документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про відповідальність за створення не передбачених
законодавством військових або інших збройних
формувань чи груп

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 47, ст.650 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.20
01 - набуває чинності
01.09.2001 )

З метою недопущення створення не передбачених законодавством військових або інших збройних формувань чи груп Верховна Рада України постановляє:

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

II. Встановити, що попереднє слідство у справах про злочини, передбачені статтею 187-6 Кримінального кодексу Української РСР, провадиться слідчими органів внутрішніх справ. Справи про ці злочини підсудні Верховному Суду Кримської АРСР, обласним, Київському міському судам.

У зв'язку з цим внести до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1001-05; 1002-05 ) такі зміни і доповнення:

1. Пункт 3 статті 34 після цифр "187-3" доповнити цифрами "187-6".

2. Частину другу статті 112 після цифр "184" доповнити цифрами "187-6".

III. Цей закон набирає чинності з моменту опублікування в газеті "Голос України".

Голова Верховної Ради України Л. КРАВЧУК

м. Київ, 18 вересня 1991 року
N 1564-XII

^ Наверх