документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1993-01-262001-04-05  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення доповнень і змін до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів України

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N 12, ст.97 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.20
01 - набуває чинності
01.09.2001 )

Верховна Рада України постановляє:

Внести до законодавчих актів такі доповнення і зміни:

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

II. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05, 1002-05 ):

1. Пункт 3 частини першої статті 34 після цифр "217-2" доповнити словами і цифрами "частиною 3 статті 217-3".

2. У частині другій статті 112 цифри "206-1" та "217, 217-1" замінити відповідно словами і цифрами "статтями 206-1, 206-2" та "217, 217-1, 217-3, 217-4".

3. Частину другу статті 155 після цифр "217-2" доповнити словами і цифрами "частиною 3 статті 217-3".

III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК

м.Київ, 26 січня 1993 року
N 2935-XII

Опубліковано: "Голос України", 16.02.93

^ Наверх