документiв в базi
550558
Подiлитися 

Угода
про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС)
між Європейським банком реконструкції та розвитку
як Розпорядником коштів Гранту з Рахунку ядерної безпеки
Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією

( Угоду ратифіковано Законом
N 147/97-ВР від 18.03.
97 )

( Зміни до Угоди див. в Угоді
від 31.07.2012 )

Дата підписання: 12.11.1996

Дата ратифікації Україною: 18.03.97 р.

Дата набрання чинності для України: 14.04.1997

Зміст

Стаття I - Стандартні терміни та умови; Означення

Розділ 1.01. Стандартні терміни та умови

Розділ 1.02. Означення

Розділ 1.03. Заголовки

Стаття II - Грант

Розділ 2.01. Грант і валюта

Розділ 2.02. Виплати

Розділ 2.03. Заявки на виплату

Розділ 2.04. Витрати, які фінансуються згідно з Грантом

Розділ 2.05. Передумови здійснення виплат

Стаття III - Зобов'язання Держави, в якій розташований Об'єкт Одержувача

Розділ 3.01. Зобов'язання, які бере на себе Держава місцезнаходження Об'єкта

Розділ 3.02. Ядерна безпека і режими зобов'язань

Розділ 3.03. Виконання Проекту

Розділ 3.04. Керівний орган Проекту

Розділ 3.05. Постачання

Розділ 3.06. Вимоги стосовно фінансової звітності

Розділ 3.07. Експлуатація ядерних реакторів енергоблоків Чорнобильської АЕС

Стаття IV - Різні положення

Розділ 4.01. Гарантія від збитків на користь Розпорядника

Розділ 4.02. Гарантії від збитків на користь Постачальників

Розділ 4.03. Переуступка прав

Розділ 4.04. Представництво і звільнення від відповідальності

Стаття V - Повідомлення; Визначені представники і модифікації

Розділ 5.01. Повідомлення

Розділ 5.02. Повноваження щодо дій

Розділ 5.03. Модифікація

Розділ 5.04. Англійська мова

Стаття VI - Дата набуття чинності; Припинення терміну дії

Розділ 6.01. Дата набуття чинності

Розділ 6.02. Передумови набуття чинності

Розділ 6.03. Припинення терміну дії

Розділ 6.04. Закінчення терміну дії при виконанні

Додаток 1 - Опис Проекту

Додаток 2 - Угоди про постачання

Додаток 3 - Форма (Зразок) Угоди про гарантії від збитків

Угода про грант

Угода, датована 12 листопада 1996 р., Європейським банком реконструкції і розвитку ("Банк") як Розпорядником ("Розпорядник") Гранту з Рахунку ядерної безпеки, Урядом України ("Держави, місцезнаходження Об'єкта") і Чорнобильською атомною електростанцією ("Одержувач"), державним підприємством, належним чином організованим і існуючим згідно з законами України.

Преамбула

Оскільки відповідно до Правил Рахунку ядерної безпеки Банк погодився вирішувати все коло питань, пов'язаних з управлінням коштами, що надаватимуться Контриб'юторами через Рахунок ядерної безпеки для фінансування шляхом надання грантів (субсидій) для підготовки і впровадження проектів, які стосуються надання технічної допомоги і придбання, монтажу і введення в експлуатацію обладнання, яке має на меті негайне посилення безпеки експлуатації і яке є складовою невідкладних заходів посилення технічної безпеки ядерних реакторів, що мають найвищий ступінь ризику;

Оскільки кошти повинні надходити у розпорядження Одержувача відповідно до Правил Рахунку ядерної безпеки на основі грантів ("Грант") для сприяння Одержувачеві у реалізації Проекту згідно з термінами і умовами, які визначені цим документом;

Оскільки Одержувач і Держава місцезнаходження об'єкта визнають, що Банк може одноосібно виступати у якості Розпорядника коштами за і від імені Контриб'юторів коштів на Рахунку ядерної безпеки у відповідності до чітких банківських принципів підтримки інвестицій проектів і що ця діяльність є незалежною від його ролі як фінансової установи;

Визнаючи необхідність безперервності підтримки ядерної безпеки на найвищому рівні з врахуванням принципів, визначених Конвенцією про ядерну безпеку (Nuclear Safety Convention), і відповідно до визнання суттєвої ролі, яку відіграє у цій галузі сильний і незалежний державний регулятивний орган з питань ядерної безпеки; і

Оскільки сторони визнають важливість зобов'язань Уряду України і Г-7 щодо вживання всіх необхідних заходів для впровадження всеохоплюючої програми підтримки рішення України щодо закриття Чорнобильської атомної електростанції до 2000 року у відповідності до Меморандуму про взаєморозуміння.

Тому, на підставі зазначеного сторони дійсним домовились щодо наступного:

Стаття I - Стандартні терміни та умови; Означення

Розділ 1.01. Стандартні терміни та умови

Стандартні терміни та умови від 14 червня 1993 р., що поширюються на Гранти, які надаються з Рахунку ядерної безпеки, ("Стандартні терміни та умови"), додані до цього документа, складають невід'ємну частину цієї Угоди.

Розділ 1.02. Означення

При використанні у цій Угоді, якщо інше не випливає із контексту, низка термінів, визначених у Стандартних термінах та умовах і у Декларативній частині цієї Угоди, мають відповідне тлумачення і в цьому документі.

Крім того, наступні терміни мають наступне значення:

"Спільний Протокол" означає Спільний Протокол щодо застосування Віденської Конвенції і Паризької Конвенції від 24 вересня 1988 р. з врахуванням поправок, які час від часу вносяться;

"Меморандум про взаєморозуміння" означає меморандум про взаєморозуміння від 20 грудня 1995 р., укладений між відповідними урядами країн - членів Г-7 і Комісією Європейської Співдружності та Урядом України;

"ЯРО" означає Регулятивний орган України у галузі ядерної енергетики (Nuclear Regulatory Authority of Ukraine (NRA).

"Ядерний об'єкт" має значення, наведене у Віденській Конвенції;

"КОП" означає Керівний орган Проекту, створений Одержувачем у відповідності до Розділу 3.03 цієї Угоди;

"Об'єкти Проекту" означає ядерні реактори та інші ядерні комплекси разом з будь-якими іншими спорудами, потужностями чи устаткуванням, пов'язані із зазначеним, чи допоміжнім і які знаходяться на території Чорнобильської атомної електростанції;

"Проект" означає проект, опис якого наведений у Додатку 1 до цієї Угоди;

"Віденська Конвенція" означає Віденську Конвенцію щодо Цивільно-правової відповідальності за ядерні збитки від 21 травня 1963 р. з поправками, внесеними на дату цієї Угоди; та

"Угоди щодо постачання" означає Угоди що постачання, викладені у Додатку 2 і Ідентифікаційний перелік обладнання, додані до цієї Угоди.

Розділ 1.03. Заголовки

Заголовки і Зміст включені виключно для зручності посилань і не складають частину цієї Угоди.

Стаття II - Грант

Розділ 2.01. Грант і валюта

(а) Розпорядник згоден надати і Одержувач згоден прийняти згідно з термінами і умовами, які містяться або на які посилається ця Угода, грант на суму сто вісімнадцять мільйонів сто тисяч європейських валютних одиниць (118 100 000 ЕКЮ) ("Грант"), але при умові, що Розпорядник залишає за собою право шляхом надсилання Державі місцезнаходження Об'єкта і Одержувачеві письмового повідомлення (у якому зазначаються підстави) зменшити суму Гранту у випадку, коли (і) є можливість надання коштів для Проекту з інших багатосторонніх чи двосторонніх джерел; або (іі) Одержувач не виконує своїх зобов'язань згідно з цією Угодою з належним сумлінням і ефективністю.

(b) Суми Гранту, які виділяються для Частини В Проекту, підлягають зменшенню у розмірі місцевих внесків, здійснюваних Державою місцезнаходження Об'єкта у відповідності до Розділу 3.01(d).

Розділ 2.02. Виплати

Наявна сума може час від часу спрямовуватись згідно з Розділом 2.04 на покриття витрат понесених (або, якщо Розпорядник дасть на це згоду, які мають бути понесені), пов'язаних з обгрунтованою вартістю товарів і послуг, необхідних для Проекту і які підлягають фінансуванню з надходжень Гранту.

Розділ 2.03. Заявки на виплату

(а) Заявки на здійснення виплат для покриття витрат направляються Розпоряднику згідно з процедурою, викладеною у Розділі 4.01 Стандартних термінів та умов.

