документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до Кодексу
України про адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 41, ст.375 )

Верховна Рада України постановляє :

Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122) такі зміни і доповнення:

1. Доповнити Кодекс статтями 165-2, 188-3, 244-5 такого змісту:

"Стаття 165-2. Порушення порядку формування та застосування
цін і тарифів

Порушення порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також знижок, націнок, доплат до них -

тягне за собою накладення штрафу на службових осіб від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених в частині першій цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати";

"Стаття 188-3. Невиконання вимог органів державного контролю
за цінами

Невиконання законних вимог органів державного контролю за цінами щодо усунення порушень порядку формування та застосування цін і тарифів чи припинення операцій по рахунках в установах банків та інших фінансово-кредитних установах -

тягне за собою накладення штрафу на службових осіб від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати";

"Стаття 244-5. Органи державного контролю за цінами

Органи державного контролю за цінами розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку формування та застосування цін і тарифів, а також невиконанням вимог органів державного контролю за цінами (статті 165-2, 188-3).

Від імені органів державного контролю за цінами розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право начальник Державної інспекції з контролю за цінами Міністерства економіки України та його заступники, начальники державних інспекцій з контролю за цінами в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та їх заступники".

2. У статті 221 цифри "160-2 - 160-4" замінити цифрами "160-2, 160-4".

3. У статті 255:

у пункті 1 частини першої: в абзаці другому цифри "153 - 160-4" замінити цифрами "153 - 160-2, 160-4";

в абзаці тридцять третьому виключити слова та цифри "податкових інспекцій (стаття 160-3)";

у пункті 1-1 частини першої цифри "158 - 160-4" замінити цифрами "158 160-2, 160-4";

частину другу після слів і цифр "статтях 222 - 244, 244-2, 244-3, 244-4" доповнити цифрами "244-5".

4. У частині першій статті 294 цифри "160-2 - 160-4" замінити цифрами "160-2, 160-4".

5. У пункті 1 статті 313 цифри "160 - 160-4" замінити цифрами "160 160-2, 160-4".

6. Статтю 160-3 виключити.

7. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м.Київ, 22 вересня 1994 року
N 179/94-ВР

^ Наверх