документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до статті 255 Кодексу
України про адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 28, ст.236 )

З метою вдосконалення законодавства про адміністративні правопорушення у галузі житлово-комунального господарства Верховна Рада України постановляє:

Внести до частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80732-10 ) такі зміни і доповнення:

абзац двадцятий пункту першого виключити;

пункт 1-1 після цифр "97-1" доповнити цифрами "103-1, 103-2", після цифр "158 - 160-4" - цифрами "183", а цифри "152, 153" замінити цифрами "149 154".

Цей Закон набирає чинності з моменту його опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК

м.Київ, 25 лютого 1994 року
N 4040-XII

^ Наверх