документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

( Постанову відмінено згідно Закону
N 2419-III від 17.05.20
01 )

Про порядок вручення державних нагород
Української Р
СР

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1982, N 14, ст. 181 )

Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

1. Відповідно до статті 19 Положення про державні нагороди Української РСР ( 1870-10 ) державні нагороди Української РСР вручають Голова Президії Верховної Ради Української РСР, заступники Голови, Секретар, члени Президії Верховної Ради Української РСР.

Державні нагороди Української РСР за уповноваженням Президії Верховної Ради Української РСР вручають також:

депутати Верховної Ради Української РСР;

Голова, перші заступники і заступники Голови Ради Міністрів Української РСР, міністри, голови державних комітетів і керівники відомств Української РСР;

керівники республіканських органів профспілкових, комсомольських та інших громадських організацій; секретарі обласних, районних, міських комітетів партії;

голови, заступники голів, секретарі виконавчих комітетів обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів; голови виконавчих комітетів районних і міських (міст обласного підпорядкування) Рад народних депутатів.

Військовослужбовцям, робітникам і службовцям Радянської Армії і Військово-Морського Флоту державні нагороди Української РСР вручають командири (не нижче командирів дивізій та їм рівних) і начальники політорганів.

2. Нагородженим підприємствам, об'єднанням, установам, організаціям, військовим частинам, районам, містам, селищам і селам державні нагороди Української РСР вручають особи, в кожному окремому випадку уповноважувані на це Президією Верховної Ради Української РСР.

3. Державну нагороду Української РСР має бути вручено нагородженому протягом місяця з дня одержання Указу Президії Верховної Ради Української РСР про нагородження і нагороди органом, який зобов'язаний провести вручення.

Відповідальність за організацію і своєчасне вручення державних нагород Української РСР покласти на виконавчі комітети обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів, а також на міністерства, державні комітети і відомства Української РСР, яким доручено провести вручення нагород.

4. Затвердити Інструкцію про порядок представлення до нагородження державними нагородами Української РСР і вручення нагород та Інструкцію про порядок видачі нагородженим дублікатів посвідчення до почесного звання Української РСР, Почесної Грамоти і Грамоти Президії Верховної Ради Української РСР та знака замість втрачених.

Голова Президії Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА

м. Київ,
22 березня 1982 р. N 3225-X

Затверджена
Постановою Президії Верховної Ради
Української РСР
від 22 березня 1982 року
N 3225-X

Інструкція
про порядок представлення до нагородження державними
нагородами Української РСР і вручення нагород

1. Відповідно до Положення про державні нагороди Української РСР (1870-10 ), затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 7 травня 1981 року, державних нагород Української РСР удостоюються громадяни СРСР, підприємства, об'єднання, установи і організації, військові частини, райони, міста, селища і села Української РСР та інших союзних республік. Державних нагород Української РСР можуть бути удостоєні також особи, які не є громадянами СРСР.

2. Присвоєння почесного звання Української РСР, нагородження Почесною Грамотою і Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР провадяться Президією Верховної Ради Української РСР за поданням Ради Міністрів Української РСР, міністерств, державних комітетів, відомств Української РСР, громадських організацій в особі їх республіканських органів, обласних і Київського міського комітетів партії, виконавчих комітетів обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів, військових рад військових округів і флоту.

3. Клопотання про присвоєння почесного звання Української РСР, нагородження Почесною Грамотою і Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР порушується перед вищестоящим органом чи організацією, як правило, в трудовому колективі, де працює особа, яку представляють до нагородження. Клопотання порушується адміністрацією спільно з партійною, профспілковою і комсомольською організаціями підприємства, об'єднання, установи, організації. Клопотання може порушуватись також районним, міським комітетом партії, виконавчим комітетом районної, міської Ради народних депутатів. Селищна і сільська Ради народних депутатів порушують такі клопотання перед виконавчим комітетом вищестоящої Ради народних депутатів.

