документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

( Указ втратив чинність на підставі Закону
N 2419-III від 17.05.20
01 )

Про затвердження Положення
про державні нагороди Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1981, N 20, ст. 290 )

( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президії Верховної Ради УРСР
N 2539-X від 01.10.
81, ВВР, 1981, N 41, ст. 674
N 2836-X від 02.12.
81, ВВР, 1981, N 50, ст. 856
N 3109-X від 09.02.
82, ВВР, 1982, N 8, ст. 98
N 4934-X від 28.03.
83, ВВР, 1983, N 15, ст. 295
N 436-XI від 21.06.
85, ВВР, 1985, N 27, ст. 599
N 6848-XI від 15.11.88, ВВР, 1988, N 48, ст. 1127
N 7389-XI від 20.04.89, ВВР, 1989, N 18, ст. 164 )

Президії Верховної Ради Української РСР постановляє:

1. Затвердити Положення про державні нагороди Української РСР.

2. Визнати такими, що повністю або частково втратили чинність, законодавчі акти згідно з додатком.

Голова Президії Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА

м. Київ, 7 травня 1981 р.
N 1870-X

Затверджено
Указом Президії Верховної Ради
Української РСР
від 7 травня 1981 року
N 1870-X

Положення
про державні нагороди Української РСР

Розділ 1

Загальні положення

Стаття 1. Державними нагородами Української РСР є почесні звання Української РСР, Почесна Грамота і Грамота Президії Верховної Ради Української РСР.

Стаття 2. Відповідно до пункту 10 статті 108 Конституції Української РСР ( 888-09 ) почесні звання Української РСР встановлює і присвоює, а Почесною Грамотою і Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР нагороджує Президія Верховної Ради Української РСР. Вид нагороди визначається характером і ступенем заслуг нагороджуваного.

Стаття 3. Державних нагород Української РСР удостоюються громадяни СРСР.

Державних нагород Української РСР можуть бути удостоєні також особи, які не є громадянами СРСР. ( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР N 7389-XI від 20.04.89 )

Стаття 4. Почесна Грамота Президії Верховної Ради Української РСР є вищою по відношенню до Грамоти Президії Верховної Ради Української РСР нагородою.

Стаття 5. Про присвоєння почесних звань Української РСР, нагородження Почесною Грамотою і Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР Президія Верховної Ради Української РСР видає укази, які публікуються для загального відома у "Відомостях Верховної Ради Української РСР", республіканській і місцевій пресі.

Розділ II
Почесні звання Української РСР

Стаття 6. Почесні звання Української РСР присвоюються за особливі заслуги у господарському і соціально-культурному будівництві, зміцненні оборонної могутності країни, комуністичному вихованні трудящих, за високу професійну майстерність та активну участь у громадському житті.

Стаття 7. Встановлено такі почесні звання Української РСР:

"Заслужений працівник промисловості Української РСР", "Заслужений металург Української РСР", "Заслужений шахтар Української РСР", "Заслужений енергетик Української РСР", "Заслужений машинобудівник Української РСР", "Заслужений будівельник Української РСР", "Заслужений працівник транспорту Української РСР", "Заслужений працівник сільського господарства Української РСР", "Заслужений винахідник Української РСР", "Заслужений раціоналізатор Української РСР", "Заслужений економіст Української РСР", "Заслужений працівник сфери послуг Української РСР", "Заслужений юрист Української РСР", "Заслужений лікар Української РСР", "Заслужений працівник охорони здоров'я Української РСР", "Заслужений вчитель Української РСР", "Заслужений працівник народної освіти Української РСР", "Заслужений діяч науки і техніки Української РСР", "Народний артист Української РСР", "Заслужений артист Української РСР", "Народний художник Української РСР", "Заслужений художник Української РСР", "Заслужений діяч мистецтв Української РСР", "Народний архітектор Української РСР", "Заслужений архітектор Української РСР", "Заслужений журналіст Української РСР", "Заслужений працівник культури Української РСР", "Заслужений працівник фізичної культури і спорту Української РСР",

