документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1993-01-111998-12-112000-03-162000-12-072001-04-052001-11-152006-09-14  

Документ втратив чиннiсть!


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ДЕКРЕТ

(Декрет втратив чинність з 01.06.2012 р. на підставі Кодексу
N 4495-VI від 13 березня 2012 ро
ку)

Про Єдиний митний тариф України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 12, ст.107)

(Із змінами, внесеними згідно з Декретом
N 54-93 від 20.05.
93, ВВР, 1993, N 28, ст.301
Законами
N 3893-XII від 28.01.
94, ВВР, 1994, N 20, ст.117
N 29/96-ВР від 06.02.
96, ВВР, 1996, N 8, ст. 31
N 506/96-ВР від 15.11.
96, ВВР, 1997, N 3, ст. 6
N 608/96-ВР від 17.12.
96, ВВР, 1997, N 8, ст. 62
N 337/97-ВР від 12.06.
97, ВВР, 1997, N 34, ст.210
N 535/97-ВР від 19.09.
97, ВВР, 1997, N 47, ст.294
N 309-XIV від 11.12.
98, ВВР, 1999, N 4, ст.33
N 722-XIV від 03.06.
99, ВВР, 1999, N 32, ст.264
N 1159-XIV від 19.10.
99, ВВР, 1999, N 50, ст.436
N 1559-III від 16.03.20
00, ВВР, 2000, N 22, ст.172
N 1954-III від 14.09.20
00, ВВР, 2000, N 43, ст.370
N 2120-III від 07.12.20
00, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10
N 2371-III від 05.04.20
01, ВВР, 2001, N 24, ст.125
N 2779-III від 15.11.200
1 )

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

(Стаття 1 втратила чинність на підставі Закону N 2371-III від 05.04.2001)

2. Установити, що мито сплачується у національній валюті України.

( Дію абзацу другого статті 2 зупинено в частині, що не стосується ввезення за договорами (контрактами), укладеними до набрання чинності Законом ( 1159-14 ), товарів за рахунок коштів іноземних кредитів, наданих Україні відповідно до міжнародних договорів України під гарантію Кабінету Міністрів України, або за договорами (контрактами), укладеними до 1 січня 2000 року, якщо відповідний іноземний кредит, наданий Україні згідно з міжнародним договором України під гарантію Кабінету Міністрів України, передбачено Державним бюджетом України на підставі Закону N 1159-XIV від 19.10.99 ) Мито не стягується при ввезенні товарів за рахунок коштів Державного валютного фонду України, республіканського (Республіки Крим), місцевих валютних фондів, іноземних кредитів, що надаються під гарантію Кабінету Міністрів України, а також при ввезенні засобів захисту рослин і тварин, калійних і фосфатних добрив. ( Абзац другий статті 2 в редакції Декрету N 54-93 від 20.05.93, із змінами, внесеними згідно із Законом N 608/96-ВР від 17.12.96 )

При ввезенні предметів дитячого асортименту ставки мита зменшуються на 50 процентів.

( Частина четверта статті 2 втратила чинність на підставі Закону N 2371-III від 05.04.2001 )

До законодавчого врегулювання питань про Єдиний митний тариф України ( 4а-93, 4б-93, 4в-93 ) відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та Закону України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ) Кабінет Міністрів України має право змінювати ставки мита щодо товарів та інших предметів, які переміщуються через митний кордон України, крім підакцизних товарів (предметів) та товарів (предметів), щодо яких ставки мита встановлені законами України. При цьому забороняється зменшувати ставки мита для окремих юридичних та фізичних осіб і за окремими контрактами або звільняти їх від сплати мита та переносити терміни його сплати. ( Частина п'ята статті 2 в редакції Закону N 337/97-ВР від 12.06.97 )