(b) За винятком останньої виплати або якщо інше не узгоджене Розпорядником, виплати на покриття витрат з Наявної суми здійснюються сумами, не меншими за 50000 ЕКЮ.

Розділ 2.04. Витрати, які фінансуються згідно з Грантом

Таблиця, представлена нижче, встановлює наступні категорії пунктів, які фінансуються з надходжень Гранту, розподіл сум Гранту для кожної Категорії та відсоток витрат для пунктів, які фінансуються для кожної Категорії:

      ----------------------------------------------------------------
| Категорія | Виділена сума Гранту |% витрат, які мають|
| | подана у М ЕКЮ | фінансуватись |
|-----------------+------------------------+-------------------|
|(1) Підвищення | 13.5 | 100% вартості |
|безпеки 3 Блоку | | контракту |
|-----------------+------------------------+-------------------|
|(2) Потужності, | 85.8* | 100% вартості |
|експлуатація яких| | контракту* |
|припиняється | | |
|-----------------+------------------------+-------------------|
|(3) Консультанти | 8.7** | 100% вартості |
| для КОП | | контракту |
|-----------------+------------------------+-------------------|
|(4) Інформація | 0.1 | 100% вартості |
|для громадськості| | контракту |
|(Public | | |
|information) | | |
|-----------------+------------------------+-------------------|
|(5) Нерозподілено| 10.0 | 100% вартості |
| | | контракту |
|-----------------+------------------------+-------------------|
|Разом | 118.1* | |
----------------------------------------------------------------

_________________

* Якщо не буде зменшено згідно з Розділом 2.01(b).

** У тому числі 800 000 ЕКЮ на розробку документації.

Розділ 2.05. Передумови здійснення виплат.

(а) Незважаючи на викладені вище положення Розділу 2.04, жодні виплати не здійснюються:

(і) на покриття витрат, які мали місце до дати цієї Угоди;

(іі) на покриття будь-яких витрат згідно з Категоріями (1), (2) і (4), доки Одержувач не надасть Розпоряднику підтверджень, задовольняючих Розпорядника, що КОП створений;

(ііі) щодо засобів, послуг і робіт, які повинні здійснюватись і надаватись Одержувачем згідно з 3.01(b)(і) і (d); та

(iv) на покриття будь-яких витрат згідно з Категоріями (2) і (3) після 1 липня 2002 року і будь-яких витрат Категорій (1) і (4) після 31 грудня 1998 року.

(b) Розпорядник залишає за собою право відкликати письмовим повідомленням Одержувачеві свою згоду стосовно розглянутих процесів щодо тендерів, передбачених Додатком 2, якщо на думку Розпорядника ситуація, що складається, робить неможливим здійснення контракту у заплановані згідно з Проектом терміни.

Стаття III - Зобов'язання Держави, в якій розташований Об'єкт Одержувача

Розділ 3.01. Зобов'язання, які бере на себе Держава
місцезнаходження Об'єкта

(а) Держава місцезнаходження Об'єкта гарантує повне і пунктуальне виконання Одержувачем його зобов'язань згідно з цією Угодою.

(b) Не обмежуючи зобов'язань, викладених у параграфі (а) цього Розділу, Держава місцезнаходження Об'єкта:

(і) надає допомогу у реалізації Проекту і вживає або забезпечує вживання всіх заходів, необхідних або відповідних для реалізації Проекту, і забезпечує можливість виконання Одержувачем його зобов'язань у відповідності з положеннями цієї Угоди;

(іі) не здійснює і не дозволяє здійснювати будь-які дії, які могли б перешкоджати або заважати такому виконанню; та

(ііі) гарантує, що у випадку злиття, реорганізації, ліквідації чи приватизації Одержувача права і обов'язки згаданого Одержувача згідно з цією Угодою будуть передані Державі місцезнаходження Об'єкта або юридичній особі чи самостійній правовій одиниці, яка була б спроможною і мала б необхідні засоби для здійснення таких прав і виконання таких зобов'язань.

(с) Держава місцезнаходження Об'єкта гарантує, що Чорнобильську атомну електростанцію буде поступово закрито до 2000 року згідно з Меморандумом про взаєморозуміння.

(d) Держава місцезнаходження Об'єкта гарантує достатні місцеві кошти для реалізації Проекту, у тому числі, серед іншого, надання коштів у місцевій валюті, що у еквіваленті складають 9 мільйонів ЕКЮ, для фінансування місцевих витрат, які стосуються Частини В Проекту.

Зобов'язання щодо надання 9 мільйонів ЕКЮ для Частини В Проекту лише тоді вступає в силу, коли одержувані щорічні прибутки ядерної енергетики від постачання електроенергії у реальних умовах у будь-якому календарному році зростатимуть на 5% або більше у порівнянні з річними прибутками за 1996 рік. Держава місцезнаходження Об'єкта надає Розпоряднику не пізніше, ніж через 45 днів після закінчення кожного календарного кварталу звіт, засвідчений уповноваженим представником, який деталізує постачання електроенергії ядерною енергетикою і прибутки, одержані від такого постачання. Визначення того, чи зросли прибутки на 5%, про які йшлося вище, здійснюється Розпорядником на підставі таких квартальних звітів і будь-якої іншої інформації, доступної Розпоряднику.

(е) Держава місцезнаходження Об'єкта стимулює економію електроенергії і ефективність використання шляхом впровадження відповідних ринкових механізмів ціноутворення.

(f) Держава місцезнаходження Об'єкта гарантує, що розрахунки для виконавців контрактів "під ключ", які фінансуватимуться згідно з Проектом, здійснюватимуться для місцевих поставок і постачання сировини за місцевими цінами.

Розділ 3.02. Ядерна безпека і режими зобов'язань

У рамках загальної політики щодо посилення ядерної безпеки, Держава місцезнаходження Об'єкта:

(а) вживає адекватних заходів для підтримки і посилення можливостей ЯРО, у тому числі, серед іншого:

(і) забезпечує відповідні юридичні рамки для діяльності ЯРО як регулятивного органу у галузі ядерної безпеки, незалежного від інших урядових структур чи установ або організацій, які здійснюють свою діяльність у галузі атомної енергетики;

(іі) гарантує, що ЯРО будуть надані відповідні повноваження для регулювання, керування, нагляду і примусового виконання постанов (правил) у сфері ядерної безпеки і ліцензування діяльності власників ядерних об'єктів згідно з відповідними чинними державними законами і постановами; та

(ііі) забезпечує надання достатніх бюджетних коштів для належного виконання ЯРО його функцій у відповідності до чинного законодавства і правил, у тому числі для здійснення діяльності, передбаченої цією Угодою.

(b) у такі можливі стислі терміни, як це практично здійснено, вживає заходів для того, щоб:

(і) набути статусу держави, зобов'язаною Конвенцією про ядерну безпеку;

(іі) розробляє і приймає національне законодавство для впровадження положень Віденської Конвенції і Спільного Протоколу.

Розділ 3.03. Виконання Проекту

Якщо Розпорядником не узгоджене інше, Одержувач:

(а) виконує Проект з належним сумлінням і ефективністю у відповідності до чітких стандартів і практики щодо навколишнього середовища і безпеки, які поширюються на галузь ядерної енергетики, і забезпечує, так швидко, як це виявиться необхідним, надання для та внесення до Проекту місцевих коштів, засобів, послуг і інших ресурсів;

(b) здійснює свої права щодо Проекту таким чином, щоб захистити інтереси Одержувача і Розпорядника, з дотриманням положень цієї Угоди, та для досягнення цілей Проекту;

(с) страхує або забезпечує страхування Проекту, або передбачає адекватні заходи, що задовольняють Розпорядника, для страхування проти ризиків зобов'язань третьої сторони і втрат та збитків стосовно обладнання, придбаного в цілому або частково за рахунок коштів, наданих Розпорядником, і у обсязі, що не покривається контрактами щодо постачання; і забезпечує, щоб відшкодування, яке повинно виплачуватись згідно з такими страхуваннями, здійснювалось у валюті, яка вільно використовувалась би на заміну чи ремонт таких виробів; як альтернатива, Держава місцезнаходження Об'єкта може надати Одержувачу інші гарантії заміни і відшкодування, прийнятні для Розпорядника, щодо нещасних випадків і збитків третіх сторін у зв'язку з Проектом;

(d) забезпечує, щоб всі товари, роботи і послуги, які фінансуються з надходжень Гранту для Проекту, використовувались виключно для цілей Проекту;

(е) забезпечує безперешкодний доступ до всіх Засобів Проекту і до всіх інших засобів, доступ до яких є необхідним у зв'язку з реалізацією Проекту;

