документiв в базi
550558
Подiлитися 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР
про адміністративні правопорушення і Кримінального
кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1989, N 19, ст. 182 )

З метою дальшого вдосконалення республіканського законодавства Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

I. Внести до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 24, ст. 553; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057; N 25, ст. 453; N 35, ст. 674, N 49, ст. 1009; 1988 р., N 33, ст. 808) такі зміни і доповнення:

1. Статтю 155 доповнити частиною другою такого змісту:

"Продаж товарів зі складів, з баз, підсобних приміщень підприємств (організацій) торгівлі чи громадського харчування, а так само приховування товарів від покупців працівниками підприємств (організацій) торгівлі чи громадського харчування -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п'ятдесяти карбованців, а на службових осіб - від п'ятдесяти до ста карбованців".

2. Статтю 157 викласти в такій редакції:

"Стаття 157. Дрібна спекуляція

Дрібна спекуляція, тобто скуповування і перепродаж з метою наживи у невеликих розмірах горілки та інших спиртних напоїв, а так само товарів народного споживання і продуктів сільського господарства, касових і товарних чеків, талонів, квитків до видовищних та інших підприємств, книг, нот, грампластинок, магнітофонних і відеофонних касет та інших цінностей, якщо розмір наживи не перевищує ста карбованців, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі ста карбованців з конфіскацією предметів спекуляції.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за правопорушення, зазначене у частині першій цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від ста до двохсот карбованців з конфіскацією предметів спекуляції або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку з конфіскацією предметів спекуляції".

3. Статтю 160 доповнити частиною другою такого змісту:

"Торгівля з рук у невстановлених місцях промисловими товарами - тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі до п'ятдесяти карбованців".

4. Доповнити Кодекс статтею 160-2 такого змісту:

"Стаття 160-2. Незаконний продаж товарів або інших предметів

Незаконний продаж громадянами товарів або інших предметів, не вироблених ними, за цінами, що перевищують діючі державні роздрібні ціни на ці товари або інші предмети, - тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі до ста карбованців з конфіскацією предметів торгівлі.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за правопорушення, зазначене у частині першій цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від ста до двохсот карбованців з конфіскацією предметів торгівлі або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку з конфіскацією предметів торгівлі".

5. Статтю 221 після цифр "157" доповнити цифрами "160-2".

6. В абзаці другому пункті 1 частини першої статті 255 цифри "156 160-1" замінити цифрами "156 - 160-2".

7. Пункт 1 частини другої статті 262 після слів "платіжними документами" доповнити словами "незаконного продажу товарів або інших предметів".

8. Частину другу статті 268 після цифр "157" доповнити цифрами "160-2", а після цифр "185" - цифрами "185-1".

9. Частину другу статті 277 і частину першу статті 294 після цифр "157" доповнити цифрами "160-2".

10. Пункт 1 статті 313 після цифр "160-1" доповнити цифрами "160-2".

II. Статтю 155-3 Кримінального кодексу Української РСР ( 2001-05, 2002-05 ) викласти в такій редакції:

"Стаття 155-3. Порушення правил торгівлі

Продаж товарів зі складів, з баз, підсобних приміщень підприємств (організацій) торгівлі чи громадського харчування, а так само приховування товарів від покупців працівниками підприємств (організацій) торгівлі чи громадського харчування, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за такі ж дії, -

караються виправними роботами на строк до одного року з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на підприємствах (в організаціях) торгівлі чи громадського харчування або без такого, або штрафом у розмірі до двохсот карбованців.

Ті ж дії, вчинені особою, раніше судимою за будь-який злочин, передбачений цією статтею, -

караються позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом у розмірі до трьохсот карбованців, а при наявності корисливої заінтересованості - штрафом у розмірі до п'ятисот карбованців".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 27 квітня 1989 р.
N 7445-XI

^ Наверх