4. Республіканські та місцеві органи, яким надано право представляти до нагородження державними нагородами Української РСР, надсилають до Президії Верховної Ради Української РСР у двох примірниках: подання і нагородний лист - на громадян; подання і довідку-характеристику - на підприємство, об'єднання, установу, організацію, військову частину, район, місто, селище, село, а якщо останні представляються до нагородження з нагоди ювілею додається також архівний документ, який підтверджує дату ювілею.

5. На осіб, яких представляють до присвоєння почесних звань Української РСР, до подання і нагородного листа додаються:

при представленні до присвоєння почесного звання "Заслужений діяч науки Української РСР" - копії дипломів про вчений ступінь доктора наук і звання професора та перелік наукових праць;

при представленні до присвоєння почесних звань "Народний артист Української РСР", "Заслужений артист Української РСР", "Заслужений діяч мистецтв Української РСР", "Народний художник Української РСР", "Заслужений художник Української РСР", "Заслужений майстер народної творчості Української РСР" - список творів або перелік основних образів, створених у театрі і кіно;

при представленні до присвоєння почесних звань "Народний архітектор Української РСР" і "Заслужений архітектор Української РСР", "Заслужений винахідник Української РСР" і "Заслужений раціоналізатор Української РСР" відповідно список основних праць у галузі архітектури, перелік авторських свідоцтв на винаходи та посвідчень на раціоналізаторські пропозиції.

6. Відповідно до статті 18 Положення про державні нагороди Української РСР вручення державних нагород республіки провадиться від імені і за дорученням Президії Верховної Ради Української РСР в обстановці урочистості і широкої гласності.

7. Державні нагороди Української РСР вручають Голова Президії Верховної Ради Української РСР, заступники Голови, Секретар, члени Президії Верховної Ради Української РСР.

Державні нагороди Української РСР за уповноваженням Президії Верховної Ради Української РСР вручають також:

депутати Верховної Ради Української РСР;

Голова, перші заступники і заступники Голови Ради Міністрів Української РСР, міністри, голови державних комітетів і керівники відомств Української РСР;

керівники республіканських органів профспілкових, комсомольських та інших громадських організацій; секретарі обласних, районних, міських комітетів партії;

голови, заступники голів, секретарі виконавчих комітетів обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів; голови виконавчих комітетів районних і міських (міст обласного підпорядкування) Рад народних депутатів.

Військовослужбовцям, робітникам і службовцям Радянської Армії і Військово-Морського Флоту державні нагороди Української РСР вручають командири (не нижче командирів дивізій та їм рівних) і начальники політорганів.

8. Державні нагороди Української РСР вручаються у Президії Верховної Ради Української РСР, виконавчих комітетах місцевих Рад народних депутатів, у трудових колективах, де працюють нагороджені, на нарадах, зльотах передовиків та інших зборах. Військовослужбовцям нагороди вручаються, як правило, у військових частинах.

9. Вручення державної нагороди Української РСР має бути проведено протягом місяця з дня одержання Указу Президії Верховної Ради Української РСР про нагородження і нагороди органом, який зобов'язаний провести вручення.

Відповідальність за організацію і своєчасне вручення державних нагород Української РСР покладається на виконавчі комітети обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів, а також на міністерства, державні комітети і відомства Української РСР, яким доручено провести вручення нагород.

10. Державна нагорода Української РСР вручається особисто нагородженому. Перед врученням оголошується Указ Президії Верховної Ради Української РСР про нагородження.

11. Нагородженим підприємствам, об'єднанням, установам, організаціям, військовим частинам, районам, містам, селищам і селам державні нагороди Української РСР вручають особи, в кожному окремому випадку уповноважувані на це Президією Верховної Ради Української РСР. Вручення державної нагороди Української РСР провадиться на урочистих зборах, а військовій частині перед строєм або на урочистих зборах її представників. Нагороду приймають представники підприємства, об'єднання, установи, організації, населеного пункту, військової частини.

12. Удостоєним державних нагород Української РСР вручаються відповідно посвідчення до почесного звання, Почесна Грамота або Грамота Президії Верховної Ради Української РСР і знак.