(f) негайно повідомляє Розпорядника:

(і) про всі аварії, нещасні випадки і тілесні ушкодження або будь-які значні збитки, задані майну чи особі пов'язані або такі, що виникли внаслідок виконання Проекту і про будь-які дії, питання чи речі, які, як це відомо, можуть призвести до таких нещасних випадків чи тілесних ушкоджень;

(іі) про всі інциденти і нещасні випадки, які повинні доповідатись компетентним органам; та

(ііі) про будь-які обставини чи події, які обгрунтовано можуть вважатися такими, що можуть перешкоджати чи завдавати шкоди здійсненню Проекту;

(g) забезпечує, щоб квартальні звіти, які повинні готуватись відповідно до Розділу 6.02(а)(3) Загальних умов, містили підсумкові відомості щодо сукупних даних стосовно радіації, випромінюваної Об'єктами Проекту;

(h) протягом всього терміну експлуатує і здійснює технічне обслуговування або забезпечує експлуатацію і технічне обслуговування у хорошому робочому стані будь-яких об'єктів, які мають відношення до Проекту, і негайно у разі необхідності здійснює або наказує здійснити всі необхідні ремонти або заміни;

(і) забезпечує доступними характеристичними даними місцезнаходження об'єктів, експлуатація яких припиняється, і призначає кваліфікований персонал для їх розбудови і введення в дію;

(j) забезпечує через КОП, щоб підрядчики - виконавці контрактів "під ключ", які фінансуються згідно з Проектом, забезпечувались поставками і сировиною за місцевими цінами; та

(k) фінансує або надає необхідну інфраструктуру з метою забезпечення експлуатації виробничих потужностей.

Розділ 3.04. Керівний орган Проекту

(а) З метою координації, керування, контролю і оцінки всіх аспектів реалізації Проекту Одержувач, якщо інше не передбачене Розпорядником, створює і протягом всього терміну виконання Проекту незалежно керує КОП з адекватними ресурсами і відповідним персоналом згідно з колом повноважень, прийнятним для Розпорядника, який, серед іншого, несе відповідальність за:

(і) підготовку і коригування детального графіка впровадження;

(іі) підготовку технічних специфікацій, тендерної документації, оцінку заявок на торги і проектів контрактів постачальників та подання таких документів для їх оцінки ЯРО;

(ііі) забезпечення керівництва будівельними майданчиками для монтажу, перевірки і введення в експлуатацію обладнання, а також необхідної наступної ліцензованої діяльності;

(iv) бухгалтерський облік проекту;

(v) підготовку щомісячних звітів для керівництва електростанції і Розпорядника згідно з умовами цієї Угоди;

(vi) підготовку звіту щодо завершення проекту; та

(vii) підготовку заявок щодо фінансування витрат і рахунків-фактур.

(b) Для сприяння здійсненню Проекту Одержувач: (і) користується послугами консультантів з згідно з колом повноважень, прийнятним для Розпорядника, у відповідності до положень Додатка 2 до цієї Угоди;

(іі) забезпечує, щоб КОП був забезпечений фахівцями найвищого рівня без жодних витрат з боку Розпорядника; та

(ііі) надає відповідні офіси для КОП.

Розділ 3.05. Постачання

(а) Постачання товарів, робіт і послуг, у тому числі послуг консультантів, необхідних для Проекту і які мають фінансуватись з надходжень Гранту, регулюються Правилами Рахунку ядерної безпеки і положеннями цієї Угоди, у тому числі Додатка 2.

(b) Контракти на постачання товарів, робіт і послуг укладаються між Одержувачем і підрядчиками чи консультантами, в залежності від випадку, якими надаються такі товари, роботи чи послуги.

Розділ 3.06. Вимоги стосовно фінансової звітності

(а) Одержувач дотримується процедур, веде журнали і рахунки та надає фінансові звіти стосовно Проекту (балансовий звіт, звіт про прибутки і витрати, звіт про джерела і заявки на фінансування витрат і відповідних звітів, які можуть стосуватись зазначеного), необхідних для повного і достовірного подання даних у відповідності до існуючої практики чіткої бухгалтерської звітності про його операції та фінансовий стан і необхідних для контролю і фіксації досягнутого прогресу у ході реалізації Проекту, у тому числі витрат і прибутків, які мають одержуватись від нього. (b) Одержувач: (і) веде бухгалтерські книги, рахунки і надає фінансові звіти, згадані у параграфі (а) цього Розділу за кожний фінансовий рік, які повинні пройти аудиторську перевірку у відповідності з існуючими міжнародними принципами і узгодженими стандартами аудиторської перевірки, прийнятними для Розпорядника і Одержувача;

(іі) надає у можливі стислі терміни, але у жодному випадку не пізніше, ніж через шість (6) місяців після закінчення кожного фінансового року, починаючи з 1997 фінансового року:

(А) засвідчені копії своїх фінансових звітів за такий рік, які пройшли таку аудиторську перевірку;

(В) звіт таких аудиторів у такому обсязі і з такою деталізацією, як цього обгрунтовано вимагатиме Розпорядник; та

(ііі) надає Розпоряднику таку іншу інформацію стосовно згаданих записів, рахунків і фінансових звітів та їх наступної аудиторської перевірки, надання яких може обгрунтовано вимагати Розпорядник.

(с) Одержувач дозволяє належним чином уповноваженим представникам Розпорядника час від часу перевіряти свої бухгалтерські книги і рахунки, які стосуються Проекту, і робити з них копії та перевіряти такі бухгалтерські книги і рахунки.

Розділ 3.07. Експлуатація ядерних реакторів енергоблоків
Чорнобильської АЕС

Держава місцезнаходження Об'єкта і Одержувач гарантують, що:

(а) всі ядерні реактори Об'єкта Проекту будуть експлуатуватись виключно на підставі чинного дозволу на експлуатацію;

(b) дозволи на експлуатацію видаватимуться ЯРО згідно з відповідними чинними Українськими законами і правилами;

(с) Чорнобильська атомна електростанція підлягає поступовому закриттю до 2000 року у відповідності до Меморандуму про взаєморозуміння.

Стаття IV - Різні положення

Розділ 4.01. Гарантія від збитків на користь Розпорядника

(а) За винятком претензій стосовно збитків чи тілесних ушкоджень проти окремих осіб, спричинених їх зумисними діями, Держава місцезнаходження Об'єкта і Одержувач безвідзивно гарантують, що вони кожний окремо і солідарно забезпечать Розпоряднику, його службовцям, агентам і субпідрядникам, протягом терміну дії цієї Угоди і після його закінчення, повне і справжнє звільнення від відповідальності проти будь-яких і всіх позовів, претензій, втрат, відповідальності, видатків чи збитків у зв'язку з Проектом, як у межах, так і поза межами України, у тому числі, але не обмежуючись наведеним, проти позовів, претензій, втрат, відповідальності, видатків чи збитків, пов'язаних з обладнанням, роботами і послугами, наданими Одержувачу чи Державі місцезнаходження Об'єкта згідно з цією Угодою.

(b) Держава місцезнаходження Об'єкта і Одержувач цим дають згоду відповідати у суді будь-якої юрисдикції, у межах чи поза межами України, яким розглядається така претензія чи позов проти Розпорядника чи можливих бенефіціарів, згаданих у параграфі (а) цього Розділу 4.01, і відмовляються від права заперечення чи посилання на відсутність юридисдикції щодо Держави місцезнаходження Об'єкта і від права заперечення чи відмови на підставі їх імунітету суверенності щодо будь-якого позову, вчиненого проти них Розпорядником або вищезгаданими можливими бенефіціарами у будь-якому суді у межах чи поза межами України.

Розділ 4.02. Гарантії від збитків на користь Постачальників

Держава місцезнаходження Об'єкта надає, у випадку звернення, підрядчикам, консультантам і постачальникам обладнання чи послуг, які фінансуються з надходжень Гранту, гарантії від збитків у формі Додатка 3, доки Україною не буде прийнято і впроваджено у повному обсязі положень Віденської Конвенції.

Розділ 4.03. Переуступка прав

Інакше, ніж за попередньої письмової згоди Розпорядника, жодна з сторін цієї Угоди не може переуступити чи передати будь-які права, надані згідно з цим Грантом чи будь-якою його частиною.

Розділ 4.04. Представництво і звільнення від відповідальності

(а) Розпорядник не є представником чи довірительним власником і не має жодних фідуціарних стосунків з Державою місцезнаходження Об'єкта, Одержувачем чи будь-якою іншою особою чи правосуб'єктною організацією.