"Заслужений майстер народної творчості Української РСР". ( Стаття 7 із змінами, внесеними згідно з Указами Президії Верховної Ради УРСР N 2539-X від 01.10.81, N 2836-X від 02.12.81, N 3109-X від 09.02.82, N 436-XI від 21.06.85, в редакції Указу Президії Верховної Ради УРСР N 6848-XI від 15.11.88 )

Стаття 8. Почесні звання Української РСР присвоюються особам, які працюють у відповідній галузі народного господарства не менш як 10 років. Це правило не поширюється на тих, хто удостоюється почесних звань "Заслужений винахідник Української РСР", "Заслужений раціоналізатор Української РСР", "Заслужений діяч науки і техніки Української РСР", "Народний артист Української РСР", "Заслужений артист Української РСР", "Народний художник Української РСР", "Заслужений художник Української РСР", "Заслужений діяч мистецтв Української РСР", "Народний архітектор Української РСР", "Заслужений архітектор Української РСР", "Заслужений журналіст Української РСР", "Заслужений майстер народної творчості Української РСР".

Особи, яких представляють до присвоєння почесного звання "Заслужений економіст Української РСР", "Заслужений юрист Української РСР", "Заслужений лікар Української РСР", "Заслужений діяч науки і техніки Української РСР", "Народний артист Української РСР", "Народний художник Української РСР", "Заслужений діяч мистецтв Української РСР", "Народний архітектор Української РСР", "Заслужений архітектор Української РСР", повинні мати вищу спеціальну освіту, а ті, яких представляють до присвоєння почесного звання "Заслужений вчитель Української РСР", "Заслужений працівник народної освіти Української РСР", "Заслужений артист Української РСР", "Заслужений художник Української РСР", "Заслужений працівник культури Української РСР", "Заслужений працівник фізичної культури і спорту Української РСР", - вищу або середню спеціальну освіту. ( Стаття 8 із змінами, внесеними згідно з Указами Президії Верховної Ради УРСР N 2836-X від 02.12.81, N 3109-X від 09.02.82, N 436-XI від 21.06.85, в редакції Указу Президії Верховної Ради УРСР N 6848-XI від 15.11.88 )

Стаття 9. Присвоєння почесних звань, що мають два ступені "Заслужений" і "Народний", провадиться у такому порядку: почесне звання "Народний" може присвоюватися, як правило, не раніш як через п'ять років після присвоєння почесного звання "Заслужений".

Стаття 10. Почесні звання Української РСР присвоюються:

Заслужений працівник промисловості Української РСР - робітникам, інженерно-технічним працівникам підприємств, об'єднань, науково-дослідних і проектних інститутів, конструкторських бюро і лабораторій та іншим працівникам, які працюють у відповідних галузях промисловості;

Заслужений металург Української РСР - робітникам провідних професій, старшим майстрам, майстрам, інженерно-технічним працівникам підприємств і об'єднань чорної і кольорової металургії;

Заслужений шахтар Української РСР - робітникам провідних професій, інженерно-технічним працівникам об'єднань, шахт, кар'єрів, збагачувальних і брикетних фабрик вугільної, залізорудної та інших галузей гірничодобувної промисловості;

Заслужений енергетик Української РСР - робітникам, інженерно-технічним працівникам підприємств, об'єднань, установ і організацій енергетики;

Заслужений машинобудівник Української РСР - робітникам, інженерно-технічним працівникам підприємств, об'єднань, науково-дослідних і проектних інститутів, конструкторських бюро і лабораторій авіаційної, оборонної, електронної, суднобудівної, верстатобудівельної, інструментальної, автомобільної, електротехнічної промисловості, радіопромисловості, загального, середнього, енергетичного, транспортного, тракторного, сільськогосподарського, хімічного, нафтового, будівельного, шляхового, комунального машинобудування, приладобудування, засобів автоматизації і систем керування, машинобудування для легкої, харчової промисловості і побутових приладів та інших галузей машинобудування і металообробки;

