документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1993-04-302000-03-022010-12-02  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ДЕКРЕТ

Про внесення змін і доповнень до деяких
декретів Кабінету Міністрів України про податки

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N 26, ст.281 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 168/97-ВР від 03.04.
97, ВВР, 1997, N 21, ст.156
N 1523-III від 02.03.20
00 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести зміни і доповнення до таких декретів Кабінету Міністрів України про податки:

1) У Декреті Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян":

а) частину четверту статті 2 доповнити словами "крім доходів, одержаних від сільськогосподарських підприємств, які визначаються за цінами продажу продукції державі";

б) у статті 5: доповнити статтю підпунктами "л", "м", "н" і "о" такого змісту:

"л) суми, одержувані працівниками на відшкодування шкоди, заподіяної їм каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними трудових обов'язків, а також у зв'язку із втратою годувальника;

м) суми, одержувані громадянами за здавання ними крові, від інших видів донорства, за здавання грудного молока;

н) вартість путівок на лікування, відпочинок та у дитячі оздоровчі табори, крім туристських та міжнародних;

о) суми, одержувані громадянами від органів статистики за ведення записів сімейних бюджетів";

( Абзац втратив чинність на підставі Закону N 1523-III ( 1523-14 ) від 02.03.2000 ) підпункт "і" доповнити абзацом такого змісту:

"Суми матеріальної допомоги, включаючи вартість речових призів та подарунків, що надається в інших випадках, у межах дванадцяти мінімальних розмірів заробітної плати на рік включно";

в) у пункті 4 статті 6:

доповнити пункт підпунктами "д", "е" і "є" такого змісту: "д) батьків і одного з подружжя військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти при виконанні службових обов'язків;

е) одного з батьків, який виховує інваліда з дитинства, і батьків, які виховують двох і більше інвалідів з дитинства, що проживають разом з ними і потребують постійного догляду;

є) громадян, реабілітованих відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні" ( 962-12 ).

2) ( Підпункт 2 пункту 1 втратив чинність на підставі Закону N 168/97-ВР від 03.04.97 ) У Декреті Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 14-92 "Про податок на добавлену вартість":

а) у пункті 1 статті 5:

у підпункті "з" виключити слова "що здійснюються за рахунок державних капітальних вкладень";

підпункт "и" викласти в такій редакції: "и) продукти дитячого харчування та дитяче харчування, що реалізуються молочними кухнями";

підпункт "і" доповнити словами "учнівські зошити та підручники";

у підпункті "ї" слова "науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи" замінити словами "науково-дослідні, дослідно-конструкторські та проектно-розвідувальні роботи";

у підпункті "м" слова "державних лотерейних білетів" замінити словами "лотерейних білетів";

доповнити пункт підпунктами "с", "т", "у", "ф" і "х" такого змісту:

"с) ритуальні послуги;

т) лікарські засоби та вироби медичного призначення, які реалізуються через аптечні установи;

у) послуги з утримання дітей у дошкільних закладах, що утримуються за рахунок бюджету;

ф) підготовка і перепідготовка кадрів, що здійснюється за рахунок бюджету;

х) послуги міського пасажирського транспорту (крім таксі)";

б) у пункті 2 статті 6 число "16,67" замінити числом "21,875" і доповнити пункт словами "та за ставкою 16,67 процента до оподатковуваного обороту з реалізації товарів (робіт, послуг) за розрахунками у валютах країн СНД";

в) у статті 7: абзац другий пункту 2 після слів "власного виробництва" доповнити словами "та переробки власної сільськогосподарської сировини на власних переробних підприємствах, за винятком виробництва спирту, лікеро-горілчаних виробів, виноматеріалів, вина, пива, хутрових шкурок та хутряних виробів";

у пункті 4 слова "відповідно до підпунктів "е" - "р" замінити словами "відповідно до підпунктів "е" - "х";

г) у статті 8: абзац перший пункту 2 викласти у такій редакції: "Датою здійснення обороту (реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг) вважається день надходження коштів на розрахунковий рахунок підприємств";

д) у тексті Декрету слова "іноземна валюта" у відповідному відмінку замінити словами "вільно конвертована валюта, крім валюти країн СНД" у відповідному відмінку.

3) У Декреті Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 18-92 "Про акцизний збір" :

а) статтю 5 доповнити частиною такого змісту: "Не підлягає оподаткуванню оборот з реалізації спирту етилового, що використовується на виготовлення лікарських засобів і ветеринарних препаратів, та підакцизних товарів власного виробництва підприємств та організацій агропромислового комплексу при використанні їх для обміну на паливно-мастильні матеріали, ліс, гербіциди, добрива та інші імпортні матеріально-технічні ресурси для сільського господарства";

б) у тексті Декрету слова "іноземна валюта" у відповідному відмінку замінити словами "вільно конвертована валюта, крім валюти країн СНД" у відповідному відмінку.

4) У статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито":

пункт 6 доповнити словами "а також пов'язаних з виплатою грошової компенсації, поверненням майна або відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні" ( 962-12 );

доповнити статтю пунктом 35 такого змісту: "35) державні органи приватизації - за позовами, з якими вони звертаються до суду та арбітражного суду, в усіх справах, пов'язаних із захистом майнових інтересів держави, а також за проведення аукціонів, за операції з цінними паперами".

2. Статтю 7 Закону України "Про державний бюджет України на 1993 рік" ( 3091-12 ) доповнити словами "який не включає податок на добавлену вартість".

3. Зупинити дію:

з 6 січня 1993 року пункту 18 статті 20 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178, N 37, ст. 543) в частині звільнення від оподаткування доходів, а також пункту 1 статті 21 цього Закону щодо пільги, передбаченої пунктом 18 статті 20;

пункту 3 статті 27 Закону України "Про селянське (фермерське) господарство" ( 2009-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 14, ст.186);

пункту 3 статті 14 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190);

частини четвертої статті 19 Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" ( 400-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст. 453);

постанови Верховної Ради України від 16 вересня 1992 року "Про розмір податку на добавлену вартість на окремі м'ясні вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 40, ст. 593);

на 1993 рік починаючи з 15 квітня пункту 1 статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 14-92 "Про податок на добавлену вартість".

4. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

м. Київ, 30 квітня 1993 року
N 43-93

Опубліковано: "Голос України",
21 травня 1993 року

^ Наверх
наверх