документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до Кодексу України
про адміністративні правопорушення і Кримінального
кодексу України

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 3, ст. 20 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 296/94-ВР від 15.12.94,
(ВВР) 1995, N 3, ст. 21 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.2001
- набуває чинності
01.09.2001 )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни і доповнення:

1. Доповнити Кодекс статтями 41-1, 41-2, 41-3, 188-4, 188-5, 188-5 такого змісту:

"Стаття 41-1. Ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору, угоди

Ухилення осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, представників трудових колективів від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення колективного договору, угоди, умисне порушення встановленого законодавством строку початку таких переговорів або незабезпечення роботи комісій з представників сторін чи примирних комісій у визначений сторонами переговорів строк -

тягне за собою накладення штрафу в десять мінімальних розмірів заробітної плати.

Стаття 41-2. Порушення чи невиконання колективного
договору, угоди

Порушення чи невиконання зобов'язань щодо колективного договору, угоди особами, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, чи представниками трудових колективів - тягне за собою накладення штрафу до ста мінімальних розмірів заробітної плати.

Стаття 41-3. Ненадання інформації для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод

Ненадання особами, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, представниками трудових колективів інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод, -

тягне за собою накладення штрафу в п'ять мінімальних розмірів заробітної плати";

"Стаття 188-4. Невиконання законних вимог органів Державного
комітету України по нагляду за охороною праці

Невиконання законних вимог службових осіб органів Держнаглядохоронпраці України щодо усунення порушень законодавства про охорону праці або створення перешкод для діяльності цих органів -

тягне за собою накладення штрафу на працівників до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.

Стаття 188-5. Невиконання законних вимог органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України

Невиконання законних вимог службових осіб органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України щодо усунення порушень законодавства про охорону праці або створення перешкод для діяльності цих органів -

тягне за собою накладення штрафу на працівників до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.

Стаття 188-6. Невиконання законних вимог службових осіб державної інспекції праці Міністерства праці України

Невиконання законних вимог службових осіб державної інспекції праці Міністерства праці України щодо усунення порушень законодавства про працю -

тягне за собою накладення штрафу на службових осіб до десяти мінімальних розмірів заробітної плати".

2. Статті 41, 93, 94, 95, 231, 242-1 викласти в такій редакції:

"Стаття 41. Порушення вимог законодавства про працю
та про охорону праці

Порушення вимог законодавства про працю - тягне за собою накладення штрафу на службових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, яким надано право прийняття на роботу, громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб до десяти мінімальних розмірів заробітної плати.

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці -

тягне за собою накладення штрафу на працівників до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб - до десяти мінімальних розмірів заробітної плати";

"Стаття 93. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості та на об'єктах, підконтрольних органам Держнаглядохоронпраці України, -

тягне за собою накладення штрафу на працівників до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб - до десяти мінімальних розмірів заробітної плати.

Стаття 94. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об'єктах, підконтрольних органам Держнаглядохоронпраці України, -

тягне за собою накладення штрафу на працівників до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб - до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.

Стаття 95. Порушення правил і норм з ядерної та радіаційної безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання

Порушення службовими особами підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадянами - власниками підприємств чи уповноваженими ними особами правил і норм з ядерної та радіаційної безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання -

тягне за собою накладення штрафу до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати";

"Стаття 231. Органи Державного комітету України
по нагляду за охороною праці

Органи Держнаглядохоронпраці України розглядають справи: про порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, щодо безпечного ведення робіт, зберігання, використання та обліку вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об'єктах, підконтрольних органам Держнаглядохоронпраці України, про порушення законодавства про надра, а також невиконання законних вимог органів Держнаглядохоронпраці України (частина друга статті 41, статті 47, 57, 58, 93, 94, 188-4).

Від імені органів Держнаглядохоронпраці України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

1) за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, щодо безпечного ведення робіт у галузях промисловості та на об'єктах, підконтрольних органам Держнаглядохоронпраці України, а також невиконання законних вимог органів Держнаглядохоронпраці України:

державні інспектори - штраф до чотирьох мінімальних розмірів заробітної плати;

головні державні інспектори, начальники інспекцій Держнаглядохоронпраці України та їх заступники - штраф до шести мінімальних розмірів заробітної плати;

начальники управлінь і відділів Держнаглядохоронпраці України та їх заступники - штраф до восьми мінімальних розмірів заробітної плати;

Голова Держнаглядохоронпраці України та його заступники - штраф до десяти мінімальних розмірів заробітної плати;

2) за порушення законодавства про надра, нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об'єктах, підконтрольних органам Держнаглядохоронпраці України, а також невиконання законних вимог органів Держнаглядохоронпраці України:

державні інспектори - штраф до шести мінімальних розмірів заробітної плати;

головні державні інспектори, начальники інспекцій Держнаглядохоронпраці України та їх заступники - штраф до дев'яти мінімальних розмірів заробітної плати;

начальники управлінь і відділів Держнаглядохоронпраці України та їх заступники - штраф до дванадцяти мінімальних розмірів заробітної плати;

Голова Держнаглядохоронпраці України та його заступники - штраф до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати";

"Стаття 242-1. Органи Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України

Органи Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 47 - 50, 52, 53, 54, 57 - 74, 76 - 83, статтею 84 (за винятком невиконання розпоряджень органів, що здійснюють державний санітарний нагляд), статтями 85 - 88, статтею 89 (щодо диких тварин), статтями 90, 91, 95, 153, 163 і 188-5.

Від імені органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

1) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 47 - 50, 52, 53, 54, 57 - 74, 76 - 83, статтею 84 (за винятком невиконання розпоряджень органів, що здійснюють державний санітарний нагляд), статтями 85 - 88, статтею 89 (щодо диких тварин), статтями 90, 91, 153, 163 цього Кодексу, Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища та його заступники, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Чорного, Азовського морів та їх заступники, старші державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища, державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища;

2) за правопорушення, передбачені статтями 95, 188-5 цього Кодексу, начальник Головної державної інспекції по нагляду за ядерною та радіаційною безпекою України та його заступники".

3. В абзаці другому статті 47 слова "у розмірі до п'ятдесяти карбованців" і "до ста карбованців" замінити відповідно словами "до семи мінімальних розмірів заробітної плати" і "до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати".

4. У статті 57: в абзаці другому частини першої слова "у розмірі до п'ятдесяти карбованців" і "до ста карбованців" замінити відповідно словами "до семи мінімальних розмірів заробітної плати" і "до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати";

в абзацах других частин другої і третьої слова "у розмірі до ста карбованців" замінити словами "до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати".

5. В абзаці другому статті 58 слова "у розмірі до ста карбованців" замінити словами "до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати".

6. У статті 221 і частині першій статті 294: слова "правопорушення, передбачені статтею" замінити словами і цифрами "правопорушення, передбачені частиною першою статті 41, статтями 41-1, 41-2, 41-3";

після цифр "187" доповнити цифрами "188-1, 188-6".

7. Статті 230 і 232 виключити.

8. У пункті 1 частини першої статті 255 слова і цифри "органів Державного комітету Української РСР по праці і соціальних питаннях (стаття 188-1)" замінити словами і цифрами "органів Міністерства праці України (частина перша статті 41, статті 41-1, 41-2, 41-3, 188-1, 188-6)".

( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 19 січня 1995 року
N 8/95-ВР

^ Наверх
наверх