Заслужений будівельник Української РСР - робітникам провідних професій, інженерно-технічним працівникам будівельних організацій, підпріємств будівельних матеріалів, конструкцій і деталей, організацій по будівництву і ремонту шляхів, працівникам науково-дослідних і проектних інститутів, конструкторських бюро і лабораторій та іншим працівникам, які працюють в галузі будівництва;

Заслужений працівник транспорту Української РСР - робітникам, інженерно-технічним працівникам і службовцям залізничного, морського, річкового, повітряного, автомобільного транспорту та міського електротранспорту, експлуатації шосейних шляхів, працівникам науково-дослідних і проектних інститутів, конструкорського бюро і лабораторій та іншим працівникам транспорту;

( Абзац статті 10 виключено на підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР N 6848-XI від 15.11.88 )

( Абзац статті 10 виключено на підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР N 6848-XI від 15.11.88 )

Заслужений працівник сільського господарства Української РСР - колгоспникам, робітникам, спеціалістам сільського господарства, працівникам сільськогосподарських органів, відомств, науково-дослідних установ, проектних та інших організацій;

( Абзац статті 10 виключено на підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР N 6848-XI від 15.11.88 )

( Абзац статті 10 виключено на підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР N 6848-XI від 15.11.88 )

( Абзац статті 10 виключено на підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР N 6848-XI від 15.11.88 )

( Абзац статті 10 виключено на підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР N 6848-XI від 15.11.88 )

( Абзац статті 10 виключено на підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР N 6848-XI від 15.11.88 )

( Абзац статті 10 виключено на підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР N 6848-XI від 15.11.88 )

( Абзац статті 10 виключено на підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР N 6848-XI від 15.11.88 )

Заслужений винахідник Української РСР - авторам впроваджених у народне господарство винаходів, а також особам, які мають заслуги у справі розвитку винахідництва та впровадження винаходів у народне господарство;

Заслужений раціоналізатор Української РСР - авторам впроваджених у народне господарство раціоналізаторських пропозицій, а також особам, які мають заслуги у справі розвитку раціоналізаторського руху та впровадження раціоналізаторських пропозицій у народне господарство;

( Абзац статті 10 виключено на підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР N 6848-XI від 15.11.88 )

Заслужений економіст Української РСР - економістам і бухгалтерам підприємтсв, організацій, колгоспів, радгоспів, науково-дослідних установ, планових, фінансових, банківських, статистичних органів, органів ціноутворення, матеріального постачання, контрольно-ревізійних служб та інших організацій; ( Абзац статті 10 із змінами, внесеними згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР N 4934-X від 28.03.83 )

Заслужений працівник сфери послуг Української РСР - працівникам підприємств, установ, організацій, органів управління державної, кооперативної торгівлі, заготівель, громадського харчування, побутового обслуговування населення, житлово-комунального господарства, зв'язку, соціального обслуговування громадян; ( Статтю 10 доповнено абзацом згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР N 7389-XI від 20.04.89 )

( Абзац статті 10 виключено на підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР N 6848-XI від 15.11.88 )

( Абзац статті 10 виключено на підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР N 6848-XI від 15.11.88 )

( Абзац статті 10 виключено на підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР N 6848-XI від 15.11.88 )

Заслужений юрист Української РСР - юристам, які працюють у судах, органах прокуратури, юстиції, державної безпеки, внутрішніх справ, арбітражі, адвокатурі, на підприємствах, в установах і організаціях;

Заслужений лікар Української РСР - лікарям поліклінік, лікарень, лікарських дільниць, амбулаторій, родильних будинків, науково-дослідних інститутів, лікувально-профілактичних, санітарних, санаторно-курортних та інших установ і закладів охорони здоров'я і соціального забезпечення;

