документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1993-02-032001-04-05  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до Кримінального
кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N 15, ст.131 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.2001
- набуває чинності
01.09.2001 )

Верховна Рада України постановляє :

Внести такі зміни і доповнення до законодавчих актів України:

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

II. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122):

1. Доповнити Кодекс статтями 53-1, 53-2 і 238-1 такого змісту:

"Стаття 53-1. Самовільне зайняття земельної ділянки

Самовільне зайняття земельної ділянки - тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - від восьми до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.

Стаття 53-2. Приховування або перекручення даних
земельного кадастру

Перекручення даних державного земельного кадастру і приховування інформації про наявність земель запасу або резервного фонду -

тягнуть за собою накладення штрафу на службову особу до десяти мінімальних розмірів заробітної плати".

"Стаття 238-1. Органи по земельних ресурсах

Органи по земельних ресурсах розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил використання земель, приховуванням або перекрученням даних земельного кадастру, самовільним відхиленням від проектів внутрігосподарського землеустрою та знищенням межових знаків (статті 53, 53-2, 55, 56).

Від імені органів, зазначених у цій статті, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

1) Голова Державного комітету України по земельних ресурсах - головний державний інспектор України по використанню та охороні земель і його заступники - штраф на громадян до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - до двадцяти п'яти мінімальних розмірів заробітної плати ;

2) головні державні інспектори по використанню та охороні земель Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники - штраф на громадян до восьми мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати;

3) районні державні інспектори по використанню та охороні земель - штраф на громадян до чотирьох мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - до десяти мінімальних розмірів заробітної плати".

2. Статті 52, 53, 54 викласти в такій редакції:

"Стаття 52. Псування і забруднення сільськогосподарських
та інших земель

Псування сільськогосподарських та інших земель, забруднення їх хімічними і радіоактивними речовинами, неочищеними стічними водами, виробничими та іншими відходами, а так само невжиття заходів по боротьбі з бур'янами -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від шести до дванадцяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - від восьми до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.

Стаття 53. Порушення правил використання земель

Використання земель не за цільовим призначенням, невиконання природоохоронного режиму використання земель, розміщення, проектування, будівництво, введення в дію об'єктів, які негативно впливають на стан земель, неправильна експлуатація, знищення або пошкодження протиерозійних гідротехнічних споруд, захисних лісонасаджень -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - від десяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів заробітної плати.

Стаття 54. Несвоєчасне повернення тимчасово займаних земель або неприведення їх у стан, придатний для використання за призначенням

Несвоєчасне повернення тимчасово займаних земель або невиконання обов'язків по приведенню їх у стан, придатний для використання за призначенням, або невиконання умов знімання, зберігання і нанесення родючого шару грунту -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати".

3. У статті 55 слова "на службових осіб в розмірі до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "на громадян від трьох до восьми мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати".

4. У статті 56 слова "в розмірі до десяти карбованців" замінити словами "від двох до чотирьох мінімальних розмірів заробітної плати".

5. У статті 63 слова "в розмірі до п'ятдесяти карбованців і на службових осіб - до ста карбованців" замінити словами "від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати".

6. У частині першій статті 218 цифри "52-56" замінити цифрами "52, 53-1, 54".

7. Абзац восьмий пункту 1 частини першої статті 255 викласти в такій редакції:

"органів Державного комітету України по земельних ресурсах (статті 52, 53-1, 54).

III. Цей Закон набирає чинності з моменту його опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК

м.Київ, 3 лютого 1993 року
N 2977-XII

Опубліковано: "Голос України", 27.02.93

^ Наверх
наверх