документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Кодексу
законів про працю України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 302) такі зміни:

1. Частину першу статті 225 доповнити словами:

"а у спорах про виплату належної йому заробітної плати - без обмеження будь-яким строком".

2. У статті 233:

доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:

"У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком".

У зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою;

у частині четвертій слова "частиною другою" замінити словами "частиною третьою".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 липня 2001 року
N 2620-III

^ Наверх