(b) Розпорядник не несе жодної відповідальності будь-якого характеру у зв'язку з претензіями, які стосуються діяльності, здійснюваної згідно чи пов'язаної з цією Угодою, і не несе жодної відповідальності за будь-які тілесні ушкодження, втрати чи збитки, спричинені діями чи бездіяльністю, пов'язаними з реалізацією Проекту.

Стаття V - Повідомлення; Визначені представники і модифікації

Розділ 5.01. Повідомлення

Будь-які повідомлення, необхідні чи дозволені згідно з цією Угодою, повинні бути у письмовій формі. Такі повідомлення чи запити вважаються надісланими чи поданими належним чином, якщо вручені особисто, передані поштою, телеграфом, телексом чи телефаксом для сторони, якій зазначене повинне бути передане чи подане, за адресою, зазначеною далі, або за будь-якою іншою адресою, яку така сторона може повідомити у письмовій формі сторону, яка надсилає повідомлення чи запит.

Для Держави місцезнаходження Об'єкта: Україна 252011, м.Київ вул. Арсенальна, 9/11 Державний комітет України по використанню ядерної енергії Кому: Віктору Д. Чеброву

Телефон: (380) 44 294 6529/4800 Телефакс: (380) 44 294 4867

Для Одержувача:

Україна 255190, Київська область

м.Славутич Чорнобильська атомна електростанція

Кому: Сергію К. Парашину

Телефон: (380) 44 224 1166/225 1187

Телефакс: (380) 44 792 6359

Для Розпорядника:

The European Bank for Reconstruction and Development

Attn: Operation Administration Unit

One Exchange Square

London, ЕС2А 2ЕН

United Kingdom

Телефон: (44) 171 338 6000

Телефакс: (44) 171 338 6100

Телекс: 8812161

Розділ 5.02. Повноваження щодо дій

Будь-які дії, які необхідно чи дозволено здійснювати, і будь-які документи, які необхідно чи дозволено виконувати згідно з цією Угодою від імені Одержувача, повинні здійснюватись Генеральним Директором Одержувача або такою іншою посадовою особою, яка призначається Одержувачем у письмовій формі, і Одержувач подає Розпоряднику достатні підтвердження такого уповноваження і засвідчені зразки підписів кожної такої уповноваженої посадової особи Одержувача.

Розділ 5.03. Модифікація

Будь-які зміни положень цієї Угоди можуть бути узгоджені від імені Розпорядника будь-якою посадовою особою Розпорядника, час від часу уповноваженою на здійснення таких змін, і від імені Держави місцезнаходження Об'єкта та Одержувача - інструментом у письмовій формі, виконаним від імені Держави місцезнаходження Об'єкта і Одержувача особою, призначеною кожною такою стороною.

Розділ 5.04. Англійська мова

Будь-який документ, який передається згідно з цією Угодою, повинен бути викладений англійською чи українською мовою. Документи, викладені будь-якими іншими мовами, повинні супроводжуватись англійським перекладом, засвідченим як затверджений переклад, і такий затверджений переклад має бути остаточним для сторін. При виникненні будь-яких розбіжностей між сторонами, документ, складений англійською мовою, є зобов'язуючим.

Стаття VI - Дата набуття чинності; Припинення терміну дії

Розділ 6.01. Дата набуття чинності

Ця Угода набуває чинності з дати направлення Розпорядником повідомлення Державі місцезнаходження Об'єкта про його прийняття документарних підтверджень, необхідних згідно з Розділом 6.02.

Розділ 6.02. Передумови набуття чинності

Передумовою набуття чинності цією Угодою є подання Розпорядникові Державою місцезнаходження Об'єкта офіційної точки зору Міністра юстиції Держави місцезнаходження Об'єкта щодо того, що:

(а) укладення і виконання цієї Угоди і надання гарантій від збитків, які повинні надаватись згідно з Розділом 4.02 у формі Додатка 3 є у межах компетентності і повноважень Уряду України і не суперечать положенням будь-якого закону, постанови України чи угоди, яка для України є зобов'язуючою;

(b) ця Угода належним чином санкціонована і виконана та передана від імені Держави місцезнаходження Об'єкта і Одержувача, і є дійсним і юридично зобов'язуючим зобов'язанням України і Одержувача у відповідності з умовами, в ній викладеними; та

(с) всі повноваження, необхідні для укладання, виконання, юридичної та позовної сили цієї Угоди і реалізації Проекту одержані або введені в дію (в залежності від випадку) і є у повній юридичній силі і дії.

Розділ 6.03. Припинення терміну дії

Термін дії цієї Угоди може бути припинений за обопільною письмовою згодою сторін цієї Угоди.

Розділ 6.04. Закінчення терміну дії при виконанні

Крім випадку, коли термін дії цієї Угоди припинено згідно з Розділом 6.03, ця Угода залишається чинною доти, доки Грант не буде у повному обсязі виплачено і доки сторони цієї Угоди не виконають всі свої зобов'язання згідно з цією Угодою.

На підтвердження чого сторони цього документа, діючи через своїх належних чином уповноважених представників, розпорядилися, щоб цю Угоду було підписано і передано у Лондоні, Англія, у чотирьох примірниках англійською мовою, кожний розглядається як оригінал, у день та рік, які написані першими вище.

Європейський банк реконструкції
та розвитку як Розпорядник

Підписано: (Підпис)
Ім'я: Йоахім Яхке (Joachim Jahnke)
Посада: Заступник Віце-президента

Уряд України

Підписано: (Підпис)
Ім'я: Віктор Д. Чебров
Посада: Голова Державного комітету України
по використанню ядерної енергії

Чорнобильська атомна електростанція
як Одержувач

Підписано: (Підпис)
Ім'я: Сергій К. Парашин
Посада: Генеральний Директор Чорнобильської
атомної електростанції

 

Додаток 1 - Опис Проекту

Метою Проекту є надання допомоги Одержувачеві в посиленні експлуатаційної безпеки 3 енергоблоку Об'єкта Проекту, таким чином, щоб він міг експлуатуватись протягом короткотривалого терміну на більш високому рівні безпеки до моменту припинення його експлуатації, і надання допомоги Одержувачеві у підготовці до припинення експлуатації Об'єкта Проекту до 2000 року.

Проект складається з наступних Частин, з врахуванням внесення можливих змін, які можуть бути час від часу узгоджені Розпорядником і Одержувачем:

Частина А: Короткотривале підвищення рівня безпеки
3 енергоблоку

Постачання та установка обладнання для:

(а) Перевірки граничного тиску без перерви виробничого процесу (in-service inspection);

(b) (Хімічний) захист від наслідків опромінення (radioprotection) і контроль доступу (access control);

(с) Апаратні засоби технічного обслуговування (maintenance hardware);

(d) Контроль за (управління) ректором (reactor control); (е) Водневий моніторинг (hydrogen monitoring); (f) Надійність електросистем; та (g) Герметичність основного паро/водяного контуру.

Частина В: Припинення експлуатації 1, 2 і 3 енергоблоків

Постачання та установка:

(а) Устаткування для заводу по переробці рідких радіоактивних відходів; та

(b) Тимчасове приміщення для зберігання складових відпрацьованого пального.

Частина С: Надання послуг

Надання послуг для:

(а) керівництва Проекту у рамках Керівного органу Проекту;

(b) інженерно-конструкторських робіт для Частин А і В; та

(с) реалізація програми інформування громадськості для Проекту.

Завершити Проект планується до 31 грудня 2001 року

Додаток 2 - Угоди про постачання

1. Процедури тендеру для товарів, робіт і послуг:

(а) Згідно з викладеним вище Розділом 3.05 товари, роботи і послуги (за винятком послуг консультантів, на які поширюються положення параграфа (2) цього Додатка) повинні надаватись через процедури відкритих тендерів, за винятком товарів, робіт і послуг для позицій В 1.1 і В 1.2, які можуть надаватись через окремі тендери; та

(b) Для цілей цього параграфа процедури відкритих і окремих тендерів викладені у Розділі 3 Правил ЄБРР постачання (EBRD Procurement Rules).

2. Послуги консультантів:

Консультанти, послугами яких Одержувач може користуватись в цілях сприяння здійсненню Проекту, повинні обиратись згідно з процедурами, наведеними у Розділі 5 Правил ЄБРР постачання (EBRD Procurement Rules) і відповідно до положень Розділу 3.05 цієї Угоди.

