документiв в базi
550558
Подiлитися 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального
кодексу
Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1966, N 4, ст. 15 )

Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

Внести до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1001-05 , 1002-05 ) такі зміни і доповнення:

1. Статтю 32 доповнити пунктом 6-а такого змісту:

"6-а) "Начальник слідчого відділу" - начальник слідчого управління, відділу, відділення органів охорони громадського порядку, державної безпеки та його заступники, які діють в межах своєї компетенції".

2. Частину четверту статті 85 Кодексу змінити, виклавши її в такій редакції:

"Протокол підписують: особа, яка провадила слідчу дію, допитана особа, а також перекладач, поняті, якщо вони присутні, та інші особи, які були присутні або брали участь у проведенні цієї дії. Якщо хто-небудь з цих осіб через фізичні вади або з інших причин не може особисто підписати протокол, то для підписання протоколу запрошується стороння особа. До протоколу можуть бути додані фотознімки, матеріали звукозапису і кінозйомок, плани, схеми, зліпки та інші матеріали, які пояснюють його зміст".

3. Статтю 112 змінити, виклавши її в такій редакції:

"Стаття 112. Підслідність

У справах про злочини, передбачені статтями 63, 66, 69, 69-1, 72 - 74, 77, 92 - 99, 109, 111 - 113, 115, 117, 119 - 121, 123, частиною 2 статті 125, статтями 127 - 139, 146, 147, 147-1, 147-2, 157, 158, 165 - 177, 188, 188-1, 189, 189-1, 190, 190-1, 200, 201, 203 - 205, 208, 209, 218 - 220, 226 - 228, 232 - 252 пунктами "г" і "д" статті 253, статтями 254 - 263 Кримінального кодексу Української РСР, а також про всі злочини неповнолітніх попереднє слідство провадиться слідчими прокуратури, а в справах про злочини, передбачені статтями 56 - 62, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 75, 76, пунктами "а", "б" і "в" статті 253 Кримінального кодексу Української РСР, попереднє слідство провадиться також слідчими органів державної безпеки.

У справах про злочини, передбачені статтями 78, 79, 81 - 83, частиною 2 статті 85, статтями 86, 87, 89 - 91, 100 - 105, частиною 2 статті 107, статтями 108, 110, 114, 116, 118, 122, 124, 140 - 145, частиною 2 статті 148, статтями 150 - 154, 154-1, 155, 156, 163, 183 - 185, 191 - 194, 202, частиною 2 статті 206, статтями 207, 210 - 213, 215 - 217, 217-1, 221 - 225, 229, 230 Кримінального кодексу Української РСР, попереднє слідство провадиться також слідчими органів охорони громадського порядку.

У справах про злочини, передбачені статтями 80, 84, 86-1 Кримінального кодексу Української РСР, попереднє слідство провадиться тим органом, який порушив кримінальну справу. Якщо під час розслідування цих справ будуть встановлені службові злочини (статті 165 - 172 КК УРСР), зв'зані з злочинами, по яких порушена справа, то вони розслідуються органом, що порушив справу.

У справах про злочини, передбачені статтями 80-1, 80-2, 178 - 182, 186, 187 Кримінального кодексу Української РСР, попереднє слідство провадиться тим органом, до підслідності якого відноситься злочин, у зв'язку з яким порушено дану справу".

4. Статтю 114 Кодексу доповнити частиною шостою такого змісту:

"При проведенні різних слідчих дій слідчий вправі використовувати машинопис, звукозапис, стенографування, фотографування та кінозйомки".

5. Доповнити Кодекс статтею 114-1 такого змісту:

"Стаття 114-1. Повноваження начальника слідчого відділу

Начальник слідчого відділу здійснює контроль за своєчасністю дій слідчих по розкриттю злочинів і запобіганню їм, вживає заходів до найбільш повного, всебічного і об'єктивного впровадження попереднього слідства в кримінальних справах.

Начальник слідчого відділу має право перевіряти кримінальні справи, давати вказівки слідчому про провадження попереднього слідства, про притягнення як обвинуваченого, про кваліфікацію злочину та обсяг обвинувачення, про направлення справи, про провадження окремих слідчих дій, передати справу від одного слідчого іншому, доручати розслідування справи декільком слідчим, а також брати участь у провадженні попереднього слідства та особисто провадити попереднє слідство, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.

Вказівки начальника слідчого відділу в кримінальній справі даються слідчому у письмовій формі і є обов'язковим для виконання.

Оскарження цих вказівок прокуророві не зупиняє їх виконання, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 114 цього Кодексу.

Вказівки прокурора в кримінальних справах, які дані відповідно до правил, встановлених цим Кодексом, обов'язкові для начальника слідчого відділу. Оскарження цих вказівок вищестоящому прокуророві не зупиняє їх виконання".

6. Частину четверту статті 183 Кодексу змінити, виклавши її так:

"В необхідних випадках слідчий вправі залучати до участі в проведенні обшуку працівників обшуку працівників органів міліції та відповідних спеціалістів".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР Д.КОРОТЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР А.ЗЛЕНКО

м. Київ, 18 січня 1966 р.
№ 15а-06

^ Наверх