документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 лютого 1992 р. N 62
Київ

( Постанову відмінено згідно Постанови КМ
N 999 від 08.09.
97 )

Про Порядок забезпечення інвалідів
автомобілями з ручним керуванням і
мотоколясками

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1071 від 29.12.
93 )

( Додатково див. Постанову КМ
N 540 від 17.09.
92 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок забезпечення інвалідів автомобілями з ручним керуванням і мотоколясками (додається).

2. Міністерству охорони здоров'я України за погодженням з Міністерством соціального забезпечення України до 15 лютого 1992 р. розробити і затвердити переліки медичних показань на право одержання автомобілів з ручним керуванням і мотоколясок.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради Міністрів УРСР від 7 квітня 1977 р. N 179 "Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення інвалідів автомобілями з ручним керуванням і мотоколясками" (ЗП УРСР, 1977 р., N 4, ст.33).

Перший віце-прем'єр-міністр України К. МАСИК

Державний секретар Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТА

Затверджений
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 1992 р. N 62

Порядок
забезпечення інвалідів
автомобілями з ручним керуван-
ням і мотоколясками

1. Загальні положення

1. Забезпечення інвалідів автомобілями з ручним керуванням і мотоколясками здійснюється за місцем їх постійного проживання Мінсоцзабезом України, управліннями і відділами соціального забезпечення Ради Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів у межах виділених для цього фондів зазначеного транспорту.

2. Підставою для забезпечення інвалідів автомобілями з ручним керуванням і мотоколясками є висновок обласної, у містах Києві та Севастополі центральної міської, м. Сімферополі - Кримської медико-соціальної експертної комісії (облМСЕК, ЦМСЕК, КМСЕК) про наявність в інваліда медичних показань для їх одержання, а також посвідчення на право водіння автомобіля з ручним керуванням або мотоколяски.

У своїй роботі облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК) керуються переліком медичних показань для одержання зазначених транспортних засобів, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України за погодженням з Мінсоцзабезом України.

3. Заміна одержаних безплатно інвалідами Великої Вітчизняної війни автомобілів з ручним керуванням і мотоколясок провадиться на підставі раніше зробленого висновку облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК) про наявність медичних показань для одержання автомобіля або мотоколяски без повторного обстеження з урахуванням висновку лікувально-профілактичних установ про спроможність інваліда керувати автомототранспортом.

У такому ж порядку здійснюється повторний продаж або надання на пільгових умовах зазначених транспортних засобів інвалідам інших категорій, які мають явні ушкодження опорно-рухового апарату необоротного характеру (культі і паралічі нижніх кінцівок).

4. Інваліди, які мають право на одержання автомобілів з ручним керуванням або мотоколясок, можуть мати в своєму користуванні лише один вид зазначеного транспорту.

Інваліди, котрі перебувають на державному утриманні в будинках-інтернатах для людей похилого віку та інвалідів Мінсоцзабезу України, не забезпечуються автомобілями з ручним керуванням і мотоколясками ні безплатно, ні на пільгових умовах.

5. Органи соціального забезпечення разом з Товариством сприяння обороні України та Українським республіканським добровільним товариством автомотолюбителів організують навчання інвалідів водінню автомобілів з ручним керуванням і мотоколясок.

Витрати, пов'язані з навчанням інвалідів, які мають право на безплатне або пільгове забезпечення транспортними засобами з ручним керуванням, водінню цих засобів (включаючи безплатний проїзд до місця навчання і назад, харчування, а також оплату квартирних для іногородніх) провадяться за рахунок коштів Фонду України соціального захисту інвалідів. Зазначений Фонд сплачує вартість навчання членів сім'ї інвалідів або осіб, які обслуговують інвалідів, керуючи їхнім автомобілем, одержаним відповідно до пункту 17 цього Порядку.