3. Розгляд Розпорядником:

(а) На всі контракти поширюються процедури розгляду, які містяться у Додатку 1 до Правил постачання (Procurement Rules); та

(b) На наступні контракти поширюється вимога попереднього розгляду:

(і) Всі контракти на постачання товарів, робіт і послуг (за винятком консультаційних послуг, на які поширюються положення наведеного далі пункту (іі); та

(іі) Контракти щодо надання консультаційних послуг, вартість яких оцінюється у еквіваленті 50 000 ЕКЮ чи більше.

Додаток 3 - Форма Угоди про гарантії від збитків

Угода про надання гарантій від збитків
між
Урядом України і (Постачальником)

Стаття 1

Ця Угода про надання гарантій від збитків укладена сторонами у відповідності до Розділу ( ) Угоди про Грант, датованої ( ) між Європейським банком реконструкції і розвитку, Урядом України і Чорнобильською атомною електростанцією ("Угода про Грант").

Якщо інше не випливає із контексту, використані терміни мають те саме значення, що і в Угоді про Грант.

Стаття 2

За винятком претензій стосовно збитків чи тілесних ушкоджень проти окремих осіб, спричинених їх зумисними діями, Уряд України (далі по тексту "Уряд") надає адекватний захист, відшкодовує збитки і не матиме жодних претензій проти (Постачальника) і будь-яких його підрядчиків, субпідрядчиків, консультантів, постачальників і субпостачальників обладнання чи послуг будь-якого рівня і їх персоналу, які фінансуються згідно з Угодою про Грант (далі по тексту "Бенефіціари") у зв'язку з претензіями третіх сторін, у будь-якому суді чи юрисдикції або поза судом, спричинених діяльністю, пов'язаною з наданням товарів і послуг, які фінансуються згідно з Угодою про Грант щодо тілесного ушкодження, втрат чи збитків, що мали місце у чи поза межами території України, і які виникли внаслідок ядерного інциденту на ядерному об'єкті у межах території України.

Стаття 3

Зобов'язання, прийняті на себе Урядом згідно з цією Угодою стосовно ядерних об'єктів, якими він володіє станом на дату цього документа залишатимуться чинними незважаючи на будь-які наступні трансферти прав власності на зазначені ядерні об'єкти і, згідно з Статтею 4 цієї Угоди, залишатимуться чинними незважаючи на закінчення чи припинення терміну дії цієї Угоди.

Будь-які платежі, які стосуються відшкодування, про яке йдеться у Статті 2 цієї Угоди, здійснюються невідкладно і у конвертованій валюті.

Стаття 4

Ця Угода безвідзивно залишається чинним зобов'язанням Уряду і скасовується лише у випадку прийняття законодавства, яке відповідає і яким впроваджуються відповідні положення Віденської Конвенції і Спільного Протоколу, при умові проте, що положення цієї Заяви продовжують поширюватись на будь-які претензії, які стосуються Ядерних інцидентів, які мали місце до набуття чинності законодавчими актами, зазначеними у цій Статті.

Стаття 5

(а) Уряд зобов'язується будь-які розбіжності, суперечки чи претензії, які пов'язані чи випливають з цієї Заяви, включно з існуванням чи юридичною силою, виносити і остаточно вирішувати через арбітраж у відповідності до Правил арбітражу UNCITRAL. Органом, який призначає арбітра для цілей Правил арбітражу UNCITRAL є Торговельна Палата Стокгольму. Місцем арбітражу має бути Стокгольм, Швеція. Якщо Правилами арбітражу UNCITRAL не передбачена конкретна ситуація, арбітражний суд визначає, якими мають бути наступні дії.

(b) За винятком випадків, віднесених на розсуд арбітражу, передбаченого параграфом (а) вище, жодне з положень цього документа не може тлумачитись як підтвердження юрисдикції будь-якого суду чи трибуналу щодо претензій третьої сторони, на які поширюється ця Заява про гарантії від збитків, і не може тлумачитись як відмова України від права імунітету суверенності стосовно позовів третіх сторін, які можуть бути вчинені проти неї.

Стаття 5

Означення

Для цілей цієї Угоди "Віденська Конвенція" означає Віденську Конвенцію щодо Цивільно-правової відповідальності за ядерні збитки від 21 травня 1963 р. ( 995_006 ); і терміни "Ядерний інцидент (Nuclear Incident)" і "Ядерний об'єкт (Nuclear Installation)" мають значення, приписуване ним Віденською Конвенцією.

Підписано:

Ім'я:

Уповноважений представник

Проект безпеки Чорнобильської атомної електростанції
Угоди про постачання

Таблиця 1

      -----------------------------------------------------------------
|Поз.N| Обладнання (устаткування) | Баз. ціна Метод |
| | | контрл. постачання|
|-----+---------------------------------+-----------------------|
| | Вдосконалення безпеки | (мЕКЮ) |
| | експлуатації | |
|-----+---------------------------------+-----------------------|
|А-1.1| Обладнання для перевірки робочих| 1.4 відкр. |
| | каналів реактора | |
|А-1.2| Обладнання для перевірки головн.| 1.6 відкр. |
| | паро/водян. контур | |
|А-1.3| Моніторинг парового колектору і | 0.08 відкр. |
| | руху по системам трубопроводу | |
|А-2.1| Система стеження за рівнем | 0.58 відкр. |
| | радіації станції | |
|А-2.2| Система стеження за | 0.7 відкр. |
| | опроміненням персоналу | |
|А-2.3| Система контролю персонального | 0.6 відкр. |
| | доступу (personnel access | |
| | control system) | |
|А-3.1| Обладнання і прилади для | 0.4 відкр. |
| | технічного обслуговування | |
|А-3.2| Суттєві для експлуатації | |
| | запасні електр. частини | 0.72 відкр. |
|-----+---------------------------------+-----------------------|
| | Короткотривалі технічні | |
| | вдосконалення для посилення | |
| | ядерної безпеки | |
|-----+---------------------------------+-----------------------|
|В-1.1| Контрольно-вимірюв. прилади | 0.2 окрем. |
| | для нейтрон. потоків | |
|В-1.2| Контроль за реактором і | 1.78 окрем. |
| | поглинальні стержні | |
|В-2 | Система контролю за воднем | 1.5 відкр. |
|в-3.1| Запасні частини для аварійного | 0.6 відкр. |
| | дизель-генератора | |
|В-3.2| Нові бкВ мех. перемикачі (switch| 1.3 відкр. |
| | gear) для основного | |
| | електропостачання | |
|В-4.1| Клапани основного випуску пару і| 1.3 відкр. |
| | клапанів управління (пілотів). | |
|В-4.2| Обладнання для контролю за | 0.6 відкр. |
| | вібрацією | |
|-----+---------------------------------+-----------------------|
| | Споруди для припинення | |
| | експлуатації | |
|-----+---------------------------------+-----------------------|
|С-1 | Завод по переробці рідких | 19.7 відкр. |
| | радіоактивних відходів | |
|С-2 | Тимчасове приміщення для | 66.1 відкр. |
| | зберігання складових | |
| | відпрацьованого пального РМБК | |
|-----+---------------------------------+-----------------------|
| | Послуги | |
|-----+---------------------------------+-----------------------|
| | Інформування громадськості | 0.1 відкр. |
| | Керування Проектом і інженерна | 8.7 відкр. |
| | підтримка (project Management | |
| | and Engineering Support) | |
-----------------------------------------------------------------

Продовження таблиці 1

      ----------------------------------------------------------------
|Поз.N | Запр. до участі Контракт Контракт |
| | у тендері укладено до завершено до |
|------+-------------------------------------------------------|
| | |
|А-1.1 | квіт-97 верес-97 серп-98 |
|А-1.2 | квіт-97 верес-97 лип- 98 |
|А-1.3 | трав-97 лист- 97 верес-98 |
| | |
|А-2.1 | трав-97 верес-97 верес-98 |
|А-2.2 | квіт-97 жовт-97 лип- 98 |
|А-2.3 | квіт-97 верес-97 черв-98 |
| | |
|А-3.1 | квіт-97 серп-97 лютий-98 |
|А-3.2 | трав-97 лип- 97 верес-98 |
|------+-------------------------------------------------------|
|В-1.1 | квіт-97 серп-97 трав-98 |
|В-1.2 | квіт-97 лип- 97 квіт-98 |
|В-2 | лип- 97 верес-97 груд-98 |
|В-3.1 | квіт-97 черв-97 берез-98 |
|В-3.2 | лип- 97 жовт-97 верес-98 |
|В-4.1 | лип- 97 лист-97 груд-98 |
|В-4.2 | лип- 97 груд-97 груд-98 |
|------+-------------------------------------------------------|
|С-1 | лип- 97 лист-98 серп-01 |
|С-2 | лип- 97 січ- 98 груд-98 |
|------+-------------------------------------------------------|
| | квіт-97 черв-97 трав-98 |
| | груд-96 січ- 97 груд-98 |
----------------------------------------------------------------

Європейський банк
реконструкції та розвитку

Рахунок ядерної безпеки
Стандартні терміни і умови, які поширюються на
Гранти з Рахунку ядерної безпеки
від 14 червня 1993 р.

