документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1991-12-122001-04-05  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до Кримінального і
Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 11, ст.154 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.20
01 - набуває чинності
01.09.2001 )

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

II. Встановити, що попереднє слідство в справах про злочини, передбачені статтями 108-3 і 108-4 Кримінального кодексу Української РСР, провадиться слідчими органів внутрішніх справ.

У зв'язку з цим частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1002-05 ) після цифр "108-2" доповнити цифрами "108-3, 108-4".

Президент України Л. КРАВЧУК

м.Київ, 12 грудня 1991 року
N 1974-XII

^ Наверх