N 10, ст. 44) слова "розрахункові, валютні та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".

16. В абзаці другому частини вісімнадцятої статті 31 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст. 78, із змінами, внесеними Законом України від 4 жовтня 2001 року N 2745-III слова "розрахунковому рахунку" замінити словами "поточному рахунку".

17. В абзаці другому частини третьої статті 16 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (2171-12) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 34, ст. 160) слова "розрахунковий рахунок" замінити словами "поточний рахунок".

18. У частині третій статті 10 Закону України "Про залізничний транспорт" ( 273/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 40, ст. 183) слова "доходно-розподільного рахунку Укрзалізниці" замінити словами "поточного рахунку Укрзалізниці із спеціальним режимом використання".

19. У частині п'ятій статті 12 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292) слова "розрахунковий рахунок" замінити словами "поточний рахунок".

20. У Законі України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" ( 543/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 5, ст. 28):

преамбулу доповнити словами "а також на відносини, що стосуються відповідальності суб'єктів переказу грошей через платіжні системи";

статтю 2 виключити;

у статті 3 слова та цифри "статтями 1 та 2" замінити словом та цифрою "статтею 1".

21. У частині першій статті 12 Закону України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119) слова "розрахункових та інших рахунках" замінити словами "поточних та вкладних (депозитних) рахунках".

22. У підпункті 7.3.5 пункту 7.3 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156) слова "розрахунковий рахунок" замінити словами "поточний рахунок".

23. У підпункті 11.3.5 пункту 11.3 статті 11 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35) слова "розрахунковий рахунок" замінити словами "поточний рахунок".

24. У частині другій статті 6 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" ( 469/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 39, ст. 261) слова "розрахунковий та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".

25. У частині четвертій статті 1 Закону України "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України" ( 485/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 45, ст. 284) слова "розрахунковий та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".

26. У тексті Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 319, ст. 321) слова "розподільчі рахунки" та "розподільчий рахунок" в усіх відмінках замінити відповідно словами "поточні рахунки із спеціальним режимом використання" та "поточний рахунок із спеціальним режимом використання" у відповідних відмінках.

27. У частині четвертій статті 23 Закону України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" ( 621/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 8, ст. 28; 2001 р., N 8, ст. 37) слова "розрахункові рахунки" замінити словами "поточні рахунки".

28. У частині восьмій статті 1 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" ( 671/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 13, ст. 52) слова "свій розрахунковий рахунок та інші рахунки" замінити словами "свої поточні та вкладні (депозитні) рахунки".

29. У частині третій статті 3 Закону України "Про державну виконавчу службу" ( 202/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 36-37, ст. 243) слова "розрахункові та інші рахунки" замінити словами "поточні та вкладні (депозитні) рахунки".

30. У частині четвертій статті 26 Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" ( 752-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 32, ст. 267; 2001 р., N 8, ст. 37) слова "розрахункові рахунки" замінити словами "поточні рахунки".

31. У частині третій статті 7 Закону України "Про концесії" ( 997-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 41, ст. 372) слова "розрахунковий рахунок" замінити словами "поточний рахунок".

32. У частині першій статті 49 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403) слова "розрахункові (поточні) рахунки" замінити словами "поточні рахунки", а слова "інші рахунки, включаючи валютні, позикові, депозитні та інші" замінити словами "вкладні (депозитні) рахунки".

33. У частині четвертій статті 36 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 37, ст. 307; 2001 р., N 8, ст. 37) слова "розрахункові рахунки" замінити словами "поточні рахунки".

34. У частині третій статті 45 Закону України "Про охорону культурної спадщини" ( 1805-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 39, ст. 333) слова "розрахунковий рахунок" замінити словами "поточний рахунок".

35. У пункті 5 частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" ( 2240-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71) слова "з розрахунковими та іншими рахунками" замінити словами "за поточними рахунками".

II. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України від 25 червня 1993 року "Про норматив обігу платіжних документів в Україні" ( 3324-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 30, ст. 334; 1994 р., N 12, ст. 63; 1997 р., N 11, ст. 95).

III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 10 січня 2002 року
N 2921-III

^ Наверх
наверх