Тимчасово до 1 січня 2008 року ввізне мито не справляється при ввезенні на митну територію України відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" ( 535/97-ВР ) товарів (у тому числі машинокомплектів), які використовуються для будівництва та виробничої діяльності підприємств по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них. Перелік таких товарів (включаючи машинокомплекти) з визначенням кодів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, порядок і обсяги ввезення цих товарів встановлюються Кабінетом Міністрів України, якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України. ( Статтю 2 доповнено частиною згідно із Законом N 535/97-ВР від 19.09.97, в редакції Закону N 2779-III від 15.11.2001 )

На період виконання робіт щодо підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему ввізне мито не стягується при ввезенні (пересиланні) на митну територію України товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), що надходять у рамках міжнародної технічної допомоги, яка надається на безоплатній та безповоротній основі для подальшої експлуатації, підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС. ( Статтю 2 доповнено частиною згідно із Законом N 309-XIV від 11.12.98; із змінами, внесеними згідно з Законом N 722-XIV від 03.06.99 )

( Частину восьму статті 2 виключено на підставі Закону N 722-XIV від 03.06.99 ) Тимчасово до 1 січня 2004 року ввізне мито не стягується при ввезенні (пересиланні) на митну територію України товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), які використовуються для розвитку виробництва та створення нових робочих місць у місті Славутич. Перелік цих товарів і граничні обсяги їх ввезення щорічно затверджуються Кабінетом Міністрів України. Перелік суб'єктів господарської діяльності, які користуються пільгами щодо сплати ввізного мита, затверджується виконавчим комітетом Славутицької міської ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. У разі порушення цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законодавством порядку. ( Статтю 2 доповнено частиною згідно із Законом N 309-XIV від 11.12.98 )

Тимчасово, до 1 січня 2009 року, ввізне мито не справляється при ввезенні на митну територію України товарів, які використовуються для виробництва космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів і наземних сегментів космічних систем), якщо такі товари не виготовляються на території України. Перелік цих товарів, крім підакцизних, з визначенням кодів згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів, а також порядок і обсяги їх ввезення визначаються Кабінетом Міністрів України. У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законодавством порядку. ( Статтю 2 доповнено частиною згідно із Законом N 1559-III від 16.03.2000 )

Ввізне мито не стягується при ввезенні на митну територію України у порядку, визначеному Законом України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні", товарів (інвентарю, обладнання, екіпіровки та медико-біологічних засобів), що використовуються для підготовки та участі членів збірних команд України в Олімпійських та Параолімпійських іграх. Перелік зазначених товарів (згідно з кодами Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності) затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України. Ця норма діє протягом одного року до дня початку кожних наступних Олімпійських та Параолімпійських ігор. ( Статтю 2 доповнено частиною згідно із Законом N 1954-III від 14.09.2000 - дію зупинено на 2001 рік згідно із Законом N 2120-III від 07.12.2000 )

3. З набуттям чинності Єдиним митним тарифом України всі раніше визначені митні пільги, за винятком тих, що встановлені законодавчими актами України та міжнародними договорами України, не застосовуються.

4. Зупинити дію:

частини третьої статті 2, частини другої статті 7 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст.259), статей 1, 3, 4, частини другої статті 9 в частині встановлення ставок вивізного мита Єдиним митним тарифом України, частини першої статті 17 цього Закону в частині встановлення ставок вивізного мита Єдиним митним тарифом України та сплати мита в іноземній валюті, а також частини третьої цієї статті в частині перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України, який застосовується для розрахунків по зовнішньоекономічних операціях;

статті 7 Митного кодексу України ( 1970-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст.203);

частини четвертої статті 13 Закону Української РСР "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст.377) в частині встановлення ставок вивізного мита Єдиним митним тарифом України, а також частини сьомої цієї статті.

5. Цей Декрет набуває чинності через 15 днів після опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ

м.Київ, 11 січня 1993 року
N 4-93

Опубліковано: "Голос України", 28 січня 1993 року

^ Наверх
наверх