6. Виробничі об'єднання Українського орендного об'єднання "Автосервіс" або спецавтоцентри виробничого об'єднання "АвтоЗАЗ" одержують від заводу-постачальника автомобілі з ручним керуванням і мотоколяски, готують їх до експлуатації і надають інвалідам за дорученням управлінь і відділів соціального забезпечення Ради Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів.

Фінансування витрат на транспортні засоби для інвалідів, а також на підготовку автомобілів і мотоколясок до експлуатації здійснює Фонд України соціального захисту інвалідів.

7. Ремонт автомобілів з ручним керуванням і мотоколясок у період експлуатації та їх технічне обслуговування виконують станції технічного обслуговування Українського орендного об'єднання "Автосервіс" та спецавтоцентри виробничого об'єднання "АвтоЗАЗ" у позачерговому порядку за рахунок коштів інвалідів.

Капітальний ремонт мотоколясок інвалідів з числа військовослужбовців, робітників, службовців і колгоспників, а також інвалідів з дитинства, наданих на пільгових умовах або безплатно, провадиться один раз протягом п'ятирічного строку з дня їх надання з віднесенням витрат у межах 50 процентів вартості мотоколяски за рахунок коштів Фонду України соціального захисту інвалідів.

Інвалідам внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання, які одержали мотоколяски з оплатою їх вартості підприємством, організацією, установою, що заподіяли шкоду, капітальний ремонт мотоколясок провадиться за їх рахунок один раз протягом п'ятирічного строку з дня їх надання.

8. Контроль за правильністю експлуатації автомобілів і мотоколясок, одержаних інвалідами безплатно або на пільгових умовах, здійснюють органи Державтоінспекції МВС України разом з органами Мінсоцзабезу України.

У разі позбавлення інвалідів на певний строк прав на керування автотранспортними засобами за порушення правил дорожнього руху експлуатація автомобілів з ручним керуванням і мотоколясок продовжується на цей період.

Про позбавлення інвалідів права на керування автотранспортними засобами або порушення правил його експлуатації Державтоінспекція повідомляє органи соціального забезпечення, на чиєму обліку перебувають інваліди як власники цього транспорту.

9. Інвалідам війни, а також з числа військовослужбовців, робітників, службовців і колгоспників, інвалідам з дитинства, які одержали безплатно або на пільгових умовах легкові автомобілі з ручним керуванням чи мотоколяски, компенсуються витрати на бензин, ремонт, технічне обслуговування і запасні частини до них у розмірах і порядку, встановлюваних Мінсоцзабезом, Мінфіном України і Фондом України соціального захисту інвалідів.

10. Інваліди війни і прирівняні до них за пільгами інваліди, інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 1), а також інші інваліди, які мають право на безплатне забезпечення автомобілем "Запорожець", але не одержали його за їх бажанням або через наявність протипоказань до водіння і відсутність членів сім'ї або осіб, які могли б керувати автомобілем, одержують щороку грошову компенсацію на транспортне обслуговування у розмірах, встановлених Мінсоцзабезом, Мінфіном України і Фондом України соціального захисту інвалідів.

II. Порядок обстеження інвалідів медико-
соціальними експертними комісіями

11. Медичне обстеження інвалідів для встановлення показань на право одержання автомобілів з ручним керуванням і мотоколясок і протипоказань до їх водіння провадиться облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК) шляхом вивчення медичних документів лікувального закладу, медекспертних справ і особистого обстеження. За наявності інвалідів з необгрунтованим діагнозом, що утруднює прийняття облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК) експертного рішення, комісія направляє інвалідів до лікувально-профілактичних установ або клінік науково-дослідних інститутів Міністерства охорони здоров'я України для додаткового обстеження.

12. При обстеженні інвалідів облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК) складається акт обстеження на наявність у них медичних показань для забезпечення їх транспортними засобами з ручним керуванням (додаток N 1).

Акти з усіма медичними висновками зберігаються в облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК), де проводилось обстеження.