Заслужений працівник охорони здоров'я Української РСР - фармацевтам, середнім та молодшим медичним працівникам, технічному, обслуговуючому та іншому персоналу установ і закладів охорони здоров'я; ( Абзац статті 10 в редакції Указу Президії Верховної Ради УРСР N 2539-X ( 2539-10 ) від 01.10.81 )

Заслужений вчитель Української РСР - вчителям загальноосвітніх шкіл та училищ професійно-технічної освіти, навчально-виробничих комбінатів трудового навчання і професійної орієнтації учнів, викладачам середніх спеціальних учбових закладів, вихователям шкіл-інтернатів, дитячих будинків і дошкільних закладів, вчителям, які безпосередньо займаються питаннями навчально-виховної роботи в позашкільних і методичних установах, та іншим працівникам народної освіти;

Заслужений працівник народної освіти Української РСР - вихователям загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, дитячих будинків, технікумів-інтернатів для інвалідів, гуртожитків професійно-технічних училищ, вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, директорам, заступникам директорів по навчально-виховній роботі, організаторам позакласної та позашкільної виховної роботи загальноосвітніх шкіл, старшим піонерським вожатим, комсомольським працівникам навчальних закладів, викладачам вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, працівникам дошкільних і позашкільних закладів, професійно-технічних училищ, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, методичних кабінетів, інститутів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, науково-дослідних установ, органів народної освіти, іншим працівникам системи народної освіти; ( Статтю 10 доповнено абзацом згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР N 7389-XI від 20.04.89 )

Заслужений діяч науки і техніки Української РСР - науковцям, науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів, інститутів підвищення кваліфікації, науково-дослідних установ, які мають вчений ступінь доктора наук; спеціалістам народного господарства, конструкторських, проектно-технологічних організацій, дослідних виробництв, які мають видатні заслуги у розвитку фундаментальних наукових досліджень, створенні нової техніки і технології, організації комплексного вирішення найважливіших наукових і науково-технічних проблем, підготовці наукових кадрів; ( Статтю 10 доповнено абзацом згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР N 7389-XI від 20.04.89 )

Заслужений працівник вищої школи Української РСР - викладачам вищих учбових закладів та іншим працівникам системи вищої школи, які займаються питаннями навчально-виховної і науково-методичної роботи;

( Абзац статті 10 виключено на підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР N 6848-XI від 15.11.88 )

( Абзац статті 10 виключено на підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР N 6848-XI від 15.11.88 )

( Абзац статті 10 виключено на підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР N 6848-XI від 15.11.88 )

Народний артист Української РСР - режисерам, артистам театрів, кіно, естради, цирку, ансамблів, хорових колективів, диригентам оркестрів, композиторам, музикантам, дикторам телебачення і радіомовлення, яким присвоєно почесне звання заслуженого артиста Української РСР;

Заслужений артист Української РСР - режисерам, артистам театрів, кіно, естради, цирку, ансамблів, хорових колективів, диригентам оркестрів, композиторам, музикантам, дикторам телебачення і радіомовлення;

Народний художник Української РСР - діячам образотворчого мистецтва, яким присвоєно почесне звання заслуженого художника Української РСР;

Заслужений художник Української РСР - діячам образотворчого мистецтва;

Заслужений діяч мистецтв Української РСР - композиторам, художникам, режисерам, диригентам, письменникам, драматургам, сценаристам, кінооператорам, мистецтвознавцям та літературознавцям;

Народний архітектор Української РСР - архітекторам і реставраторам пам'яток архітектури, яким присвоєно почесне звання заслуженого архітектора Української РСР;

Заслужений архітектор Української РСР - архітекторам і реставраторам пам'яток архітектури;

Заслужений журналіст Української РСР - членам Спілки журналістів, які працюють в редакціях газет, телебачення, радіомовлення журналів, інформаційних агентств, видавництв та інших організацях;

