документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1992-06-172001-04-052002-07-11  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до Кримінального,
Криміналь
но-процесуального кодексів Української
РСР, Кодексу Української РСР про адміністративні
правопорушення та Митного кодексу України

( Відомості Верховної Ради (ВВР 1992, N 35, ст.511 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 2546-12 від 07.07.92,
ВВР 1992, N 35, ст.512 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.200
1 - набуває чинності
01.09.2001 )

У зв'язку з проголошенням України незалежною демократичною державою та з метою правового захисту її суверенітету конституційного ладу, внутрішньої і зовнішньої безпеки Верховна Рада України постановляє:

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

II. Внести до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1001-05, 1002-05 ) такі зміни і доповнення:

1. У пункті 1 статті 34 цифри "56, 58-62, 62-1, 63-65" замінити цифрами "56, 56-1, 58-60, 62, 63", а в пункті 2 цієї статті цифри "80-1, 80-2" виключити.

2. У статті 101: доповнити статтю новим пунктом 4 такого змісту: "4) митні органи - в справах про контрабанду". У зв'язку з цим пункти 4, 5, 6 і 7 цієї статті вважати відповідно пунктами 5, 6, 7 і 8;

із пункту 2 цієї статті виключити слово "державної".

3. У статті 112:

у частині першій цифри "72-74, 77, 92-99" і "56-62, 62-1, 64, 65" замінити відповідно цифрами "72, 73, 77, 77-1, 93-99" і "56, 56-1, 57-60, 62";

із частини першої виключити слово "державної", а із частини четвертої цифри "80-1, 80-2".

4. У статті 155:

у частині другій цифри "56-65" замінити цифрами "56, 56-1, 57-60, 62, 63"; із частини шостої слова "іншим законодавством Союзу РСР і" виключити.

III. Статтю 100 Митного кодексу України ( 1970-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст.203) викласти в такій редакції:

"Стаття 100. Контрабанда Переміщення товарів, валюти, цінностей та інших предметів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах або групою осіб, які організувалися для заняття контрабандою, а так само таке ж незаконне переміщення історичних і культурних цінностей, наркотичних засобів, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних, вибухових речовин, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї) є контрабандою і карається відповідно до кримінального законодавства".

IV. У Кодексі Української РСР про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122; 1986 р., N 15, ст.326; 1987 р., N 25, ст.453):

1. Статтю 186-1 викласти в такій редакції:

"Стаття 186-1. Незаконні дії щодо державних нагород

Купівля, продаж, обмін чи інша оплатна передача ордена, медалі, нагрудного знака до почесного звання, а так само їх привласнення або носіння особою, яка не має на те права, чи незаконне зберігання -

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу до половини офіційно встановленого мінімального розміру заробітної плати".

2. У частині першій статті 162 слова "в тому числі спекуляція цими цінностями, якщо вартість предмета незаконної операції не перевищує двадцяти п'яти карбованців" замінити словами "якщо вартість предмета незаконної операції не перевищує одного офіційно встановленого мінімального розміру заробітної плати".

V. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування в газеті "Голос України".

Президент України Л.КРАВЧУК

м.Київ, 17 червня 1992 року
N 2468-XII

^ Наверх