документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1993-01-262001-04-05  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів України

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N 12, ст.98 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.20
01 - набуває чинності
01.09.2001 )

Верховна Рада України постановляє:

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

II. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1002-05 ):

частину другу статті 112 після цифр і слова "148, статтями" доповнити цифрами "148-2".

III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК

м.Київ, 26 січня 1993 року
N 2936-XII

Опубліковано: "Голос України", 27.02.93

^ Наверх