Заслужений працівник культури Української РСР - працівникам культурно-освітніх закладів, редакцій газет, журналів, видавництв, книжкової торгівлі, підприємств поліграфії, комітетів по телебаченню і радіомовленню, кінофікації, кінопрокату, архівів, товариств "Знання", охорони пам'яток історії та культури, лекторам, пропагандистам системи політичної освіти, працівникам громадських організацій і товариств, туристсько-екскурсійних установ і організацій, викладачам культурно-освітніх навчальних закладів, учасникам художньої самодіяльності та іншим працівникам культури; ( Абзац статті 10 в редакції Указу Президії Верховної Ради УРСР N 2836-X від 02.12.81 )

Заслужений працівник фізичної культури і спорту Української РСР організаторам фізкультурного руху, тренерам, викладачам фізичної культури і спорту навчальних закладів та іншим працівникам фізичної культури і спорту, особам, які працюють на громадських засадах і своєю активною діяльністю сприяють розвитку фізичної культури і спорту; ( Статтю 10 доповнено абзацом згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР N 7389-XI ( 7389-11 ) від 20.04.89 )

( Абзац статті 10 виключено на підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР N 6848-XI від 15.11.88 )

Заслужений майстер народної творчості Української РСР - майстрам прикладного, декоративного мистецтва та інших видів народної творчності;

( Абзац статті 10 виключено на підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР N 6848-XI від 15.11.88 )

( Абзац статті 10 виключено на підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР N 6848-XI від 15.11.88 )

Стаття 11. Пропозиції про встановлення нових почесних звань Української РСР можуть вносити Рада Міністрів Української РСР, міністерства, державні комітети і відомства республіки, а також громадські організації в особі їх республіканських органів.

Розділ III
Почесна грамота і грамота президії Верховної Ради
Української РСР

Стаття 12. Почесною Грамотою і Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР нагороджуються громадяни СРСР, за успіхи в розвитку народного господарства, науки і культури, народної освіти, охорони здоров'я, у державній і громадській діяльності, комуністичному вихованні трудящих.

Нагороджені Почесною Грамотою і Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР можуть бути за нові заслуги знову удостоєні цих нагород. ( Стаття 12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР N 7389-XI від 20.04.89 )

Стаття 13. Почесною Грамотою і Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР можуть нагороджуватись також особи без громадянства, які постійно проживають на території Української РСР, та іноземні громадяни.

Розділ VI
Порядок представлення до нагородження державними
нагородами Української РСР

Стаття 14. Присвоєння почесного звання Української РСР, нагородження Почесною Грамотою і Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР провадяться за поданням Ради Міністрів Української РСР, міністерств, державних комітетів і відомств Української РСР, громадських організацій в особі їх республіканських органів, обласних і Київського міського комітетів партії, виконавчих комітетів обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів, військових рад військових округів і флоту.

Подання вносяться як з ініціативи вищезазначених органів, так і за клопотанням нижчестоящих щодо них органів, підприємств, об'єднань, установ і організацій.

Стаття 15. Клопотання про присвоєння почесного звання Української РСР, нагородження Почесною Грамотою і Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР порушується перед вищестоящим органом чи організацією, як правило, в трудовому колективі, де працює особа, яку представляють до нагороди. Клопотання порушується адміністрацією спільно з партійною, профспілковою і комсомольською організаціями підприємства, об'єднання, установи, організації. Клопотання може порушуватись також районним, міським партійним органам, виконавчим комітетам районної, міської Ради народних депутатів.

Клопотання про нагородження державними нагородами Української РСР військовослужбовців, робітників і службовців Радянської Армії і Військово-Морського Флоту, військ і органів внутрішніх справ, Комітету державної безпеки Української РСР, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ порушується відповідно військовими радами військових округів, флоту, Міністерствам внутрішніх справ Української РСР, Комітетом державної безпеки Української РСР.

Стаття 16. Предствлення до нагородження державними нагородами Української РСР осіб без громадянства, які постійно проживають на території Української РСР, та іноземних громадян провадиться на загальних підставах (статті 14, 15 цього Положення).

