документiв в базi
550558
Подiлитися 
  0001-01-012001-06-07  

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

(Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 889-VIII від 10.12.20
15, ВВР, 2016, N 4, ст.43)

Про введення в дію Закону України
"Про державну службу"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N 52, ст. 491 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2493-III від 07.06.20
01 )

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Ввести в дію Закон України "Про державну службу" ( 3723-12 ) з дня його опублікування, а частини четверту і п'яту статті 33, частину першу статті 34, статтю 35 та частини другу - п'яту статті 37 - з 1 січня 1994 року, частину першу статті 37 - з моменту прийняття законодавчих актів України про соціальне страхування.

( Пункт 2 втратив чинність в частині щодо поширення дії цього Закону на працівників органів місцевого та регіонального самоврядування на підставі Закону N 2493-III від 07.06.2001 )

2. Встановити, що дія цього Закону поширюється на працівників державних органів Республіки Крим, органів місцевого та регіонального самоврядування, які прирівнюються до відповідних категорій посад службовців, якщо інше не передбачено законодавством України.

3. До приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про державну службу" законодавчі та інші нормативні акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Запропонувати Голові Верховної Ради України, Президенту України, Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після введення в дію цього Закону привести до Присяги державних службовців відповідно до Закону України "Про державну службу".

5. Кабінету Міністрів України: до 1 липня 1994 року підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про зміни і доповнення до законодавчих актів, що випливають із Закону України "Про державну службу";

до 1 жовтня 1994 року привести рішення Уряду України у відповідність із Законом України "Про державну службу";

протягом 1994 року забезпечити розробку і затвердження нормативних актів відповідно до повноважень Уряду, визначених цим Законом;

до 1 квітня 1994 року забезпечити перегляд і скасування міністерствами і відомствами України їх нормативних актів, що суперечать Закону України "Про державну службу";

до 1 березня 1994 року затвердити Положення про порядок обчислення стажу державної служби в державних органах.

6. Запропонувати Верховній Раді Республіки Крим привести акти законодавства Республіки Крим у відповідність із Законом України "Про державну службу".

Голова Верховної Ради України I.ПЛЮЩ

м.Київ, 16 грудня 1993 року
N 3724-XII

^ Наверх