13. Виписка з акта обстеження (додаток N 2) направляється управлінню, відділу соціального забезпечення Ради Міністрів Кримської АРСР, облвиконкому, Київського і Севастопольського міськвиконкомів.

При встановленні медичних показань на право забезпечення транспортними засобами і відсутності протипоказань до їх водіння інвалідам видається довідка (додаток N 2) для подання в органи Державтоінспекції з метою одержання посвідчення на право водіння автомобіля з ручним керуванням або мотоколяски.

14. Якщо в процесі обстеження облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК) робить висновок про відсутність медичних показань на право одержання автомобіля з ручним керуванням чи мотоколяски або про наявність протипоказань до їх водіння, голова комісії повідомляє про прийняте рішення інваліду письмово і надсилає копію відповіді до відділу соціального забезпечення рай(міськ)виконкому за місцем проживання інваліда.

15. Повторне обстеження інвалідів (крім інвалідів війни та інвалідів усіх категорій, зазначених в абзаці другому пункту 3 цього Порядку) для вирішення питання про заміну автомобілів з ручним керуванням і мотоколясок провадиться після закінчення встановленого строку їх експлуатації.

Періодичні повторні обстеження інвалідів щодо відсутності протипоказань до водіння автомобілів з ручним керуванням і мотоколясок провадяться лікувально-профілактичними установами у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров'я України.

III. Безплатне забезпечення інвалідів автомобілями з ручним і
звичайним керуванням

16. Автомобілі "Запорожець" з ручним керуванням надаються безплатно при наявності медичних показань на право одержання автомобіля з ручним керуванням або мотоколяски і відсутності протипоказань до їх водіння:

інвалідам війни, включаючи інвалідів з числа партизанів Великої Вітчизняної війни, а також робітників та службовців відповідних категорій, які стали інвалідами через поранення, каліцтво або захворювання, одержане в період війни в районі воєнних дій, на прифронтових дільницях залізниць, на спорудженні оборонних рубежів, військово-морських баз і аеродромів, які прирівняні в установленому порядку за пенсійним забезпеченням до військовослужбовців;

інвалідам з числа: військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов'язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, та партизанів громадянської війни;

осіб начальницького і рядового складу органів МВС України та МВС колишнього СРСР, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків;

бійців і командного складу винищувальних батальйонів, взводів і загонів захисту народу, що діяли в період з 1 січня 1944 р. на території Української РСР, Білоруської РСР, Литовської РСР, Латвійської РСР, Естонської РСР, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при виконанні обов'язків військової служби в цих батальйонах, взводах і загонах;

військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок нещасного випадку або захворювання, одержаного у період проходження військової служби;

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від чорнобильської катастрофи, які втратили повністю або частково працездатність внаслідок чорнобильської катастрофи, хворих на променеву хворобу, а також осіб, захворювання яких пов'язане з наслідками чорнобильської катастрофи (категорія 1). Інвалідам I і II груп зазначеної категорії громадян автомобілі "Запорожець" видаються безплатно незалежно від наявності медичних показань;

реабілітованих жертв політичних репресій згідно зі статтею I Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні" ( 962-12 ), які стали інвалідами внаслідок репресій;

робітників, службовців, колгоспників, а також інвалідам з дитинства з ампутацією обох ніг, які мають протипоказання до протезування.

Інваліди з числа військовослужбовців, котрі виконували інтернаціональний обов'язок, а також учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС забезпечуються автомобілями "Запорожець" позачергово.

17. Інвалідам, зазначеним у пункті 16 цього Порядку, які мають відповідні медичні показання для одержання автомобіля з ручним керуванням і протипоказання до водіння транспорту, надання безплатно автомобіля "Запорожець" провадиться за рішеннями колегій управлінь, відділів соціального забезпечення Ради Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів, погодженими з відділеннями Фонду України соціального захисту інвалідів, якщо водіння автомобіля для обслуговування інваліда здійснюватиме член сім'ї або інша особа, яка проживає з ним в одному населеному пункті. Клопотання про це порушуються відділами соціального забезпечення рай(міськ)виконкомів.

