документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів
України щодо відповідальності посадових осіб

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 29, ст.216 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 283/95-ВР від 11.07.95,
ВВР 1995, N 29, ст.217 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.20
01 - набуває чинності 01.09.2001 )

З метою посилення відповідальності за злочинні дії посадових осіб Верховна Рада України постановляє:

Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

II. У Кримінально-процесуальному кодексі України:

1. У тексті Кодексу ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) слова "службова особа" у всіх відмінках замінити словами "посадова особа" у відповідних відмінках.

2. Доповнити частину першу статті 112 після цифр "190-1" цифрами "191-2", після цифр "254-1" цифрами "254-2, 254-3".

3. У частині другій статті 155 слова і цифри "частиною 2 статті 168" замінити словами і цифрами "частинами 2 і 3 статті 168".

III. У тексті Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 , 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122) слова "службова особа" в усіх відмінках замінити словами "посадова особа" у відповідних відмінках.

IV. У Законі України "Про державну службу" ( 3723-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст.490) частину десяту статті 26 викласти в такій редакції:

"Державний службовець може бути позбавлений рангу лише за вироком суду".

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ , 11 липня 1995 року
N 282/95-ВР

^ Наверх