документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

( Указ втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі
Кодексу № 1129-IV від 11.07.2003, ВВР, 2004, № 3-4, ст. 21 )

Про внесення змін і доповнень до статті 38
Виправно-трудового кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 27, ст. 328 )

Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

1. Внести до статті 38 Виправно-трудового кодексу Української РСР (3325-07) такі зміни і доповнення:

1) частини першу, другу і третю викласти в такій редакції:

"Засудженим дозволяється витрачати на місяць для купівлі продуктів харчування і предметів першої необхідності:

- у виправно-трудових колоніях загального режиму - до тридцяти карбованців, посиленого режиму - до двадцяти семи карбованців, суворого режиму - до двадцяти чотирьох карбованців, особливого режиму - до двадцяти одного карбованця;

- у виховно-трудових колоніях загального режиму - до тридцяти карбованців, посиленого режиму - до двадцяти семи карбованців;

- у тюрмах на загальному режимі - до п'ятнадцяти карбованців, на суворому режимі - до дев'яти карбованців.

Засудженим при добрій поведінці і чесному ставленні до праці після відбуття ними не менше половини строку покарання може бути додатково дозволено витрачати на місяць: у виправно-трудових колоніях загального режиму - шістнадцять карбованців, посиленого режиму - чотирнадцять карбованців, суворого режиму - дванадцять карбованців, особливого режиму десять карбованців, у тюрмах на загальному режимі - шість карбованців, у виховно-трудових колоніях загального режиму після відбуття засудженими чверті строку покарання - чотирнадцять карбованців, у виховно-трудових колоніях посиленого режиму після відбуття засудженими третини строку покарання - дванадцять карбованців.

Засудженим, які перевиконують норми виробітку, а тим, що працюють на почасових роботах і по господарському обслуговуванню, які зразково виконують встановлені завдання, може бути додатково дозволено витрачати десять карбованців на місяць; засудженим, які перевиконують норми виробітку на важких роботах і на роботах із шкідливими умовами праці, - чотирнадцять карбованців на місяць. Дозвіл на додаткове витрачання грошей у цих випадках надається засудженим незалежно від відбутого ними строку покарання";

2) доповнити статтю частиною п'ятою такого змісту:

"Суми грошей, зазначені в частинах першій, другій і третій цієї статті, можуть збільшуватися відповідно до індексації цін і доходів Міністерством внутрішніх справ Української РСР за погодженням з Прокуратурою Української РСР".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його прийняття.

Голова Верховної Ради Української РСР Л. Кравчук

м. Київ, 3 червня 1991 року
N 1125-XII

^ Наверх