У такому ж порядку забезпечуються безплатно автомобілями "Запорожець" інваліди війни I групи по зору або без обох рук, а також інваліди I і II груп з числа учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС (категорія I), у яких відсутні необхідні медичні показання на забезпечення автотранспортом чи є протипоказання до водіння.

18. Надання інвалідам автомобілів "Запорожець" безплатно провадиться управліннями, відділами соціального забезпечення Ради Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів на семирічний строк експлуатації без права продажу і передачі іншим особам.

19. Інвалідам, переліченим у пунктах 16 і 17, за бажанням, можуть продаватися автомобілі інших марок із зарахуванням вартості належного їм безплатно автомобіля "Запорожець" у порядку і на умовах, встановлених для продажу інвалідам легкових автомобілів.

20. Якщо в процесі експлуатації автомобіля в інваліда або в особи, якій доручено керувати автомобілем, одержаним на підставі пункту 17 цього Порядку, будуть виявлені протипоказання до його водіння, то питання про передачу права водіння автомобіля іншій особі вирішується управліннями, відділами соціального забезпечення Ради Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів у кожному конкретному випадку шляхом оформлення доручення на керування автомобілем цій особі.

21. Якщо під час експлуатації одержаного безплатно автомобіля "Запорожець" з ручним керуванням в інваліда будуть виявлені супутні захворювання, що перешкоджатимуть керуванню автомобілем, і за висновком облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК) він потребуватиме автомобіля іншої модифікації, а також якщо внаслідок шляхово-транспортної пригоди, стихійного лиха тощо автомобіль пошкоджено і для подальшої експлуатації він непридатний, за рішенням колегії Мінсоцзабезу України йому може бути достроково замінено автомобіль.

22. Після закінчення строку експлуатації надані безплатно автомобілі "Запорожець" підлягають реалізації в порядку, затвердженому Мінсоцзабезом України і Українським орендним об'єднанням "Автосервіс" за погодженням з Фондом України соціального захисту інвалідів.

IV. Порядок продажу інвалідам автомобілів
з ручним керуванням

23. Продаж інвалідам автомобілів з ручним керуванням провадиться спеціалізованими підприємствами і організаціями з дозволу управлінь, відділів соціального забезпечення Ради Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів при наявності у них відповідних медичних показань і відсутності протипоказань до його водіння.

Зазначені автомобілі можуть бути продані також інвалідам, у яких за висновком облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК) хоча й відсутні медичні показання для одержання автомобілів з ручним керуванням або мотоколясок, але є ураження чи захворювання, що перешкоджають управляти автомобілями із звичайним керуванням.

Інвалідам - учасникам Вітчизняної війни і прирівняним до них у встановленому порядку інвалідам автомобілі продаються в першочерговому порядку.

Автомобілі "Запорожець" з ручним керуванням можуть продаватися родичам (при відсутності у них протипоказань до водіння автотранспорту), які доглядають за інвалідами з дитинства і дітьми-інвалідами віком до 16 років із захворюванням дитячим церебральним паралічем. Продаж автомобілів у цьому випадку провадиться на підставі висновку відповідної МСЕК про наявність у інваліда медичних показань для одержання такого транспорту саме через це захворювання.

( На часткову зміну пункту 23 установити, що автомобілі "Запорожець" з ручним керуванням і мотоколяски продаються на пільгових умовах з оплатою 7 відсотків їх вартості:

а) інвалідам за наявності у них медичних показань на право одержання автомобіля з ручним керуванням або мотоколяски і відсутності протипоказань до їх водіння;

б) батькам або родичам (за відсутності у них протипоказань до водіння), які здійснюють догляд за дітьми-інвалідами та інвалідами з дитинства, хворими на дитячий церебральний параліч, за наявності у цих інвалідів медичних показань на право одержання автомобіля з ручним керуванням або мотоколяски;

в) інвалідам з числа військовослужбовців, яким за висновком відповідної медико-соціальної експертної комісії управління автомобілем із звичайним керуванням утруднено.

