документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо
встановлення відповідальності за
порушення банківського законодавства

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10, 80732-10) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:

1. Доповнити Кодекс статтями 164-11, 166-7, 166-8 такого змісту:

"Стаття 164-11. Незаконне розголошення або використання
інформації, що становить банківську таємницю

Незаконне розголошення або використання інформації, що становить банківську таємницю, особою, якій ця інформація стала відома у зв'язку з виконанням професійних чи службових обов'язків, -

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

"Стаття 166-7. Протидія тимчасовій адміністрації або
ліквідації банку

Створення перешкод будь-якою особою для доступу тимчасового адміністратора або ліквідатора до банку, його активів, книг, записів, документів -

тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 166-8. Здійснення банківської діяльності без
банківської ліцензії

Здійснення банківської діяльності без банківської ліцензії -

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

2. Статтю 166-5 викласти у такій редакції:

"Стаття 166-5. Порушення банківського законодавства,
нормативно-правових актів Національного банку України або
здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам
вкладників чи інших кредиторів банку

Порушення керівниками банків або іншими особами, які відповідно до закону можуть бути об'єктом перевірки Національного банку України, банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

3. У частині першій статті 234-3 слова "невиконанням законних вимог Національного банку України щодо усунення порушень банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України" замінити словами "порушенням банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України або здійсненням ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку".

4. У статті 221 та частині першій статті 294 цифри "164-5 - 164-10" замінити цифрами "164-5 - 164-11", а після цифр "166-1 - 166-4" доповнити цифрами "166-7, 166-8".

5. Пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:

"Національного банку України (статті 164-11, 166-7, 166-8)".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 4 жовтня 2001 року
N 2747-III

^ Наверх