документiв в базi
550558
Подiлитися 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про зміну статті 257 Кодексу законів про працю
Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1973, N 40, ст. 343 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 10 серпня 1973 року "Про зміну частини другої статті 102 Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про працю" (Відомості Верховної Ради СРСР, 1973 р., N 33, ст. 440) Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

Викласти статтю 257 Кодексу законів про працю Української РСР ( 322-08 ) в такій редакції:

"Допомога по вагітності і родах виплачується протягом усієї відпустки по вагітності і родах в розмірі повного заробітку".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР I.ГРУШЕЦЬКИЙ

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА

м. Київ, 18 вересня 1973 р.
N 2048-VIII

^ Наверх