(93 відсотки вартості зазначених транспортних засобів оплачується за рахунок коштів державного бюджету - згідно з Постановою КМ N 1071 (1071-93) від 29.12.93)

24. Автомобілі з ручним керуванням, придбані інвалідами за повну вартість, можуть бути відчужені ними іншим особам без дозволу органів соціального забезпечення.

Реалізація автомобілів з ручним керуванням, що були в експлуатації і були продані інвалідам з частковою компенсацією витрат за рахунок бюджетних коштів, провадиться з дозволу управлінь, відділів соціального забезпечення Ради Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів.

При розрахунках з інвалідом торговельна організація перераховує на рахунок відділення Фонду України соціального захисту інвалідів різницю між виручкою від реалізації автомобіля з урахуванням комісійних і виплатою інваліду.

25. Дозвіл на придбання нових автомобілів з ручним керуванням видається інвалідам, як правило, після закінчення семирічного строку експлуатації раніше придбаних автомобілів, а в окремих випадках з урахуванням їх технічного стану і до закінчення зазначеного строку.

26. Інвалідам внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання, які мають право на придбання мотоколяски з оплатою її вартості за рахунок підприємства (організації, установи), що заподіяло шкоду, при відсутності протипоказань до водіння можуть бути продані автомобілі з ручним керуванням з оплатою частини їх вартості (у межах вартості мотоколяски) за рахунок того ж підприємства. Ця сума перераховується останніми на рахунок підприємства "Автосервіс" або "АвтоЗАЗ".

У разі придбання інвалідом автомобіля з ручним керуванням з оплатою частини його вартості за рахунок того, хто заподіяв шкоду (в межах вартості мотоколяски), відшкодування інваліду витрат у сумі вартості мотоколяски на придбання нового автомобіля провадиться після семи років з моменту придбання останнього автомобіля.

V. Забезпечення інвалідів мотоколясками

27. Інваліди, перелічені в пункті 16 цього Порядку, мають право на одержання мотоколяски безплатно при наявності у них відповідних медичних показань і відсутності протипоказань до їх водіння.

28. Інваліди з числа робітників, службовців і колгоспників, а також інваліди з дитинства забезпечуються мотоколяскою на пільгових умовах з оплатою 80 процентів її вартості при наявності у них відповідних медичних показань і відсутності протипоказань до її водіння.

В окремих випадках зазначеним категоріям інвалідів видача мотоколясок може провадитися безплатно за спільним рішенням управління (відділу) соціального забезпечення Ради Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів і відповідного відділення Фонду України соціального захисту інвалідів.

( На часткову зміну пункту 28 установити, що автомобілі "Запорожець" з ручним керуванням і мотоколяски продаються на пільгових умовах з оплатою 7 відсотків їх вартості:

а) інвалідам за наявності у них медичних показань на право одержання автомобіля з ручним керуванням або мотоколяски і відсутності протипоказань до їх водіння;

б) батькам або родичам (за відсутності у них протипоказань до водіння), які здійснюють догляд за дітьми-інвалідами та інвалідами з дитинства, хворими на дитячий церебральний параліч, за наявності у цих інвалідів медичних показань на право одержання автомобіля з ручним керуванням або мотоколяски;

в) інвалідам з числа військовослужбовців, яким за висновком відповідної медико-соціальної експертної комісії управління автомобілем із звичайним керуванням утруднено.