13. Посвідчення до почесного звання Української РСР, Почесна Грамота і Грамота Президії Верховної Ради Української РСР заповнюються у Президії Верховної Ради Української РСР. Виправлення в документах про нагородження не допускаються. У зв'язку з зміною прізвища, імені, по батькові нагородженого документ про нагородження заміні не підлягає.

14. Про проведене вручення державних нагород Української РСР складається протокол вручення (форми N 1, 2). Протокол звіряється з указом про нагородження, підписується особою, що вручала нагороду, і скріплюється печаткою органу, який проводив вручення. Протокол вручення нагород складається у двох примірниках. Перший примірник протоколу не пізніш як через п'ять днів після вручення нагород надсилається до Президії Верховної Ради Української РСР, другий - залишається у виконавчому комітеті обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів, міністерстві, державному комітеті, відомстві Української РСР.

Якщо вручення нагород відбувається у виконавчому комітеті районної або міської Ради народних депутатів, протокол складається у трьох примірниках. Один примірник протоколу вручення залишається у виконавчому комітеті Ради, де проводилось вручення нагороди, а два інші надсилаються у виконавчий комітет обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів, один з яких надсилається до Президії Верховної Ради Української РСР.

15. При виявленні розбіжностей у написанні прізвища, імені, по батькові нагородженого або його посади вручення державної нагороди затримується і складається акт уточнень, які слід внести до відповідних указів про нагородження (форма N 3). Акт уточнень складається на підставі документів, поданих підприємством, об'єднанням, установою, організацією за місцем роботи нагородженого, які підтверджують необхідність внесення уточнень. Після з'ясування причин допущених розбіжностей акт уточнень підписується головою виконавчого комітету відповідної Ради народних депутатів, заступником міністра, голови державного комітету, керівника відомства Української РСР і надсилається до Президії Верховної Ради Української РСР.

16. У разі смерті нагородженого, якому за життя державну нагороду Української РСР не було вручено, нагорода передається його сім'ї для зберігання як пам'ять. Передача нагороди Української РСР сім'ї померлого оформляється протоколом (форма N 4). Протокол передачі надсилається до Президії Верховної Ради Української РСР.

17. З метою забезпечення контролю за своєчасним врученням державних нагород Української РСР в указах про нагородження проти прізвища нагородженого, після вручення йому нагороди, робиться відмітка "вручено" з зазначенням дати вручення.

18. Президія Верховної Ради Української РСР, виконавчі комітети обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів, а також міністерства, державні комітети і відомства Української РСР, що мали доручення провести вручення, ведуть персональний облік осіб, яким нагороди не вручені, з'ясовують причини неявки нагороджених на вручення і вживають заходів до вручення нагород.

У тому разі, коли нагороджений внаслідок хвороби, інвалідності не зміг з'явитися на вручення, нагорода йому може бути вручена вдома або в лікарні, де він перебуває.

19. Якщо змінилось місце проживання або роботи нагородженого, то має бути вжито заходів для встановлення його місцеперебування і вручення нагороди. Коли нагороджений вибув за межі області або республіки, нагорода повинна бути повернута до Президії Верховної Ради Української РСР з зазначенням нового місця проживання нагородженого.

Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР Я.КОЛОТУХА

Форма N 1

Протокол
вручення державних нагород Української РСР

____________________ "___"___________________ 19__ р.
(місце вручення) (дата вручення) 

Мною, _________________________________________________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали того, хто вручає)

_______________________________________________________________________________________________________________
від імені Президії Верховної Ради Української РСР вручено нагородженим:

за Указом Президії Верховної Ради Української РСР

від "___" ___________________ 19__ р.

"За заслуги ____________________________________"

Посвідчення до почесного звання _________________
Української рср та знак

Павлову Віктору Петровичу - бригадирові комплексної бригади тресту _________________________________________________

За Указом Президії Верховної Ради Української РСР

від "___" ___________________ 19__ р.

