документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення доповнень і змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 22, ст.169 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 210а/95-ВР від 02.06.95,
ВВР 1995, N 22, ст.170 )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122) такі доповнення і зміни:

1. Доповнити Кодекс статтею 185-9 такого змісту:

"Стаття 185-9. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника транспорту, який здійснює контроль за перевезенням пасажирів

Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника транспорту, який здійснює контроль за перевезенням пасажирів, пов'язана з фізичним опором або образою, а так само з іншими протиправними діями, -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі до одного неоподатковуваного мінімуму заробітної плати або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку".

2. Статті 121-1, 135 викласти у такій редакції:

"Стаття 121-1. Експлуатація водіями транспортних засобів, номери агрегатів яких не відповідають записам у реєстраційних документах, та підробка номерів агрегатів транспортних засобів

Експлуатація водіями транспортних засобів, номери агрегатів яких не відповідають записам у реєстраційних документах, -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму заробітної плати.

Експлуатація водіями транспортних засобів, номери агрегатів яких знищені або підроблені, або підробка номерів агрегатів транспортних засобів -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі до двох неоподатковуваних мінімумів заробітної плати".

"Стаття 135. Безквитковий проїзд

Безквитковий проїзд пасажира, а так само провезення без квитка дитини віком від семи до шістнадцяти років:

у поїздах приміського, місцевого або дальнього сполучення - тягне за собою накладення штрафу в десятикратному розмірі від вартості проїзду; в міському транспорті - тягне за собою накладення штрафу в двадцятикратному розмірі від вартості проїзду; в автобусі приміського або внутрірайонного сполучення - тягне за собою накладення штрафу в десятикратному розмірі від вартості проїзду;

в автобусі міжміського сполучення та у міжміському електротранспорті -

тягне за собою накладення штрафу в десятикратному розмірі від вартості проїзду;

на суднах водного транспорту -

тягне за собою накладення штрафу в п'ятикратному розмірі від вартості проїзду".

3. У статті 221 ( 80732-10 ) і частині першій статті 294 цифри "184-185-8" замінити цифрами "184-185-9".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м.Київ, 2 червня 1995 року
N 210/95-ВР

^ Наверх