документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо
встановлення відповідальності за порушення
законодавства про бюджетну систему України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:

1. Доповнити Кодекс статтею 164-12 такого змісту:

"Стаття 164-12. Порушення законодавства про бюджетну систему
України

Використання бюджетних коштів усупереч їх цільовому призначенню або недотримання порядку проведення операцій з бюджетними коштами, як це встановлено чинним бюджетним законодавством, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

2. У статті 221 та частині першій статті 294 цифри "164-5 - 164-11" замінити цифрами "164-5 - 164-12".

3. У статті 255:

у пункті 1 частини першої:

в абзаці другому цифри "164 - 165-2" замінити цифрами "164 - 164-11, 165-1, 165-2";

доповнити пункт двома абзацами такого змісту:

"органів державної контрольно-ревізійної служби України (стаття 164-12);

Рахункової палати (стаття 164-12)";

пункт 13 частини другої виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 15 листопада 2001 року
N 2787-III

^ Наверх