"За успіхи _____________________________________"

Почесну грамоту президії верховної ради_____________________
Української рср та знак

Смирнову Миколі Михайловичу - трактористові колгоспу імені Кірова __________________________________________________району.

Грамоту президії верховної ради
Української рср та знак

Морозу Юрію Федоровичу - бригадирові колгоспу "Прогрес" ____________________________________________________________ району.

__________________________________
(підпис того, хто вручив нагороди)

(місце печатки)

Форма N 2

Протокол
вручення ___________________________________________________________________________________________________
(найменування нагороди)

___________________________________________________________________________________________________________________(підприємству, об'єднанню, установі, організації, військовій частині, району, місту, селищу, селу)

____________________ "___" ________________ 19__ р.
(місце вручення) дата 

Мною, ___________________________________________________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали того, хто вручив нагороду)

_____________________________________________________________________________________________________________________
за дорученням Президії Верховної Ради Української РСР вручено Почесну грамоту (грамоту) президії верховної ради української рср та знак

______________________________________________________________________________________________________________
(найменування підприємства, об'єднання, установи та ін.)

___________________________________________________________________________________________________________________, нагородженому (ій) Указом Президії Верховної Ради Української РСР

від "___" ________________ 19__ р. за _______________________________________________________________
(формулювання указу)

____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________
(підпис того, хто вручив нагороду)

(місце печатки)

Форма N 3

_________________________________
(місто, район, область)

До протоколу вручення

від "___" _____________________ 19__ р.

Акт
про внесення уточнень до прізвищ, імен,
по батькові і посад нагороджених

При підготовці до вручення посвідчень до почесних звань Української РСР, Почесних Грамот і Грамот Президії Верховної Ради Української РСР встановлено такі неточності у прізвищах, іменах, по батькові і посадах нагороджених:

Указом Президії Верховної Ради Української РСР

від "___" ___________________ 19__ р.

Почесною грамотою президії верховної ради
Української рср

Надруковано:  Повинно бути: 
ПОЛТОРАЦЬКА
Галина Михайлівна
медична сестра лікарні N 1,
м. Київ. 
ПОЛТАРАЦЬКА
Галина Михайлівна
медична сестра лікарні N 1,
м. Київ. 

Указом Президії Верховної Ради Української РСР

від "___" ___________________ 19__ р.

Удостоєних почесного звання

"Заслужений працівник сільського господарства
Української рср"

СИЛІНА
Марія Петрівна
доярка колгоспу "Перемога"
_____________________ району. 
СІЛІНА
Марія Петрівна
ланкова колгоспу "Перемога"
_____________________ району. 

__________________________________________________________________________________________________________________

Голова виконкому________________________________________ради народних депутатів, заступник міністра, голови державного комітету, керівника відомства Української РСР)

"___" __________________ 19__ р. ___________________
(підпис) 

Форма N 4

Протокол
передачі посвідчення до почесного звання Української РСР,
Почесної Грамоти, Грамоти Президії Верховної Ради
Української РСР та знака сім'ї померлого нагородженого

"___" _____________ 19__ р.

мною, ________________________________________________________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали того, хто проводив передачу)

______________________________________________________________________________________________________________________,

передані _______________________________________________________________________________________________________________
(вид нагороди, документа)

померлого нагородженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від "___" _____________ 19__ р.

_____________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові нагородженого)

його (її) ________________________________________________________________________________________________________________
(чоловікові, дружині, синові, дочці, батькові, матері, братові, сестрі нагородженого)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________________
(посада і підпис того, хто проводив передачу)

(місце печатки)

Затверджена
Постановою Президії Верховної Ради
Української РСР
від 22 березня 1982 року
N 3225-X

Інструкція
про порядок видачі нагородженим дублікатів посвідчення
до почесного звання Української РСР, Почесної Грамоти
і Грамоти Президії Верховної Ради Української РСР
та знака замість втрачених

1. Відповідно до статті 30 Положення про державні нагороди Української РСР ( 1870-10 ), затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 7 травня 1981 року, дублікати посвідчення до почесного звання Української РСР, Почесної Грамоти і Грамоти Президії Верховної Ради Української РСР та знака, як правило, не видаються. Як виняток вони можуть бути видані Президією Верховної Ради Української РСР лише у випадках втрати нагороди у бойовій обстановці, внаслідок стихійного лиха або за інших обставин, коли нагороджений не міг запобігти їх втраті.