( Стаття 17 втратила чинність на підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР N 7389-XI від 20.04.89 )

Розділ V
Порядок вручення державних нагород Української РСР

Стаття 18. Вручення державних нагород Української РСР провадиться від імені і за дорученням Президії Верховної Ради Української РСР в обстановці урочистості і широкої гласності.

Стаття 19. Державні нагороди Української РСР вручають Голова Президії Верховної Ради Української РСР, заступники Голови, Секретар і члени Президії Верховної Ради Української РСР, а також за уповноваженням Президії Верховної Ради Української РСР депутати Верховної Ради Української РСР, члени Уряду республіки, голови виконавчих комітетів обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів та інші особи.

Про вручення державних нагород Української РСР складається протокол, що підписується особою, яка вручила нагороди, і скріплюється печаткою.

Стаття 20. Вручення державних нагороди Української РСР провадиться у Президії Верховної Ради Української РСР, виконавчих комітетах місцевих Рад народних депутатів, у трудових колективах, де працюють нагороджені, на нарадах, зльотах передовиків та інших зборах.

Військовослужбовцям державні нагороди Української РСР вручаються, як правило, у військових частинах.

( Стаття 21 втратила чинність на підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР N 7389-XI від 20.04.89 )

Стаття 22. Удостоєним державних нагород Української РСР вручаються відповідно посвідчення до почесного звання, грамота, а також знак.

Зразки посвідчень до почесних звань, грамот і знаків затверджує Президія Верховної Ради Української РСР.

Розділ VI
Права і обов'язки нагороджених

Стаття 23. Громадянин СРСР, удостоєний державної нагороди Української РСР, повинен подавати приклад у праці, виконанні військового та інших обов'язків, які покладаються на нього Конституцією СРСР, Конституцією Української РСР і радянськими законами.

Стаття 24. Державні органи, громадські організації, адміністрація підприємств, об'єднань, установ і організацій, трудові колективи, командування військових частин проводять роботу по пропаганді досягнень і заслуг нагороджених, поширенню їх досвіду, вихованню громадян, підростаючого покоління у дусі поваги і вдячності до заслуг осіб, удостоєних державних нагород Української РСР.

Стаття 25. Громадяни, удостоєні державних нагород Української РСР, носять знаки до цих нагород, як правило, в дні загальнодержавних свят, під час проведення сесій Рад народних депутатів, з'їздів, конференцій громадських організацій та урочистих засідань. Вони можуть носити їх постійно. Знаки носяться на правому боці грудей нижче державних нагород СРСР.

( Стаття 26 втратила чинність на підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР N 7389-XI від 20.04.89 )

Стаття 27. Посвідчення до почесного звання Української РСР, Почесна Грамота і Грамота Президії Верховної Ради Української РСР та знаки померлих нагороджених громадян залишаються в сім'ї або передаються їй для зберігання як пам'ять.

За згодою спадкоємців померлого нагородженого його нагороди і документи про нагородження за рішенням Президії Верховної Ради Української РСР, виконавчих комітетів обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів можуть бути передані для експонування і зберігання музеям, а за рішенням військового командування музеям історії військ військового округів, флоту, військовим музеям Радянської Армії і Військово-Морського Флоту.

Якщо у померлого нагородженого немає спадкоємців, його нагороди і документи про нагородження повертаються в Президію Верховної Ради Української РСР.

( Стаття 28 втратила чинність на підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР N 7389-XI від 20.04.89 )

Стаття 29. Удостоєні державних нагород Української РСР повинні дбайливо ставитись до їх схоронності. У разі їх втрати нагороджені зберігають свої права.

Стаття 30. Дублікати посвідчення до почесного звання Української РСР, Почесної Грамоти і Грамоти Президії Верховної Ради Української РСР та знака, як правило, не видаються. Як виняток вони можуть бути видані Президією Верховної Ради Української РСР лише у випадках втрати нагороди у бойовій обстановці, внаслідок стихійного лиха або за інших обставин, коли нагороджений не міг запобігти їх втраті.

