документiв в базi
550558
Подiлитися 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про посилення відповідальності за порушення
правил торгівлі та спекуляцію

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1990, N 12, ст. 194 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності
01.09.2001 )

Враховуючи пропозиції громадян і громадських організацій про посилення боротьби з порушеннями правил торгівлі та спекуляцією, Президія Верховної Ради Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 17, ст. 415, N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст. ст. 453, 454, N 35, ст. 674, N 49, ст. 1009, N 50, ст. 1016; 1988 р., N 33, ст. 808, N 52, ст. 1184; 1989 р., N 19, ст. 182, N 22, ст. 236, N 49, ст. 673; 1990 р., N 5, ст. ст. 59, 60) такі зміни і доповнення:

1. Статті 155, 156, 157, 160 і 160-2 викласти в такій редакції:

"Стаття 155. Порушення правил торгівлі працівниками
торгівлі або громадського харчування

Порушення працівниками підприємств і організацій торгівлі або громадського харчування правил торгівлі -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі від тридцяти до ста карбованців.

Продаж товарів зі складів, баз, з підсобних приміщень підприємств і організацій торгівлі або громадського харчування, а так само приховування товарів від покупців працівниками підприємств і організацій торгівлі або громадського харчування, які не є службовими особами, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від ста до п'ятисот карбованців.

Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятисот до однієї тисячі карбованців.

Стаття 156. Порушення правил торгівлі спиртними
напоями

Порушення працівниками підприємств і організації торгівлі або громадського харчування правил торгівлі горілкою та іншими спиртними напоями -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від ста до двохсот карбованців.

Стаття 157. Дрібна спекуляція

Дрібна спекуляція, тобто скуповування і перепродаж з метою наживи у невеликих розмірах товарів або інших цінностей, якщо розмір наживи не перевищує ста карбованців, -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі від ста до трьохсот карбованців з конфіскацією предметів спекуляції.

Дрібна спекуляція, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за правопорушення, зазначене в частині першій цієї статті, -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі від трьохсот до однієї тисячі карбованців з конфіскацією предметів спекуляції або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку з конфіскацією предметів спекуляції".

"Стаття 160. Торгівля з рук у невстановлених місцях

Торгівля в містах з рук на вулицях, площах, у дворах, під'їздах, скверах та інших невстановлених місцях, а також на автомобільних шляхах, -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі від десяти до п'ятдесяти карбованців з конфіскацією предметів торгівлі або без такої.

Торгівля з рук у невстановлених місцях промисловими товарами - тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до двохсот карбованців з конфіскацією предметів торгівлі".

"Стаття 160-2. Незаконний продаж товарів або інших
предметів

Незаконний продаж громадянами товарів або інших предметів, не вироблених ними, за цінами, що перевищують діючі державні роздрібні ціни на ці товари або предмети, -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі від ста до двохсот карбованців з конфіскацією предметів торгівлі.

Ті ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за правопорушення, зазначене в частині першій цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від двохсот до п'ятисот карбованців з конфіскацією предметів торгівлі або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку з конфіскацією предметів торгівлі".

2. У статті 27:

частину другу викласти в такій редакції:

"При необхідності підвищення відповідальності за окремі види адміністративних правопорушень законодавчими актами Союзу РСР і Української РСР може бути встановлено більш високі розміри штрафів";

частину третю виключити.

3. У частині першій статті 218 цифри "158 - 160-1" замінити цифрами "158, 159, 160-1".

4. Статтю 221 після цифр "157" доповнити цифрами "160".

5. Пункт 1 частини другої статті 262 після слів "дрібної спекуляції" доповнити словами "торгівлі з рук у невстановлених місцях".

6. Частину третю статті 263 після слів "і демонстрацій" доповнити словами "чи торгували з рук у невстановлених місцях".

7. Частину другу статті 268, частину другу статті 277, частину першу статті 294, пункт перший статті 313 після цифр "157" доповнити цифрами "160".

( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

III. Внести до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР такі зміни:

у частині першій 111 виключити цифри "155-3";

у частині другій статті 112 слово і цифри "статтями 156" замінити словом і цифрами "статтями 155-3, 156".

IV. Цей Указ набирає чинності з моменту його опублікування в газетах "Радянська України" і "Правда Украины".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 7 березня 1990 року
N 8918-XI

^ Наверх
наверх