(93 відсотки вартості зазначених транспортних засобів оплачується за рахунок коштів державного бюджету - згідно з Постановою КМ N 1071 від 29.12.93)

29. Інвалідам внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання, які за висновком облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК) потребують спеціальних засобів пересування і мають право на відшкодування від підприємств (організацій, установ), що заподіяли шкоду, мотоколяски надаються за їхній рахунок.

30. Мотоколяски надаються інвалідам на п'ятирічний строк без права продажу і передачі іншим особам.

Інваліди, які одержали мотоколяски, можуть одержати безплатно або придбати на пільгових умовах автомобіль "Запорожець" лише після закінчення встановленого строку їх експлуатації.

31. Після закінчення встановленого строку експлуатації мотоколяски підлягають реалізації в порядку, затвердженому Мінсоцзабезом України і Українським орендним об'єднанням "Автосервіс" за погодженням з Фондом України соціального захисту інвалідів.

VI. Порядок надання транспортних засобів
та їх облік

32. Заява про надання транспортного засобу (додаток N 3) приймається відділом соціального забезпечення рай(міськ)виконкому за місцем постійного проживання інваліда і підлягає реєстрації в журналі (додаток N 4).

Відділ соціального забезпечення видає інваліду запит до лікувально-профілактичної установи для медичного обстеження та оформлення направлення на облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК) за формою 88 з обов'язковим відображенням даних обстеження хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, отолярингологом. Після надходження направлення до відділу соціального забезпечення рай(міськ)виконкому з лікувально-профілактичної установи воно разом з заявою інваліда і його медичною експертною справою в п'ятиденний строк надсилається відповідній МСЕК для висновку.

33. Управління, відділи соціального забезпечення Ради Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів у місячний строк з дня надходження документів з урахуванням висновку облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК) приймають рішення і повідомляють письмово про нього відділу, що передав документи, і в копії заявнику.

34. Облік інвалідів, які потребують забезпечення транспортними засобами з ручним керуванням, здійснюється управліннями, відділами соціального забезпечення Ради Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів і ведеться в спеціальних журналах обліку (додаток N 5) окремо за видами транспортних засобів і умовами їх видачі.

35. На кожного інваліда, взятого на облік для одержання транспортного засобу, заводиться облікова справа, в якій знаходиться заява інваліда, копія довідки МСЕК (про групу і причину інвалідності), виписка з акта обстеження відповідної МСЕК, а при заміні автотранспорту, крім того, довідка лікувально-профілактичної установи про спроможність інваліда до водіння автомототранспорту (для інвалідів війни та інших категорій при вираженій патології нижніх кінцівок необоротного характеру).

До облікової справи інваліда внаслідок трудового каліцтва, загального захворювання або інваліда з дитинства, який одержує мотоколяску безплатно, додається акт обстеження його матеріально-побутового стану та виписка із спільного рішення управління, відділу соціального забезпечення Ради Міністрів Кримської АРСР, облвиконкому, Київського і Севастопольського міськвиконкомів і відділення Фонду України соціального захисту інвалідів.

36. Повідомлення (додаток N 6) про надання інваліду автомобіля з ручним керуванням або мотоколяски направляється відділу соціального забезпечення рай(міськ)виконкому за місцем постійного проживання інваліда або в центр по нарахуванню і виплаті пенсій та допомоги і додається до пенсійної справи.

37. Після смерті інваліда, який одержав безплатно автомобіль з ручним керуванням або мотоколяску, цей автомобіль або мотоколяска залишається його сім'ї із зняттям транспортного засобу з обліку в органах соціального забезпечення.

Перереєстрація автомобіля або мотоколяски на ім'я одного з членів сім'ї інваліда, який на час смерті інваліда проживав разом з ним, провадиться Державтоінспекцією з дозволу органу соціального забезпечення, де інвалід перебував на обліку, як власник транспорту.

Спори про частку в спільній власності вирішуються в судовому порядку за позовом будь-кого із членів сім'ї.

