документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1993-05-011996-12-17  

Документ втратив чиннiсть!


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ДЕКРЕТ

(Декрет втратив чинність на підставі
Закону України від 14 вересня 2006 року N 139-V)

Про пільги Героям Радянського Союзу
і повним кавалерам ордена Слави

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 24, ст.271 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 498/95-ВР від 22.12.
95, ВВР, 1996, N 3, ст. 11
N 608/96-ВР від 17.12.
96, ВВР, 1997, N 8, ст. 62 )

Цим Декретом визначається необхідність здійснення державних заходів, що гарантують Героям Радянського Союзу і повним кавалерам ордена Слави їх економічне і соціальне благополуччя, і надаються відповідні права та пільги.

Стаття 1. Сфера дії цього Декрету

1. Цей Декрет поширюється на громадян України, удостоєних звання Героя Радянського Союзу і повних кавалерів ордена Слави. Права і пільги зазначених осіб, що проживають за межами України, визначаються договорами (угодами) між Україною і державами, на території яких вони проживають.

2. Права і пільги Героїв Радянського Союзу і повних кавалерів ордена Слави, які не є громадянами України, але проживають на її території, визначаються договорами (угодами) між Україною і державами, громадянами яких вони є.

Стаття 2. Пільги щодо пенсійного забезпечення

Надбавки до пенсій, які вони отримують, у розмірі 200 процентів мінімальної пенсії за віком.

( Стаття 3 втратила чинність в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з підакцизних товарів, що імпортуються на підставі Закону N 498/95-ВР від 22.12.95 ) ( Стаття 3 втратила чинність в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України на підставі Закону N 608/96-ВР від 17.12.96 ) Стаття 3. Пільги щодо оподаткування

Звільнення від сплати всіх видів податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету.

Стаття 4. Пільги щодо медичного, санаторно-курортного обслуговування,
протезно-ортопедичного і лікувального забезпечення

1. Першочергове безплатне особисте і безплатне членів сім'ї (подружжя і дітей віком до 18 років) обслуговування в амбулаторно-поліклінічних закладах усіх типів та видів, позачергова безплатна особиста і безплатна членів сім'ї (подружжя і дітей віком до 18 років) госпіталізація і лікування у стаціонарах, госпіталях, лікарнях, а також збереження безплатного обслуговування зазначених осіб у поліклініках та інших медичних закладах, до яких вони були прикріплені у період роботи до виходу на пенсію. Зазначені пільги зберігаються за одним із подружжя, що пережило, і дітьми віком до 18 років.

2. Першочергове безплатне забезпечення ліками, що придбані за рецептами лікаря, доставка за його висновком ліків додому.

3. Безплатне виготовлення і ремонт зубних протезів (крім виготовлених з дорогоцінних металів).

4. Першочергове одержання Героями Радянського Союзу і повними кавалерами ордена Слави в поліклініці чи за місцем останньої роботи безплатної путівки у санаторій, профілакторій або будинок відпочинку один раз на рік, а членами їх сімей (подружжям, дітьми віком до 18 років) - за 25 відсотків вартості. При цьому путівки для санаторно-курортного лікування в санаторіях, профілакторіях і будинках відпочинку виділяються за пільговими цінами, передбаченими для працівників тих міністерств і відомств, у віданні яких знаходяться зазначені санаторно-курортні заклади. Усі види медичного обслуговування у санаторіях, профілакторіях і будинках відпочинку, а також харчування надаються безплатно. Особам, що одержали путівки для санаторно-курортного лікування відповідно до цієї статті Декрету, надається право безплатного проїзду до місця лікування і назад залізничним транспортом у двомісному купе спальних вагонів швидких і пасажирських поїздів, повітряним або водним транспортом у каютах 1 класу. Зазначені пільги зберігаються за одним із подружжя, що пережило.

Стаття 5. Пільги щодо придбання, будівництва,
утримання житла і комунально-побутових послуг

1. Звільнення Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави і членів їх сімей, що спільно проживають з ними, від квартирної плати незалежно від форми власності житлового фонду, оплати комунальних послуг (водопостачання, каналізація, газ, електрика, гаряче водопостачання, центральне опалення, а в будинках, що не мають центрального опалення, надання палива, що придбається у межах норм, установлених для продажу населенню, та інші комунальні послуги), від плати за користування домашнім телефоном і позавідомчою охоронною сигналізацією житла незалежно від виду житлового фонду. Зазначені пільги зберігаються за одним із подружжя, що пережило, і батьками Героїв та повних кавалерів ордена Слави.

2. Першочергове поліпшення житлових умов при наданні житла у будинках державного, в тому числі відомчого, і громадського житлового фонду з наданням при цьому додаткової жилої площі до 20 квадратних метрів.

3. Звільняються від оплати послуг з оформлення документів на право власності на квартиру при її приватизації.

4. Здійснюється безплатно капітальний ремонт жилих будинків (квартир), що знаходяться у їх власності, або компенсація витрат на його проведення при виконанні власними силами відповідно до Положення про систему технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будинків.

5. Першочергове відпускання місцевих будівельних матеріалів на будівництво індивідуальних жилих будинків і на капітальний ремонт житла.

6. Позачергове користування всіма видами послуг зв'язку, позачергове і безплатне встановлення домашніх телефонів, обладнання житла засобами позавідомчої охоронної сигналізації.

Стаття 6. Пільги щодо придбання акцій підприємств,
що приватизуються

1. Першочергове придбання акцій за їх номінальною вартістю на суму і за рахунок виданих Герою Радянського Союзу, повному кавалеру ордена Слави і членам їх сімей, що спільно проживають з ними, приватизаційних майнових сертифікатів.

