документiв в базi
550558
Подiлитися 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення змін і доповнень до Кримінального і
Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1985, N 52, ст. 1224 )

( Указ затверджено Законом УРСР
N 2518-XI від 12.07.
86, ВВР, 1986, N 29, ст. 585 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.200
1 - набуває чинності
01.09.2001 )

Відповідно до Указів Президії Верховної Ради СРСР від 5 березня 1985 року "Про відповідальність за незаконні дії щодо державних нагород СРСР" і від 5 жовтня 1985 року "Про внесення змін до статті 29 Основ кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік", а також з метою дальшого вдосконалення кримінального законодавства Української РСР Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

II. Встановити, що попереднє слідство у справах про злочини, передбачені статтею 134-1 Кримінального кодексу Української РСР, провадиться слідчими органів прокуратури, а в справах про злочини, передбачені статтею 191-1 Кримінального кодексу Української РСР, - слідчими органів внутрішніх справ.

У зв'язку з цим у частині першій статті 112 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1001-05 ) цифри "127 - 139" замінити цифрами "127 - 134, 134-1, 135 - 139", а в частині другій цієї ж статті цифри "191" цифрами "191, 191-1".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 10 грудня 1985 р.
N 1432-XI

^ Наверх