38. Продаж, дарування, заповіт автомобілів або мотоколясок, одержаних інвалідами безплатно і залишених у власності сім'ї після їх смерті, здійснюється на загальних підставах у порядку, встановленому чинним законодавством.

Дозволу органів соціального забезпечення на реалізацію автомобілів або мотоколясок у цьому випадку не потрібно.

39. При відсутності сім'ї у померлих інвалідів, які одержали безплатно автомобілі або мотоколяски, вони вилучаються органами соціального забезпечення для реалізації в установленому порядку.

40. Автомобілі з ручним керуванням і мотоколяски, придбані за готівку, а також мотоколяски, одержані на пільгових умовах або із знижкою їх вартості, після смерті інвалідів успадковуються згідно з чинним законодавством.

41. Облікові справи інвалідів, які одержали автомобілі з ручним керуванням або мотоколяски, підлягають постійному зберіганню в управлінні, відділі соціального забезпечення, який видав транспортний засіб. Після смерті інвалідів їх облікові справи на одержання транспортних засобів зберігаються протягом року, після чого знищуються за актом.

42. Особи, винні у зумисне неправильному оформленні документів і незаконному наданні автомобіля з ручним керуванням або мотоколяски, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Висновок комісії

Згідно з Переліком медичних показань, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України, за погодженням з Мінсоцзабезом України

від "____"__________19___р.,

має право на _________________________________за п. __________________________зазначеного Переліку

Придатний до керування________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
(зазначити: автомобілем з ручним керуванням або лише мотоколяскою)

Голова МСЕК____________________________________________
(підпис)

Члени:

М. П.

Додаток N 1
до Порядку, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 1992 р. N 62

Міністерство охорони здоров'я України

Медико-соціальна
експертна комісія (МСЕК)

_______________________________
_______________________________
(області, міста)

 
Акт обстеження

N________________
по встановленню медичних
показань для забезпечення
транспортними засобами з
ручним керуванням
від "____" _______19___р. 
Місце для фото

Прізвище, ім'я та по батькові _______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Рік народження_________________________________________________________________________________________________________

Місце проживання______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Група інвалідності_______________________________________________________________________________________________________

Причина інвалідності______________________________________________________________________________________________________

Діагноз__________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
(обстежується вперше, повторно (підкреслити)

Виписка з акта обстеження МСЕК

до акта обстеження N ______________________________________
надсилається до управління, відділу соціального
забезпечення Ради Міністрів Кримської АРСР,
облвиконкомів, Київського і Севастопольського
міськвиконкомів

МСЕК_______________________________________________________________________________________________________________
(області, міста)

Прізвище, ім'я та по батькові________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Рік народження________________________________________________________________________________________________________

Місце проживання____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Група інвалідності________________________________________________________________________________________________________
(прописом)
Причина інвалідності___________________________________________________________________________________________________
(прописом)
_____________________________________________________________________________________________________________________

Обстежувався для того, щоб одержати транспортний засіб

"____"________________19___р.

Строк дії виписки два роки.

Додаток N 2
до Порядку, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 1992 р. N 62

Міністерство охорони здоров'я України

Медико-соціальна
експертна комісія (МСЕК)
________________________
________________________
(міста, області) 
Довідка
до акта обстеження N
______________________

 

Прізвище, ім'я та по батькові_______________________________________________________________________________________________

Місце проживання_______________________________________________________________________________________________________

Рік народження__________________________________________________________________________________________________________

Група інвалідності_______________________________________________________________________________________________________

Причина інвалідності____________________________________________________________________________________________________

Обстежений у МСЕК " ______ " _________________ 19____р.