2. Першочергове придбання за рахунок власних коштів акцій за їх номінальною вартістю на половину суми виданих Герою Радянського Союзу, повному кавалеру ордена Слави і членам їх сімей, що спільно проживають з ними, приватизаційних майнових сертифікатів.

Стаття 7. Пільги при користуванні транспортними
засобами і оплата проїзду

1. Безплатний особистий проїзд один раз на рік (туди і назад) залізничним транспортом у двомісному купе спальних вагонів швидких і пасажирських поїздів, водним транспортом у каютах 1 класу (на місцях 1 категорії) експресних і пасажирських ліній, повітряним або міжміським автомобільним транспортом.

2. Безплатне особисте користування внутріміським транспортом (трамваєм, автобусом, тролейбусом, метрополітеном, водними переправами) і поїздами приміського сполучення, а в сільській місцевості - автобусами внутріобласних ліній.

3. Позачергове придбання квитків на всі види залізничного, водного, повітряного і автомобільного транспорту.

4. Героям Радянського Союзу і повним кавалерам ордена Слави щомісячно виплачується грошова компенсація витрат на автомобільне паливо з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць відповідно до діючих цін на паливо при наявності особистого транспорту.

Стаття 8. Пільги щодо торговельно-побутового обслуговування,
при відвідуванні культурно-видовищних і спортивно-оздоровчих закладів

Позачергове користування усіма видами послуг підприємств торговельно-побутового обслуговування, при відвідуванні культурно-видовищних і спортивно-оздоровчих закладів.

Стаття 9. Пільги щодо працевлаштування, навчання,
перепідготовки і надання відпусток

1. Переважне право залишення на роботі при скороченні чисельності штату незалежно від часу роботи на даному підприємстві, в установі чи організації, першочергове працевлаштування при ліквідації підприємства, установи чи організації.

2. Безплатне навчання і перенавчання нових професій за місцем роботи в учбових закладах системи державної підготовки і перепідготовки кадрів, а також у платних навчальних закладах і на курсах.

3. Надання зазначеним особам щорічної оплачуваної відпустки, а також додаткової відпустки без збереження заробітної плати терміном до 3-х тижнів на рік у зручний для них час.

Стаття 10. Інші права і пільги

1. Герої Радянського Союзу і повні кавалери ордена Слави з питань, що регулюються цим Декретом, приймаються у першочерговому порядку керівниками та іншими посадовими особами державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій.

2. Громадські благодійні об'єднання (організації), що створюються Героями Радянського Союзу і повними кавалерами ордена Слави та складаються тільки із вказаних осіб, для ефективного виконання своїх обов'язків, здійснення своїх прав, вирішення питань свого соціального захисту та інших, не пов'язаних із комерційною діяльністю статутних цілей і завдань, користуються правами і пільгами, що надаються їм податковим та іншим законодавством України, а також мають право на безплатне користування телефонним зв'язком приміщень за рахунок коштів державного бюджету України для здійснення своєї статутної діяльності.

3. Герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена Слави та члени їх сімей мають й інші пільги, встановлені законодавством України.

4. Безплатне поховання з військовими почестями померлого (загиблого) Героя Радянського Союзу чи повного кавалера ордена Слави.

5. Спорудження на могилі померлого (загиблого) Героя Радянського Союзу чи повного кавалера ордена Слави надгробка встановленого Урядом України зразка. Додаткові витрати, пов'язані із зміною встановленого Урядом України зразка надгробка, оплачуються сім'єю померлого (загиблого) чи організацією-спонсором.

6. Подружжю і дітям віком до 18 років померлих (загиблих) Героїв Радянського Союзу і повних кавалерів ордена Слави виплачується кожному одноразова допомога у розмірі 20 мінімальних заробітних плат, встановлених законодавством на день смерті (загибелі).

Стаття 11. Покриття витрат, пов'язаних
із виконанням цього Декрету

Витрати державних органів і органів місцевого та регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій, пов'язані з реалізацією цього Декрету, покриваються місцевими фінансовими органами на основі рахунків, підтверджених особами, що одержали права і пільги відповідно до цього Декрету, шляхом перерахування коштів на рахунки відповідних органів, підприємств, установ і організацій за рахунок коштів державного бюджету України.

Стаття 12. Відповідність цьому Декрету актів, що
приймаються на його основі

1. Органи державної виконавчої влади, органи місцевого та регіонального самоврядування, підприємства, установи, організації несуть відповідальність за дотримання цього Декрету, а також нормативних та інших актів, що приймаються на його основі.

2. Місцеві державні адміністрації, органи місцевого і регіонального самоврядування можуть за рахунок своїх коштів надавати додаткові пільги Героям Радянського Союзу, повним кавалерам ордена Слави і членам їх сімей.

3. Будь-які підзаконні акти, що обмежують обсяг і перелік прав та пільг, які надаються цим Декретом, є недійсними.

4. Збитки, завдані Героям Радянського Союзу і повним кавалерам ордена Слави, а також їх громадським об'єднанням (організаціям) у зв'язку з реалізацією актів, що суперечать цьому Декрету, підлягають відшкодуванню їм у повному обсязі за рахунок коштів органу державної виконавчої влади чи органу місцевого та регіонального самоврядування, який прийняв незаконний акт.

Стаття 13. Відповідальність за порушення цього Декрету

Посадові особи, винні у порушенні цього Декрету, несуть дисциплінарну, адміністративну і кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України.

Стаття 14. Декрет набуває чинності з 1 травня 1993 року.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

м. Київ, 23 квітня 1993 року
N 37-93

Опубліковано: "Голос України", 06.05.93

^ Наверх
наверх