документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до Кримінального,
Кримінально-процесуального кодексів України та
Кодексу України про адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 48, ст.429 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.2001
- набуває чинності
01.09.2001 )

З метою посилення захисту об'єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів Верховна Рада України постановляє :

I. Внести до законодавчих актів України такі зміни і доповнення:

( Стаття 1 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

2. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05, 1002-05 ):

а) пункт 2 частини першої статті 34 після цифр "78" доповнити цифрами "78-1";

б) частину другу статті 112 після цифр "78" доповнити цифрами 78-1".

3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122) статтю 138 викласти в такій редакції:

"Стаття 138. Порушення Правил охорони магістральних
трубопроводів

Порушення Правил охорони магістральних трубопроводів - тягне за собою накладення штрафу на громадян до тридцяти мінімальних розмірів заробітної плати, на службових осіб - до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати.

Повторне протягом року порушення, передбачене частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати, на службових осіб - до ста мінімальних розмірів заробітної плати".

II. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м.Київ, 15 листопада 1994 року
N 246/94-ВР

^ Наверх