Зміст

Стаття I - Застосування Угод про грант; Заголовки

Розділ 1.01 Застосування Стандартних термінів і умов

Розділ 1.02 Невідповідність з положеннями Угоди про Грант

Стаття II - Означення

Стаття 2.01. Означення

Розділ 2.02. Заголовки

Стаття III - Гранти

Розділ 3.01. Гранти з Рахунку ядерної безпеки

Стаття IV - Виплати

Стаття 4.01. Звернення за виплатами

Розділ 4.02. Валюта коштів, що виділяються для покриття витрат

Розділ 4.03. Обумовлені і безумовні зобов'язання щодо виплат

Розділ 4.04. Перерозподіл сум; Зменшення відсотка частки виплат

Стаття V - Постачання

Розділ 5.01. Постачання

Стаття VI - Співробітництво; Записи і звіти

Розділ 6.01. Співробітництво і інформація

Розділ 6.02. Записи і звіти

Стаття VII - Звільнення від виплат і виплати

Розділ 7.01. Податки

Стаття VIII - Призупинення і скасування

Розділ 8.01. Призупинення

Розділ 8.02. Скасування

Розділ 8.03. Безумовні Зобов'язання щодо платежів, яких не торкаються призупинення чи скасування

Розділ 8.04. Обов'язки Одержувача

Стаття IX - Арбітраж

Стаття 9.01. Арбітраж

Стаття I - Застосування Угод про Грант; Заголовки

Розділ 1.01. Застосування Стандартних термінів і умов

Ці стандартні терміни і умови містять певні терміни і умови, які у загальному випадку поширюються на Гранти з Рахунку ядерної безпеки. Вони застосовуються до будь-яких Угод про гранти, при умові, що такі Гранти надаються у межах і повинні дотримуватись будь-яких положень, які можуть бути змінені згідно з будь-якими модифікаціями, які містяться у такій Угоді.

Розділ 1.02 Невідповідність з положеннями Угоди про Грант

Якщо будь-яке положення Угоди про Грант суперечить положенню цих Стандартних термінів і умов, верховенствує положення, яке міститься в Угоді про Грант.

Стаття II - Означення

Стаття 2.01. Означення

При використанні у Стандартних термінах і умовах наступні терміни мають наступні значення:

"Розпорядник" означає Банк, який здійснює діяльність згідно з Правилами;

"Угода про заснування Банку" означає Угоду про заснування Європейського банку реконструкції та розвитку, датовану 29 травня 1990 р.;

"Наявна сума" означає таку суму Гранту, яка час від часу не може бути скасованою чи виплаченою або залишається згідно з обумовленими чи безумовними Зобов'язаннями по платежам;

"Банк" означає Європейський банк реконструкції та розвитку;

"Категорія" означає категорію позицій, які мають фінансуватись з надходжень Гранту згідно з положеннями Угоди про Грант;

"Обумовлені Зобов'язання виплат" означає будь-яке зобов'язання Банку, яке може бути відкликане, яке взяте на себе Банком на прохання Одержувача згідно з положеннями Розділу 4.03 цих Стандартних термінів і умов;

"Країни сфери дії" означає одержувачів з числа країн Центральної і Східної Європи, членів Банку, як це може час від часу визначатись Угодою про заснування Банку;

"Довідник виплат ЄБРР" означає Довідник виплат Європейського банку реконструкції та розвитку, з поправками, які вносяться час від часу;

"Правила ЄБРР постачання" означає Порядок і Правила постачання для Проектів, які фінансуються Європейським банком реконструкції та розвитку, з поправками, які можуть час від часу вноситись Банком;

"ЕКЮ" означає Європейську валютну одиницю і яка дорівнює за вартістю ЕКЮ, що час від часу використовується Європейською монетарною системою;

"Грант" означає кошти, які надаються у розпорядження Одержувача згідно з Угодою про Грант;

"Угода про Грант" означає Угоду між Банком як Розпорядником коштів з Рахунку ядерної безпеки і Одержувачем таких коштів згідно з Правилами;

"Валюта Гранту" означає валюту чи валюти, в яких деномінована сума Гранту;

"Угода про Проект" означає угоду, якщо має місце, між Розпорядником і Організацією Проекту, з поправками, які час від часу вносяться;

"Організація Проекту" означає правосуб'єктну організацію, яка приймає участь у реалізації Проекту у відповідності до Угоди про Проект;

"Одержувач" означає законного одержувача коштів згідно з Угодою про Грант;

"Правила" означає Правила, встановлені для Рахунку ядерної безпеки, затверджені Радою Директорів Банку від 22 березня 1993 року з поправками, які час від часу вносяться;

"Безумовні Зобов'язання виплат" означає будь-яке зобов'язання Банку, яке не може бути відкликане, що взяте на себе Розпорядником на прохання Одержувача згідно з положеннями Розділу 4.03 цих Стандартних термінів і умов.

Розділ 2.02. Заголовки

Заголовки і Зміст включені виключно для зручності посилань і не складають частину цих Стандартних термінів і умов.

Стаття III - Гранти

Розділ 3.01. Гранти з Рахунку ядерної безпеки

Кошти з Рахунку ядерної безпеки можуть бути наданими у розпорядження згідно з наявністю коштів, наданих Контриб'юторами, на основі грантів у відповідності до Правил і цих Стандартних термінів і умов та термінів і умов, які містяться в Угоді про Грант.

Стаття IV - Виплати

Стаття 4.01. Заявки на виплату

Заявки на виплату подаються Розпоряднику представником Одержувача, призначеного Угодою про Грант або у відповідності до неї. Кожна заявка на виплату повинна складатись згідно з і у формі, визначеній у Довіднику ЄБРР виплат і повинна надходити до Розпорядника за п'ятнадцять (15) робочих днів до пропонованої дати валютирування зазначеної виплати. Кожне звернення повинно бути у формі, яка суттєво задовольняє Розпорядника і супроводжуватись такими документами і іншими підтвердженнями, які є достатніми по формі, і за змістом - суттєво прийнятними для Розпорядника, якими засвідчується, що Одержувач має право на суму для покриття витрат з Наявної суми і що виділені кошти будуть спрямовані виключно на цілі Проекту, зазначені в Угоді про Грант.

Розділ 4.02. Валюта коштів, що виділяються для покриття
витрат

(а) За винятком випадків, коли Розпорядником узгоджене інше, виплати здійснюються Розпорядником у Валюті Гранту у сумі, еквівалентній витратам, які повинні фінансуватись з надходжень Гранту.

(b) Виплати для покриття витрат, понесених у валюті Одержувача, здійснюються Розпорядником у Валюті Гранту на підставі офіційного курсу обміну для комерційних операцій, який встановлений щонайменше за два (2) робочих дня до дати виплати і, при відсутності такої ставки обміну, на підставі такої обгрунтованої ставки, яку визначить Розпорядник.

(с) У випадку, коли Одержувач звертається за виплатою у валюті, відмінній від Валюти Гранту, Розпорядник може здійснити купівлю такої валюти таким чином, який видається Розпоряднику відповідним. Якщо Розпорядник здійснює таке придбання, такий платіж здійснюється з врахуванням фактичних витрат Розпорядника у Валюті Гранту, понесених ним для виконання такого запиту.

Розділ 4.03. Обумовлені і безумовні зобов'язання виплат

При одержанні заявки на виплату і згідно з такими термінами і умовами, які узгоджені Одержувачем і Розпорядником, Розпорядник може видати безумовні чи обумовлені Зобов'язання щодо здійснення виплат для покриття сум Одержувача чи інших осіб у межах витрат, які повинні фінансуватись згідно з Грантом. Згідно з безумовним Зобов'язанням здійснення платежу, зобов'язання Розпорядника щодо сплати не може бути змінене будь-якими наступними призупиненнями чи скасуванням Гранту. Згідно з обумовленими Зобов'язаннями здійснення платежу таке зобов'язання Розпорядника щодо сплати негайно скасовується у випадку будь-якого призупинення чи скасування Гранту.