Розділ VII
Позбавлення державних нагород Української РСР

Стаття 31. Позбавлення почесного звання Української РСР, Почесної Грамоти і Грамоти Президії Верховної Ради Української РСР може бути проведено тільки Президією Верховної Ради Української РСР у випадках:

а) засудження нагородженого за тяжкий злочин - за поданням суду на підставі і в порядку, встановлених законодавством;

б) вчинення особою проступку, що порочить її як нагороджену, - за поданням органу, який має право представлення до нагородження;

в) позбавлення нагородженого громадянства СРСР;

Стаття 32. Посвідчення до почесного звання Української РСР, Почесна Грамота і Грамота Президії Верховної Ради Української РСР та знаки, що належали особі, позбавленій нагороди, підлягають поверненню в Президію Верховної Ради Української РСР.

Розділ VIII
Відповідальність за незаконні дії щодо державних
нагород Української РСР

Стаття 33. Забороняється встановлення і виготовлення знаків та значків, які за зовнішнім виглядом мають схожість із знаками до почесних звань Української РСР, Почесної Грамоти і Грамоти Президії Верховної Ради Української РСР.

Стаття 34. Носіння знаків до почесних звань Української РСР, Почесної Грамоти і Грамоти Президії Верховної Ради Української РСР особою, яка не має на те права, а так само їх привласнення або вчинення інших незаконних дій щодо державних нагород Української РСР тягнуть встановлену законодавством відповідальність.

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА

ДОДАТОК
до Указу Президії Верховної Ради
Української РСР від 7 травня 1981 року
"Про затвердження Положення
про державні нагороди Української РСР"
N 1870-X

Перелік
законодавчих актів Української РСР, які
повністю або частково втратили чинність

1. Стаття 1 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 25 липня 1969 року "Про затвердження Положення про Почесну Грамоту і Грамоту Президії Верховної Ради Української РСР та заснування нагрудних знаків до них" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1969 р., N 31, ст. 253.)

2. Стаття 2 і 3 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 10 жовтня 1969 року "Про почесні звання Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1969 р., N 42, ст. 337 ).

3. Стаття 2 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 24 лютого 1970 року "Про внесення змін і доповнень до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 10 жовтня 1969 року "Про почесні звання Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1970 р., N 10, ст. 67).

4. Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 17 грудня 1971 року "Про внесення доповнень до Положення про Почесну Грамоту і Грамоту Президії Верховної Ради Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., N 52, ст. 398).

5. Стаття 2 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 21 березня 1972 року "Про внесення доповнень до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 10 жовтня 1969 року "Про почесні звання Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1972 р., N 13, ст. 85).

6. Стаття 2 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 20 вересня 1972 року "Про внесення доповнень до Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про почесні звання Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1972 р., N 39, ст. 348).

7. Стаття 3 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 3 листопада 1975 року "Про встановлення почесного звання "Заслужений працівник охорони здоров'я Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1975 р., N 46, ст. 498 ).

8. Стаття 3 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 17 жовтня 1977 року "Про внесення змін і доповнень до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 10 жовтня 1969 року "Про почесні звання Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1977 р., N 44, ст. 520).

9. Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 17 січня 1978 року "Про внесення зміни до Положення про почесні звання Української РСР" (Відомості Верховної Ради Української УРСР, 1978 р., N 5., ст. 84).

10. Стаття 3 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 16 жовтня 1978 року "Про встановлення почесних звань "Заслужений рибовод Української РСР" і "Заслужений працівник житлово-комунального господарства Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1978 р., N 44, ст. 622).

11. Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 25 квітня 1979 року "Про внесення змін до Положення про Почесну Грамоту і Грамоту Президії Верховної Ради Української РСР та до Положення про почесні звання Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1979 р., N 19, ст. 232).

12. Стаття 3 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 14 лютого 1980 року "Про встановлення почесного звання "Заслужений наставник молоді Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1980 р., N 9, ст. 125).

13. Стаття 3 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 23 січня 1981 року "Про встановлення почесного звання "Народний архітектор Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981 р., N 5, ст. 70).

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА

^ Наверх
наверх