документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо упорядкування
розмірів адміністративних штрафів за порушення
правил паспортної системи та віднесення розгляду
справ про їх порушення до відання органів
внутрішніх справ

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 29, ст.223 )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 , 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122) такі зміни:

1. У статтях 197, 198, 199, 201, 202 слова "в розмірі до десяти карбованців" замінити словами "до трьох мінімальних розмірів заробітної плати".

2. У частині першій статті 200 слова "в розмірі до десяти карбованців" замінити словами "до трьох мінімальних розмірів заробітної плати", а в частині другій цієї ж статті слова "в розмірі до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати".

3. У статті 218: у частині першій цифри "188-201" замінити цифрами "188-196"; у частині другій слово і цифри "статтями 197, 198, 199" виключити.

4. У статті 222:

у частині першій слова і цифри "про порушення правил прикордонного режиму" і "статті 202-206" замінити відповідно словами і цифрами "за порушення правил паспортної системи, правил прикордонного режиму" і "197-206";

пункт 1 частини другої після цифр "181-2" доповнити цифрами "197-202".

5. В абзаці другому пункту 1 частини першої статті 255 цифри "179-201" замінити цифрами "179-196".

II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 липня 1995 року
N 296/95-ВР

^ Наверх