Розділ 4.04. Перерозподіл сум;

Зменшення відсотка частки виплат

Незважаючи на розподіл сум Гранту чи відсотки виплат для покриття витрат, зазначені в Угоді про Грант, якщо Розпорядник обгрунтовано вважатиме, що суми Гранту, розподілені для покриття витрат будь-якої Категорії є недостатніми для фінансування узгоджених відсотків всіх витрат цієї Категорії, Розпорядник може повідомленням для Одержувача:

(а) здійснити перерозподіл коштів надходжень Гранту для цієї Категорії, у межах, необхідних для покриття дефіциту, які розподілені для іншої Категорії і які, на думку Розпорядника, не є необхідними для покриття інших витрат; та

(b) якщо такий перерозподіл не може у повному обсязі ліквідувати оцінений дефіцит покриття витрат Категорії, Розпорядник може зменшити встановлений відсоток для покриття таких подальших витрат Категорії, у якій має місце дефіцит, таким чином, щоб могли бути продовжені подальші виплати для цієї Категорії, доки не будуть здійснені всі витрати.

Стаття V - Постачання

Розділ 5.01. Постачання

(а) Постачання товарів, робіт і послуг, включно з послугами консультантів, необхідних для здійснення Проекту, і які підлягають фінансуванню з надходжень Гранту, регулюються Правилами рахунку ядерної безпеки і положеннями Угоди про Грант.

(b) Контракти на постачання товарів і послуг повинні укладатись між Одержувачем наданих коштів і підрядчиком чи консультантом, яким забезпечуються, в залежності від випадку, товари чи послуги.

Стаття VI - Співробітництво; Записи і звіти

Розділ 6.01. Співробітництво і інформація

Розпорядник і Одержувач повинні співробітничати у повному обсязі з метою забезпечення досягнення цілей, задля яких надається Грант. З цією метою Розпорядник і Одержувач повинні час від часу за зверненням будь-кого з них обмінюватись думками стосовно досягнутого прогресу у ході виконання Проекту, цілей Гранту і виконання зобов'язань Одержувачем згідно з Угодою про Грант і Організацією Проекту згідно з Угодою про Проект, і надавати іншій стороні всю таку інформацію, яку така інша сторона обгрунтовано запитує, і Одержувач повинен негайно інформувати Розпорядника щодо будь-яких пропонованих змін у характері чи масштабах Проекту або діяльності чи операцій Одержувача, і щодо будь-яких подій чи обставин, які можуть суттєво вплинути на виконання Проекту чи здійснення діяльності або функціонування Одержувача.

Розділ 6.02. Записи і звіти

(а) Одержувач повинен:

(1) забезпечити дотримання процедур і ведення адекватних записів та контролювати досягнутий прогрес у ході виконання Проекту (у тому числі витрати і прибутки, одержувані від Проекту), ідентифікувати товари, роботи і послуги, що фінансуються з надходжень Гранту, і розкривати їх використання у Проекті, і зобов'язаний забезпечувати доступ до таких даних представників Розпорядника на запит останнього;

(2) на запит Розпорядника надавати можливість представникам Розпорядника відвідувати будь-які приміщення і будівельні майданчики, включені до Проекту, і перевіряти всі товари, роботи і послуги, які фінансуються з надходжень Гранту, і будь-які заводи, установи, ділянки, роботи, будівлі, майно, обладнання, записи і документи, які стосуються виконання зобов'язань Одержувачем згідно з Угодою про Грант;

(3) надавати представникам Розпорядника щонайменш раз у квартал всю таку інформацію стосовно Проекту, яку Розпорядник обгрунтовано вимагатиме, включно з інформацією щодо охорони навколишнього середовища і питань безпеки, які стосуються Проекту, витрат і, якщо має місце, одержаних прибутків, витрачання надходжень Гранту і товарів, робіт і послуг, які фінансуються з надходжень Гранту; та

(4) надавати або забезпечити надання представникам Розпорядника негайно після їх підготовки, будь-які плани, специфікації, звіти, контрактні документи і графіки будівництва і постачання для Проекту, а також будь-які суттєві їх модифікації чи доповнення, з такою деталізацією, яку Розпорядник обгрунтовано зажадає.

(b) Негайно після завершення Проекту (але у будь-якому випадку не пізніше, ніж через шість місяців після завершення) Одержувач готує і надає Розпоряднику звіт у такому обсязі і з висвітленням таких подробиць, як цього обгрунтовано вимагатиме Розпорядник, про хід виконання Проекту, включно з інформацією щодо охорони навколишнього середовища і питань безпеки, які стосуються Проекту, витрат і прибутків одержаних або таких, які мають бути одержані, виконання Одержувачем його зобов'язань згідно з Угодою про Грант і досягнення цілей Проекту.

Стаття VII - Звільнення від виплат і виплати

Розділ 7.01. Податки

(а) Угода про Грант і будь-які відповідні документи повинні бути вільними від будь-яких і всіх податків, які стягуються країною або на території країни, де знаходиться Одержувач, пов'язаних з виконанням, передачею, реєстрацією чи виконанням зазначеного вище.

(b) Надходження Гранту не повинні спрямовуватись на покриття витрат в рахунок сплати будь-яких податків, які стягуються країною чи на території країни, де знаходиться Одержувач.

(с) Розпорядник може повідомленням для Одержувача збільшити чи зменшити відсоткову частку на покриття витрат для будь-якої Категорії згідно з Угодою про Грант з метою дотримання відповідності положенням параграфа (b) цього Розділу.

Стаття VIII - Призупинення і скасування

Розділ 8.01. Призупинення

(а) Якщо відбувається будь-яка з наступних подій і продовжує існувати, Розпорядник може повідомленням для Одержувача призупинити в цілому або частково здійснення Одержувачем права на звернення за виплатами для покриття витрат:

(1) Одержувач не виконує будь-яке зобов'язання згідно з Угодою про Грант;

(2) виникає ситуація, яка дає підстави Розпоряднику вважати, що здійснення Проекту неможливе за таких обставин, що мети Проекту не можна досягнути або що Одержувач неспроможний виконати свої зобов'язання згідно з Угодою про Грант;

(3) Організація Проекту не виконує будь-яке з її зобов'язань згідно з Угодою про Проект;

(4) відбувається будь-яка подія, зазначена в Угоді про Грант, яка має статус такої, настання якої дає право Розпоряднику припинити в цілому або частково здійснення Одержувачем права на звернення за виплатами для покриття витрат.

(b) право Одержувача на звернення за виплатами для покриття витрат продовжує бути призупиненим в цілому або частково, в залежності від випадку, доки подія чи події, які дали підстави для такого призупинення, не зникнуть, або якщо Розпорядник повідомить Одержувача про відновлення права Одержувача на звернення за виплатами для покриття витрат: при умові, проте, що у випадку будь-якого такого повідомлення про відновлення права Одержувача на звернення за виплатами для покриття витрат право поновлюється лише у обсязі і згідно з умовами, зазначеними у такому повідомленні, і жодне таке повідомлення не торкається і не впливає на будь-яке право, повноваження чи засіб правового захисту Розпорядника щодо будь-яких інших наступних подій, зазначених у цьому Розділі.

Розділ 8.02. Скасування

Якщо:

(а) право Одержувача на звернення за виплатами для покриття витрат призупинене стосовно будь-якої суми Гранту на безперервний період тривалістю тридцять (30) днів, або

(b) у будь-який час Розпорядник визначить, після консультацій з Одержувачем, що сума Гранту не буде затребуваною для фінансування витрат Проекту, які повинні фінансуватись з надходжень Гранту, або

(с) у будь-який час Розпорядник визначить, що постачання будь-якої статті не відповідає процедурі, викладеній у цих Стандартних термінах і умовах або в Угоді про Грант, і визначить суму витрат стосовно такої позиції, яка іншим чином може бути законним шляхом профінансована з надходжень Гранту,

Розпорядник може повідомленням для Одержувача припинити термін дії права Одержувача на звернення за платежами для покриття витрат стосовно такої суми. При надсиланні такого повідомлення з моменту його відправки така сума скасовується. У випадку будь-якого припинення терміну дії згідно з цим Розділом Одержувач відшкодовує Розпоряднику всі обгрунтовані видатки, яких він міг зазнати або яких може зазнати у зв'язку з ліквідацією його діяльності згідно з Угодою про Грант.

