документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1992-04-101992-07-07  

ВЕРХОВНА РАДА УКРЇНИ

ПОСТАНОВА

Про введення в дію Закону України "Про оренду
майна державних підприємств та організацій"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 30, ст. 417 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 2552-12 від 7.07.92
, ВВР 1992, N 39, ст.576 )

Верховна Рада України постановляє:

1. Ввести в дію Закон України "Про оренду майна державних підприємств та організацій" ( 2269-12 ) з моменту опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із Законом України "Про оренду майна державних підприємств та організацій" застосовуються акти законодавства України, оскільки вони не суперечать цьому Закону.

3. Встановити, що правонаступниками за договорами оренди майна державних підприємств та організацій, укладеними до 14 лютого 1992 року з міністерствами, відомствами тощо, є орендодавці, визнані такими відповідно до статті 5 цього Закону.

4. До 31 грудня 1992 року договори оренди майна державних підприємств і організацій, укладені до введення в дію Закону України "Про оренду майна державних підприємств та організацій" привести у відповідність до зазначеного Закону шляхом внесення змін до чинних договорів оренди.

Правонаступником майнових прав і обов'язків орендних підприємств, набутих ними до приведення договорів оренди у відповідність із Законом України "Про оренду майна державних підприємств та організацій", є організації орендарів, що будуть створені відповідно до зазначеного Закону.

При приведенні у відповідність з цим Законом договорів оренди майна орендних підприємств, створених на базі трестів, торгів, об'єднань, що підлягають комерціалізації, демонополізації трудові колективи структурних підрозділів, зазначених орендних підприємств можуть створювати організації орендарів з укладенням договорів оренди майнових комплексів їх структурних підрозділів. При цьому новостворені організації орендарів є правонаступниками майнових прав і обов'язків підприємства, договір оренди з якими розривається. ( Пункт 4 в редакції Постанови ВР N 2552-12 від 07.07.92)

5. Кабінету Міністрів України і Фонду державного майна України за погодженням з Комісією Верховної Ради України з питань економічної реформи і управління народним господарством підготувати і затвердити:

до 15 травня 1992 року методику оцінки об'єкта оренди, методику розрахунку, граничні розміри та порядок використання орендної плати;

до 1 червня 1992 року нормативний акт про особливості оренди державного майна громадянами та юридичними особами іноземних держав і особами без громадянства.

6. Кабінету Міністрів України до 1 червня 1992 року: подати у Верховну Раду України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про оренду майна державних підприємств та організацій";

привести рішення Уряду України у відповідність із Законом України "Про оренду майна державних підприємств та організацій";

забезпечити перегляд і скасування міністерствами, державними комітетами та відомствами їх нормативних актів, які суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради України I. ПЛЮЩ

м.Київ, 10 квітня 1992 року
N 2270-XII

^ Наверх