документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1988-08-032002-10-24  

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про відповідальність за порушення встановленого
порядку організації і проведення зборів, мітингів,
вуличних походів і демонстрацій

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1988, N 33, ст. 808 )

З метою забезпечення громадського порядку, охорони прав та інтересів громадян під час проведення масових заходів Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

1. Установити, що порушення порядку організації або проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі до трьохсот карбованців, а у виняткових випадках, якщо за обставинами справи, з урахуванням особи порушника застосування цих заходів буде визнано недостатнім, - адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення або організатором зборів, мітингу, вуличного походу, демонстрації, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі до однієї тисячі карбованців, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Порушення порядку організації або проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинене організатором зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення за такі ж дії, тягне за собою кримінальну відповідальність і карається позбавленням волі на строк до шести місяців, або виправними роботами на строк до одного року, або штрафом у розмірі до двох тисяч карбованців.

2. Протокол про адміністративне правопорушення, передбачене частиною першою або другою статті 1 цього Указу, складається уповноваженою на те службовою особою органу внутрішніх справ (міліції) або службовою особою, уповноваженою на те виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних депутатів.

Особи, затримані за порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, тримаються до розгляду справи народним суддею в місцях тримання затриманих.

Справи про порушення, передбачені частинами першою і другою статті 1 цього Указу, розглядаються протягом трьох діб народним суддею одноособово.

При винесенні постанови про накладення адміністративного стягнення народний суддя вправі зобов'язати порушника, який не є жителем даної місцевості, залишити її. Дане розпорядження народного судді виконується в порядку, що визначається Міністерством внутрішніх справ СРСР за погодженням з Міністерством юстиції СРСР і Міністерством фінансів СРСР. Витрати, зв'язані з виконанням цього розпорядження, стягуються у встановленому законом порядку.

3. Внести до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 24, ст. 553; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539; 1987 р., N 25, ст. 453, ст. 454, N 35, ст. 674, N 49, ст. 1009) такі доповнення і зміни:

1) доповнити Кодекс статтею 185-1 такого змісту:

"Стаття 185-1. Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій

Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій -

тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі до трьохсот карбованців, а у виняткових випадках, якщо за обставинами справи, з урахуванням особи порушника застосування цих заходів буде визнано недостатнім, - адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення або організатором зборів, мітингу, вуличного походу, демонстрації, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі до однієї тисячі карбованців, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб";

2) частину другу статті 24 доповнити таким реченням "У виняткових випадках, що визначаються законодавчими актами СРСР, адміністративний арешт може бути встановлено і законодавчими актами Української РСР";

3) частину другу статті 27 доповнити словами "законодавчими актами Союзу РСР і Української РСР - за порушення, зв'язані з посяганням на громадський порядок, - штраф до однієї тисячі карбованців";

4) у статті 185:

у назві слова "або народного дружинника" замінити словами "народного дружинника або військовослужбовця";

в абзаці першому слова "народного дружинника при виконанні ними своїх" замінити словами "народного дружинника, а також військовослужбовця при виконанні ними";

5) у статті 221 цифри "185" замінити цифрами "185, 185-1";

6) пункт 1-1 частини першої статті 255 після цифр "153" доповнити цифрами "185-1";

7) пункт 1 частини другої статті 262 після слів "дрібного хуліганства" доповнити словами "порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій"; слова "або народного дружинника" замінити словами "народного дружинника, а також військовослужбовця";

8) у статті 263:

у частині першій слова "за винятком випадків, коли в зв'язку з особливою потребою законодавчими актами СРСР установлено інші строки адміністративного затримання" замінити словами "У виняткових випадках, у зв'язку з особливою потребою законодавчими актами Союзу РСР і Української РСР може бути встановлено інші строки адміністративного затримання";

частину третю доповнити таким реченням "До розгляду народним суддею справи може бути затримано також осіб, які порушили порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій";

9) у частині другій статті 277 цифри "145 і 157" замінити цифрами "145, 157 і 185-1";

10) у частині першій статті 294 слово і цифри "статтями 185" замінити словом і цифрами "статтями 185, 185-1";

11) у частині першій статті 328 слова і цифри "і статтею 185" замінити словами і цифрами "статтями 185 і 185-1".

4. Внести до Кримінального кодексу Української РСР ( 2001-05, 2002-05 ) такі зміни і доповнення:

1) у частині другій статті 32 слова "У виняткових випадках, передбачених законодавством Союзу РСР" замінити словами "У виняткових випадках, передбачених законодавчими актами Союзу РСР і Української РСР";

2) доповнити Кодекс статтею 187-4 такого змісту:

"Стаття 187-4. Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій

Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинене організатором зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення за такі ж дії, -

карається позбавленням волі на строк до шести місяців, або виправними роботами на строк до одного року, або штрафом у розмірі до двох тисяч карбованців";

3) у статті 188-1:

у назві слова "або народному дружиннику" замінити словами "народному дружиннику або військовослужбовцю";

частину першу після слів "народному дружиннику" доповнити словами "а також військовослужбовцю";

4) у статті 189-1:

у назві слова "або народного дружинника" замінити словами "народного дружинника або військовослужбовця";

абзац перший після слів "народного дружинника" доповнити словами "а також військовослужбовця".

5. Частину першу статті 111 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1002-05 ) після цифр "185" доповнити цифрами "187-4".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 3 серпня 1988 р.
N 6347-XI

^ Наверх
наверх