2. Про втрату посвідчення до почесного звання Української РСР, Почесної Грамоти, Грамоти Президії Верховної Ради Української РСР або знака нагороджений повідомляє виконавчий комітет районної, міської, районної у місті Ради народних депутатів за місцем проживання, а нагороджений військовослужбовець - військове командування. В разі їх викрадення нагороджений повідомляє про це також органи внутрішніх справ.

3. Питання про видачу дублікатів посвідчення до почесного звання Української РСР, Почесної Грамоти, Грамоти Президії Верховної Ради Української РСР і знаків замість втрачених за обставин, передбачених пунктом 1 цієї Інструкції, розглядається Президією Верховної Ради Української РСР за клопотанням виконавчих комітетів обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів, а щодо військовослужбовців - за клопотанням військового командування.

4. Нагороджений може звернутися до Президії Верховної Ради Української РСР з заявою про видачу дубліката державної нагороди Української РСР замість втраченої. Заява подається до виконавчого комітету районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів за місцем проживання нагородженого. До заяви додаються документ державного органу або установи про обставини втрати нагороди і характеристика на нагородженого з місця роботи, а для тих, хто не працює, - з місця проживання. В разі викрадення нагороди до заяви додається довідка органу внутрішніх справ про звернення з приводу її викрадення і результати розшуку.

5. Виконавчий комітет районної, міської, районної у місті Ради народних депутатів після розгляду заяви нагородженого надсилає своє рішення, заяву нагородженого з документами про обставини втрати державної нагороди Української РСР до виконавчого комітету обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів. У рішенні виконавчого комітету має бути викладена пропозиція по суті заяви нагородженого щодо видачі дубліката нагороди.

Виконавчий комітет обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів після перевірки обставин втрати нагороди розглядає надіслані виконавчим комітетом районної, міської, районної у місті Ради народних депутатів матеріали і приймає рішення або про порушення клопотання про видачу дубліката нагороди, або про відмовлення заявнику в порушенні такого клопотання.

Рішення про порушення клопотання про видачу дубліката державної нагороди Української РСР з доданням заяви нагородженого і документів щодо обставин втрати нагороди виконавчий комітет обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів надсилає Президії Верховної Ради Української РСР. В разі відмовлення порушити клопотання про видачу дубліката нагороди прийняте про це рішення доводиться до відома нагородженого.

6. Втрачені нагородженими державні нагороди Української РСР в разі їх знайдення надсилаються для обліку і зберігання до Президії Верховної Ради Української РСР. Вони можуть бути повернуті нагородженому за його заявою.

7. Підготовку для розгляду в Президії Верховної Ради Української РСР матеріалів по клопотаннях про видачу дублікатів і по заявах про повернення нагородженим знайдених державних нагород Української РСР, а також виконання прийнятих з цих питань рішень здійснює Відділ нагород Президії Верховної Ради Української РСР. Дублікати посвідчень до почесних звань Української РСР, Почесних Грамот і Грамот Президії Верховної Ради Української РСР видаються на бланках діючих зразків цих нагород з написом "дублікат".

8. Дублікати посвідчення до почесного звання Української РСР, Почесної Грамоти і Грамоти Президії Верховної Ради Української РСР та знака надсилаються виконавчому комітету відповідної Ради народних депутатів, який порушив клопотання про видачу дубліката нагороди, для передачі нагородженому. Розписка нагородженого про одержання дубліката державної нагороди Української РСР надсилається до Президії Верховної Ради Української РСР.

Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР Я.КОЛОТУХА

^ Наверх
наверх