Внаслідок обстеження визнаний придатним до керування
_________________________________________________________________________________________________________________________
(вказати: автомобілем з ручним керуванням або
тільки мотоколяскою)

Голова МСЕК ___________________________________________________
(підпис)

Продовження додатка N 2

ДІАГНОЗ
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Висновок МСЕК:

Згідно з Переліком медичних показань, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України, за погодженням з Мінсоцзабезом України від

___ _________19__р. має право на одержання:_______________________________________________________________________________

за п. зазначеного Переліку ________________________________________________________________________________________________

Спроможний керувати: ___________________________________________________________________________________________________

(зазначити: автомобілем з ручним керуванням або лише мотоколяскою) 


 
Голова МСЕК

 


 

____________
(підюпис) 
    Члени:     
М.П.         

Додаток N 3
до Порядку, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 1992 р. N 62
Від інваліда


 
До відділу соціального забезпечення
________________________________________ району (міста)
________________________________________ області
________________________________________
зазначити групу, категорію інвалідності
N ______ посвідчення або довідка МСЕК
від __________________________ 19___р. 

_________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________
(місце проживання)

Заява

Прошу забезпечити мене___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

(зазначити: автомобілем з ручним керуванням або мотоколяскою, а також умови забезпечення зазначеним транспортом)

Мені роз'яснено, що відповідно до діючого Порядку, я можу мати в користуванні лише один вид транспортних засобів - автомобіль з ручним керуванням або мотоколяску.

Повідомляю, що я ________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

(зазначити: чи має в користуванні транспортний засіб, одержаний від органів соціального забезпечення)

"____" ______________19___р.

_________________

(підпис)

Заява зареєстрована "____"19___р. в журналі обліку під N _________

Інспектор районного (міського) відділу соціального забезпечення ________________

(підпис)

Додаток N 4
до Порядку, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 1992 р. N 62

Журнал
реєстрації заяв інвалідів на одержання автомобілів з ручним
керуванням або мотоколясок по________________________________
районному (міському) відділу соціального забезпечення

      -----------------------------------------------------------------
NN|Дата|Прізвище,|Місце |Група |Дата |Дата над-|Дата |Відміт-
пп|над-|ім'я та |прожи-|і при-|направ-|ходження |направ-|ка про
|ход-|по бать- |вання |чина |лення |з лікува-|лення |одер-
|жен-| кові | |інва- |до лі- |льно-про-|доку- |жання
|ня | | |лід- |куваль-|філактич.|ментів |тран-
| | | |ності,|но-про-|установи,|до | спорту
| | | |N пен-|філакт.|направл. |обл |або
| | | |сійної|уста- |на обл. |(міськ)|відмову
| | | |справи|нови |МСЕК |соц- |
| | | | | |(ЦМСЕК, |забезу |
| | | | | |КМСЕК)ф88| |
--+----+---------+------+------+-------+---------+-------+-------
1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
-----------------------------------------------------------------

Додаток N 5
до Порядку, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 1992 р. N 62

Журнал
обліку інвалідів на одержання автомобілів
з ручним керуванням або мотоколясок

      -----------------------------------------------------------------
| |Місце |Група |Дата об-| Відмітка |Дата
NN |Прізвище, ім'я |прожи-|і при-|стеження| про рі- |видачі
пп |та по батькові |вання |чина |інваліда| шення на |транс-
| | |інва- |в обл- | видачу |портного
| | |лід- |МСЕК, | транс- | засобу
| | |ності |(ЦМСЕК, | портно- |
| | | | КМСЕК) | го засобу |
---+---------------+------+------+--------+-----------+----------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
-----------------------------------------------------------------

Додаток N 6
до Порядку, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 1992 р. N 62

Повідомлення
про надання (продаж) автомобіля з ручним керуванням
або мотоколяски

1. Прізвище, ім'я та по батькові______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

2. Рік народження________________________________________________________________________________________________________

3. Місце проживання______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

4. Вид одержуваної пенсії__________________________________________________________________________________________________

5. Дата надання і вид транспортного засобу___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

6. Умови надання транспорту_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис відповідальної особи

Це повідомлення підшивається до пенсійної справи, про що робиться відвітка в особовому рахунку

^ Наверх
наверх