документiв в базi
550558
Подiлитися 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення доповнень до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів
Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1986, N 35, ст. 750 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.2001
- набуває чинності 01.09.2001 )

Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

2. Встановити, що попереднє слідство у справах про злочини, передбачені статтею 211-1 Кримінального кодексу Української РСР, провадиться слідчими органів внутрішніх справ.

У зв'язку з цим у частині другій статті 112 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1001-06 ) цифри "210 - 212" замінити цифрами "210, 211, 211-1, 212".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 18 серпня 1986 р.
N 2753-XI

^ Наверх