Розділ 8.03. Безумовні Зобов'язання щодо платежів, яких не
торкаються призупинення чи скасування

Жодні скасування чи призупинення з боку Розпорядника не поширюються на суми, визначені безумовними Зобов'язаннями здійснення платежів, взятими на себе Розпорядником згідно з Розділом 4.03 цих Стандартних термінів і умов, за винятком випадків, прямо обумовлених таким зобов'язанням.

Розділ 8.04. Обов'язки Одержувача

Незважаючи на будь-які скасування чи призупинення, всі положення цих Стандартних термінів і умов залишаються у повній юридичній силі і дії, за винятком випадків, конкретно передбачених у цій Статті.

Стаття IX - Арбітраж

Стаття 9.01. Арбітраж

Сторони Угоди про Грант докладають всіх зусиль для врегулювання на дружній основі всіх розбіжностей чи суперечок між ними, які випливають чи пов'язані з цією Угодою про Грант. Якщо суперечки чи розбіжності не можуть бути вирішені на дружній основі, сторони звертаються за арбітражем в Арбітражний суд згідно з порядком, встановленим наступними положеннями:

(а) Арбітражні процедури розпочинаються повідомленням сторони-позивача, надісланим стороні-відповідачу.

(b) Арбітражний суд складається з трьох арбітрів, які призначаються наступним чином: одного арбітра призначає сторона-позивач, другого сторона-відповідач і третій ("Суперарбітр") призначається за згодою двох арбітрів. Якщо протягом тридцяти днів після одержання повідомлення щодо арбітражного провадження сторона-відповідач не призначає арбітра, такий арбітр призначається Президентом Міжнародного суду за зверненням сторони, якою ініційоване арбітражне провадження. Якщо два арбітра не призначають Суперарбітра протягом шістдесяти днів після дати призначення другого арбітра, такий Суперарбітр призначається Президентом Міжнародного суду.

(с) Суд скликається у час та у місці, визначених Суперарбітром. Після чого ним визначаються де і коли він буде провадитись. Арбітражний суд визначає всі процедурні питання і питання, які стосуються його компетенції.

(d) Всі рішення Арбітражним судом приймаються більшістю голосів. Рішення Арбітражного суду, яке може бути винесене навіть за відсутності однієї з сторін, є остаточним і обов'язковим для виконання обома сторонами арбітражного провадження.

(е) Будь-які повідомлення чи повідомлення стосовно будь-якого процесу, пов'язаного з арбітражним провадженням згідно з Розділом 9.01 або у зв'язку з будь-якими процесами примусового виконання рішення, винесеного згідно з цим Розділом, надсилаються у відповідності до порядку, передбаченого відповідними положеннями Угоди про Грант стосовно повідомлень, які необхідні чи дозволені для надсилання у рамках Угоди про Грант.

(f) Арбітражний суд як звичайно визначає витрати, які повинні покриватись кожною або обома сторонами конфлікту.

Пояснювальна записка
до Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС)
між Європейським банком реконструкції та розвитку, Урядом
України та Чорнобильською атомною електростанцією (N 006)
від 12 листопада 1996 р.

Відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного Урядами "великої сімки", Комісією Європейського співтовариства та Урядом України від 20 грудня 1995 р. країни "великої сімки" і Україна дійшли згоди щодо реалізації Програми співробітництва по підтримці закриття Чорнобильської АЕС до 2000 р.

У рамках цієї Програми Європейський банк реконструкції та розвитку надає Україні безвідплатну допомогу у вигляді Гранту в обсязі 118,1 млн.ЕКЮ на реалізацію "Проекту ядерної безпеки на Чорнобильській АЕС", який включає в себе три частини:

А. Підвищення безпеки третього енергоблоку Чорнобильської АЕС.

В. Спорудження нового сховища відпрацьованого ядерного палива ЧАЕС.

С. Спорудження підприємства для переробки рідинних радіоактивних відходів.

При впровадженні цього Гранту Європейський Банк Реконструкції та Розвитку виступатиме як розпорядник коштів Гранту, які були надані для реалізації цього проекту 15 країнами-донорами з Рахунку ядерної безпеки ЄБРР, а отримувачем виступає Державний комітет України в особі Чорнобильської АЕС. Кошти на реалізацію Проекту виділяються по лінії Рахунку ядерної безпеки ЄБРР.

Термін реалізації Угоди про грант з 10 лютого 1997 року до 1 липня 2002 року.

Перша частина Гранту розміром 13,5 млн.ЕКЮ буде спрямована на підвищення безпеки третього блоку ЧАЕС (частини А і В Проекту). Строк реалізації цієї частини гранту з 10 лютого 1997 р. до 31 грудня 1998 р.

Друга частина Гранту (частина С Проекту) розміром 85,5 млн.ЕКЮ буде спрямована на спорудження потужностей для підготовки виведення ЧАЕС з експлуатації, а саме - нового сховища відпрацьованого ядерного палива та підприємства для переробки рідких радіоактивних відходів.

Крім того, частину Гранту передбачено витратити на організацію інформування громадськості (0,1 млн.ЕКЮ) щодо мети та ходу реалізації Проекту.

Для проведення вищезазначених робіт в рамках Проекту будуть найняті консультанти за процедурами, що прийняті ЄБРР, з метою забезпечення високоякісної реалізації проекту згідно з міжнародною практикою, підготовки технічних специфікацій, проведення міжнародних тендерів на постачання обладнання, ведення бухгалтерського обліку проекту, підготовки звітів і таке інше. До складу Групи керівництва проекту буде залучено персонал ЧАЕС та консультанти.

Для оплати праці консультантів призначена сума у 8,8 млн.ЕКЮ, з яких 80000 ЕКЮ буде використано також на оплату послуг українських організацій, що будуть залучатися до експертиз і підготовки технічної документації по проекту.

Внесок України в реалізацію частини В проекту становить 9 млн.ЕКЮ, який буде здійснений лише тоді, коли отримані щорічні доходи від ядерного сектора стосовно постачання електроенергії у реальних термінах у будь-якому календарному році зростуть на 5% у порівнянні з річними доходами за 1996 р.

Можливі політичні наслідки укладання Угоди полягають в тому, що Україна підтвердить світовій громадськості те, що вона неухильно дотримується взятих на себе відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння від 20 грудня 1995 р. зобов'язань щодо закриття Чорнобильської АЕС до 2000 р. і доведе свою готовність прийняти ті безвідплатні кошти, які "велика сімка" і країни Європейської співдружності зобов'язалися виділити для оплати безприбуткових проектів, якими є проекти, пов'язані з підготовкою і виведенням ЧАЕС з експлуатації.

Правові наслідки укладання Угоди про грант полягають в тому, що Угода про грант N 006 має характер міжнародного договору, до якого застосовується Закон України "Про міжнародні договори України" ( 3767-12 ). Слід зазначити, що в Угоді містяться окремі положення, які не передбачені чинним законодавством України. В першу чергу, це стосується надання пільг консультантам, підрядникам та постачальникам, які будуть залучатися до виконання проекту в Україні: Розділ 1.01 з посиланням на Розділ 7.01 Стандартних термінів та умов Рахунку ядерної безпеки ЄБРР від 14 червня 1993 р. передбачає зобов'язання України звільнити консультантів, підрядників та постачальників від сплати мит, податків, зборів та інших стягнень на території України при ввезенні ними особистого майна та матеріалів, комплектуючих та обладнання, необхідних для виконання завдань проекту, а також зобов'язань щодо відповідальності України в разі виникнення претензій при здійсненні проекту.

В зв'язку з тим, що Угода про грант N 006 передбачає зобов'язання держави, виконання яких потребує внесення змін до чинного законодавства України, Угода підлягає ратифікації Верховною Радою України відповідно до вимог п.2 ст.7 Закону України "Про міждержавні договори" ( 3767-12 ).

Економічні наслідки укладання Угоди про грант: реалізація Проекту безпеки Чорнобильської станції за рахунок гранту з Рахунку ядерної безпеки ЄБРР здійснюється на виконання широкого кола заходів по підвищенню безпеки Чорнобильської АЕС і підготовці станції до зняття з експлуатації з мінімальними витратами з боку України і часткове вирішення соціальних проблем, пов'язаних з необхідністю працевлаштування персоналу ЧАЕС, що поступово буде звільнюватись у період з 1997 до 2000 р.р. у зв'язку із зняттям ЧАЕС з експлуатації.

Угода від імені України підписана Головою Державного комітету по використанню ядерної енергії В.Д. Чебровим та Генеральним директором ЧАЕС С.К. Парашиним, від ЄБРР Угода підписана заступником Віце-президента ЄБРР Й. Яхке.

^ Наверх
наверх