документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до Кодексу
України про адміністративні правопорушення

та Кримінального кодексу України

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 46, ст.413 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.2001
- набуває чинності
01.09.2001 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про основи містобудування" ( 2780-12 ) Верховна Рада України постановляє:

Внести такі зміни і доповнення до законодавчих актів України:

I. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122):

1. Доповнити Кодекс статтями 79-1, 244-6 такого змісту:

"Стаття 79-1. Недодержання екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об'єктів або споруд

Недодержання екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції або прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд, а так само недодержання строків, встановлених для кожного етапу будівництва природоохоронних об'єктів чи споруд, або строків прийняття їх в експлуатацію -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати, на службових осіб - від двох до десяти мінімальних розмірів заробітної плати";

"Стаття 244-6. Інспекції державного архітектурно-будівельного
контролю

Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з недодержанням екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд, недодержанням державних стандартів, норм і правил під час проектування і будівництва, а також самовільним будівництвом будинків або споруд (статті 79-1, 96, 97).

Від імені інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції України та його заступники, начальники інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах Києві і Севастополі, містах обласного підпорядкування".

2. Статті 96 і 97 викласти в такій редакції:

"Стаття 96. Недодержання державних стандартів, норм і правил
під час проектування і будівництва

Недодержання державних стандартів, норм і правил під час проектування, розміщення, будівництва і реконструкції, а так само прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд, зведених з порушенням законодавства, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати, на службових осіб - від двох до десяти мінімальних розмірів заробітної плати.

Надання недостовірної інформації про умови проектування і будівництва чи необгрунтована відмова у наданні такої інформації -

тягне за собою накладення штрафу на службових осіб до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати.

Проектування об'єктів і споруд з порушенням затвердженої у встановленому порядку містобудівної документації, виконання будівельних або реставраційних робіт без дозволу чи затвердженого проекту або з відхиленням від нього -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати, на службових осіб - від двох до десяти мінімальних розмірів заробітної плати.

Стаття 97. Самовільне будівництво будинків або споруд

Самовільне будівництво будинків або споруд, а так само самовільна зміна архітектурного вигляду будинків або споруд під час експлуатації -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати, на службових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати".

3. У частині першій статті 218 цифри "96-105" замінити цифрами "97-1 105".

4. У частині другій статті 218 і статті 219 цифри "97" виключити.

5. У статті 255:

абзац чотирнадцятий пункту 1 частини першої виключити;

у частині другій цифри "244-2, 244-3, 244-4, 244-5" замінити цифрами "244-2 - 244-6".

6. В тексті Кодексу слова "Республіка Крим" у всіх відмінках замінити словами "Автономна Республіка Крим" у відповідних відмінках.

( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

Президент України Л.КУЧМА

м.Київ, 14 жовтня 1994 року
N 209/94-ВР

^ Наверх